LetLand - Mirjam Janse

advertisement
t
h
c
o
gez
Letland
gezocht
zee op
muiden de Noord
IJ
ij
b
t,
ar
va
af
l
den
ordzeekanaa
de Waddeneilan
gs
n
la
Als je nou het No
,
en
rd
o
o
n
dan
tsaf naar het
d, Denemarken en
an
gaat en dan rech
sl
it
u
D
n
va
st
n Riga
langs de ku
n Riga invaren. E
va
en dan over zee
en
av
h
e
d
zó
touwen
dan kan je
st aan Estland, Li
kilometer. Riga
en
nog langs Polen,
70
6
gr
1.
d
is
an
tl
eg
w
Le
.
e
d
d
n Letlan
and over
belangrijke haven
kan ook. De afst
is de hoofdstad va
n
en
ee
jd
ft
ri
n
ee
h
ee
h
et
h
er
,
ensen
de auto
onen evenveel m
een handels- en
en Rusland. Met
w
ar
r
ja
E
.
0
0
am
4
d
al
er
st
en
b
m
in
tje op A
Riga heb
nst georganiseerd
lijkt wel een bee
. Amsterdam en
ku
en
e
d
iz
u
en
h
ld
ie
o
ee
o
b
m
e
l
ts
um vo
van Le
ben 9
en een oud centr
jer-Bergman heb
n tentoonstelling
ei
ee
M
is
a
en
ay
er
M
vi
en
te
ka
m dat
aranovs
stedenband en o
Curators Inese B
.
ek
ri
b
fa
as
rg
te
Wes
het Cultuurpark
it Riga gekozen.
u
rs
aa
en
st
n
ku
beelden van jonge
7
6
S
ANSON
h
RS JOH
DEMĀ keep in Touc
L
O
V
IS &
Let’s
S ĢELZ
grote stad. Ze gaan over het vinden
de
in
en
lev
het
ma
the
als
ben
uid.
Alle beelden heb
en over architectuur. En over gel
eid
ligh
vei
r
ove
d,
sta
kke
dru
van stilte in een
P
op er
Actie! de grond! Lo ng,
zi
op
Stamp fiets erlangs,
n
,
n
heen e
omhee
‘m
t
a
es
el, la
n of we
e
tromm
l
e
m
hom
aar.
weer sc ster alleen m
lui
eer
? Prob k
stil en
r
e
t
r
u
be
lij
Wat ge zoveel moge
te
ld
het bee nde geluiden
e
ll
verschi en.
ak
laten m
n
laat va jij
p
n
e
e
ld is
t als
Dit bee egen je praa
ie t
staal d oopt.
maakt
sl
,
t
g
n
n
e
a
l
b
r
e
iet
r nou n k geluid?
e
j
i
j
s
l
A
oo
ld dan
het bee
dat
o hard n
z
g
n
i
z
de
Doen:
de gou
t
e
m
n
de ma
n kan!
e
r
o
h
e
oren j
Een held is iemand waar je
tegenop kijkt of die iets
bijzonders heeft gedaan.
Het is vaak iemand die je
bewondert.
Maak een t
ekening va
n jezelf
als held, kle
ur ‘m in en
stuur
de tekening
op naar
SVP-Kunst,
Stadsdeel W
esterpark,
Antwoordn
ummer 104
18,
1000 RA Am
sterdam.
Oren
Er zit een man m
et toeters
van oren op een
gouden
stoel. Wat een gr
ote oren!
Wat zou dit oor
allemaal
horen? Het hoort
vast alle
verhalen die in h
et park
verteld worden.
Wat zou jij
in zijn oor willen
fluisteren?
Kun je hem vertel
len waarom
je in het park ben
t en met
wie je in het park
bent?
29 mei geopend door de
De tentoonstelling heet ‘Homo urbanus – homo sapiens?’ en is op
erdam, Job Cohen.
burgemeester van Riga, Jānis Birks en de burgemeester van Amst
de en iedereen kan komen
De kunstwerken staan de hele zomer van 2008 op de Kanaalpromena
mber 2008.
kijken. De toegang is gratis. De beelden blijven staan tot 21 septe
Colofon Kunstkijkwijzerkaart
Schrijf dit op en
stuur
het naar SVP-Ku
nst,
Stadsdeel Weste
rpark,
Antwoordnumm
er 10418,
1000 RA Amster
dam.
En dan nog een h
ele
moeilijke opdrach
t: teken
een oor! Kijk goed
naar het
oor van iemand
en probeer
het na te tekenen
. Maak het
lekker groot, net
zo groot als
je tekenpapier.
Vraag aan de per
soon van
wie je het oor te
kent of hij
ook jouw oor wil
natekenen.
Als ze klaar zijn le
g je ze
naast elkaar en ki
jk je naar
de verschillen. Z
ie je dat
iedereen het and
ers doet?
De Kunstkijkwijzerkaart is gemaakt in het kader van
de expositie ‘Homo urbanus – homo sapiens?’, zomer 2008.
De kaart is mede mogelijk gemaakt door Mv. Maya Meijer,
MeyerBergman
Met dank aan:
De ambassade van Letland in Nederland
Stichting Kunsttraject
Edwin de Leeuwerk voor de basisplattegrond
Opdrachtgever: Stadsdeel Westerpark, SVP-Kunst
Concept: Mirjam Janse
Vormgeving: Vorm3, Marcus Klück en Mirjam Janse
Foto’s: Marcus Klück, Mirjam Janse en Harm Kuiper
Teksten en logo: Mirjam Janse
Tekstcorrectie: Jasper Woudenberg
Gedrukt bij: Drukkerij SSP
Oplage: 2500
De Kunstkijkwijzerkaart is een publicatie van
Uitgeverij Nestor. ISBN: 978-90-77352-07-6
© Mirjam Janse, 2008
www.westerpark.amsterdam.nl
www.westerparkkunst.nl
www.kunsttrajectamsterdam.nl/gezocht.html
www.mirjanse.nl
eeft
h
d
l
e
it be ld haar
d
e
i
d
aar t het bee d waar
n
e
t
s
n
De ku kt zegt dan het dekbewaar ze
gemaadenken aa r sliep en bed had
doet kind onde e. Het dek
ze als eilig voeld
zich v treepjes.
ook s
Kunstkijkwijzertje
Het Kunstkijkwijzertje heeft een gat in zijn buik.
Daar kan je doorheen kijken en dan zie je waar hij
naar wijst. Het Kunstkijkwijzertje nodigt je uit
met hem mee te gaan kijken naar de kunstwerken
in het park.
Vraag
:
Welk
oo
Waar r is het gro
ot
ku
Heb ji nnen de me st: dat van j
e
j wel e
o
ens ee ste verhalen u of van dit
Wat d
n
beeld?
oe jij
dan om hoofd dat h in?
elemaa
het we
l
er lee
g te k vol zit met
rijgen
verhal
?
en?
en
rode, blauwe
je
t
e
e
b
n
e
e
etje van een
e
vel papier en
b
n
n
e
e
e
e
,
t
s
s
n
a
e
w
lk
k
aar. Te
Neem een
ng ze met elk
rt.
e
m
n
e
f
r
e
v
wat er gebeu
gele
k
ij
K
.
r
u
le
k
e
er
te krijgen?
d
n
n
e
a
o
n
r
e
g
e
m
ij
o
b
n
r
e
kleu
meng
ars?
leuren moet je
k
e
e
w
rijgen? En pa
t
k
e
e
lk
t
e
je
W
n
a
r
o
e kleuren om
En welke twe
ren.
chillende kleu
s
r
e
v
jk
li
e
g
o
eel m
vel papier zov
n
e
e
p
o
r
e
d
il
Sch
gezocht
I am at Home
Streepjes
Wat zie je? Waa
r lijkt het
op? Je mag in dit
kunstwerk
klimmen.
Vind een lekker p
lekje om te
zitten. Waarom
vind je dit
een lekker plekje?
Als je om
je heen kijkt, wat
zie je dan?
ssen
te pootjes tu
r
o
k
Wat ben ik
p
o
ik
n
o
ijdje
oot was k
b ik me een t
e
h
Vóórdat ik gr
a
n
r
a
a
D
.
n
ik
n kruipe
groot en vlieg
ik
de graspriete
n
e
b
u
N
.
n
een
en coco
iken. En ieder
u
verstopt in e
r
t
s
e
d
n
e
v
o
as en b
ben ik.
boven het gr
oi. Rara, wat
o
m
ls
e
g
u
le
v
vindt mijn
Teken mij hier.
gezocht
4
3
ASNATE BOČKIS,
k?
t Westerpar
e
h
n
in
e
n
r
e
g
u
e
e
t
Kl
eeste
kom je het m
Welke kleur
t, denk je?
Hoe komt da
en en
roene blader
ebben vaak g
n en bomen h
Groen. Plante
is groen.
ook het gras
Held
Heel hoog
op een blau
we
sokkel staa
t een blauw
e man.
Wie zou he
t zijn? Deze
man
staat soms
overeind en
soms
niet. Hoe k
an dat?
Wat voor g
evo
naar deze m el krijg je als je
an kijkt?
De kunsten
aar die dit b
eeld
gemaakt he
eft zegt: dit
is een
held. Maar
wat is eigen
li
jk
een held?
of Suburbia
Een vlinder
2
VS, The Buddha
De
v
e
r
h
alen aa
zw
n
slapen emmen, een iemand ver
.
l
i
e
d
j
e zing tellen, een e
en,
in
h
u
i
l
e
n, een dje lopen,
tek
e
n
i
n
g
maken
,
gezocht
KIRILS PANTEĻEJE
od.
l. Blauw en ro
. Rood en gee
Geel en blauw
KRISTA
De Kunstkijkwijzerkaart verschijnt ter gelegenheid van de tentoonstelling
‘Homo urbanus – homo sapiens?’, een tentoonstelling van beeldende kunst uit Letland.
Deze kunstwerken zijn de hele zomer van 2008 te zien op de Kanaalpromenade
in Cultuurpark Westergasfabriek in Amsterdam. De toegang is gratis.
Als je goed wilt vo
elen wat
de kunstenaar bed
oelt kan je
het dekbed natek
enen en met
de rode lijntjes d
e kuiltjes
tekenen waar je
zó in kan
springen!
Nog een vraag: h
oe ziet
jouw favoriete d
ekbed eruit?
Welke kleuren h
eeft het?
Maak een tekenin
g van hoe
jij vindt dat het er
uit moet
zien en kleur het
dekbed in je
favoriete kleuren
.
bile City Case
KRISTAPS GULBIS, Mo
Lekker liggen
ze matras en kijk naar
Ga lekker liggen op de
jn er wolken? Wat zie
de lucht. Wat zie je? Zi
olken? Probeer
je voor figuren in de w
de te ontdekken. Wijs
er eens tien verschillen
netje aan wat je ziet.
je vriendje of vriendin
Dromen
il te
Dit is een plekje om st
t te
liggen en naar de luch
maar je
kijken. Niet zo groot,
at denk
past er vast wel op. W
ijl het
je: kun je dromen terw
klaarlichte dag is?
at zag
Droom jij wel eens? W
ook
je in je droom? Zag je
uw
kleuren? Herinner je jo
ning
droom? Maak een teke
.
in kleur van de droom
Download