Scheef of afgeplat schedeltje 6152399-07_13.pub

advertisement
Sophia Kinderziekenhuis
U bent met uw kind verwezen naar de polikliniek van het CranioFaciaal Centrum Nederland in
het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. Deze folder geeft u informatie over wat u kunt
verwachten op de polikliniek en over de onderzoeken die gedaan moeten worden om de
diagnose vast te stellen en een behandeling te bepalen. Tevens willen wij u met behulp van
deze folder informeren over de oorzaak en behandeling van een afgeplat of scheef schedeltje.
Reden van verwijzing
Uw kind is naar de polikliniek verwezen, omdat het schedeltje afgeplat of scheef is. Bij een
baby bestaat de schedel uit verschillende botplaten die naast elkaar liggen, maar niet aan
elkaar vastzitten. De onderlinge beweeglijkheid maakt het mogelijk dat het hoofdje door het
baringskanaal past. Deze mogelijkheid tot vervorming is de oorzaak dat de schedel kan
afplatten door een voorkeurshouding van de baby. Wanneer het hoofd gedurende een lange
periode op dezelfde manier op de matras of op een andere stevige ondergrond wordt gelegd,
ontstaat aan die kant een afplatting van de schedel. Sommige kinderen hebben bij de
geboorte al een duidelijke voorkeursligging, omdat ze waarschijnlijk ook zo in de baarmoeder hebben gelegen.
Wat is er aan te doen?
Houdingsadviezen
Kinderen met een milde vorm van afplatting of scheefstand hebben geen behandeling
nodig. Volstaan kan worden met houdingsadviezen waarbij de aangedane zijde zo min
mogelijk belast wordt. U moet dan denken aan buikligging als de baby wakker is (én er
iemand bij is) of voeding/speeltjes aanbieden aan de niet-voorkeurskant.
Scheef of afgeplat schedeltje
Informatie voor ouders/verzorgers
Fysiotherapie
Met behulp van houdingsadviezen en/of oefeningen van een fysiotherapeut kan geprobeerd
worden de symmetrie van de schedel te stimuleren.
Redressiehelm
Wanneer de houdingsadviezen en/of oefeningen van een fysiotherapeut nog tot onvoldoende resultaat hebben geleid, kan een kind worden doorverwezen naar het CranioFaciaal
Centrum Nederland in het Erasmus MC-Sophia.
Uw kind wordt dan behandeld met behulp van een redressiehelm. Door het dragen van de
helm wordt het hoofdje ‘gedwongen’ om de afgeplatte kant op te vullen waardoor de schedel
de vorm van de binnenkant van de helm krijgt. Over het algemeen hebben de baby’s geen
last van het dragen van de helm, maar uw kind kan een paar dagen nodig hebben om aan de
helm te wennen. Slechts een enkeling zal de helm niet verdragen, dan is het beter de
behandeling te stoppen.
Om het grootste effect te bereiken moet de helm op een leeftijd tussen de 5 en 6 maanden
worden aangemeten. Na de leeftijd van 7 maanden is de schedelvorm niet meer
beïnvloedbaar door de helm. De behandeling dient dan om de verkregen vorm vast te
houden en mag stoppen op of enkele dagen vóór de eerste verjaardag van uw kind.
De helm helpt uiteraard alleen wanneer die gedragen wordt. Wij adviseren daarom de helm
23 uur per dag te dragen voor het beste resultaat.
Aandachtspunten bij de redressiehelm
Temperatuur
Een kind verliest de meeste warmte via zijn hoofdje. Kleed uw baby daarom minder warm
aan dan u gewend bent. Controleer of hij/zij niet te warm is. Bij koorts (meer dan 38,3°) is het
beter om de helm gedurende de koortsperiode af te zetten. Soms kan de huid wat geïrriteerd
raken van de warmte, dan is het belangrijk om af en toe even te ‘luchten’ en de huid droog te
deppen.
Drukplekken
Op de plaats waar de helm tegen de schedel duwt, kan de huid rood worden. Bij de firma die
de helm aanmeet, kunt u tussentijds terecht om de helm aan te passen.
Kosten
De firma LIVIT kan de redressiehelm aanmeten. Het aanmeten van de helm kost circa
€ 1100,-. U betaalt bij het eerste bezoek een voorschot van € 550,- aan LIVIT. U kunt eventueel
met pin betalen. Wij raden u aan om vóór het bezoek aan de polikliniek bij uw
2
verzekeringsmaatschappij te informeren naar de vergoeding van een redressiehelm bij afplatting of scheefheid door voorkeursligging.
Het eerste polikliniekbezoek
De onderzoeken die bij uw kind gedaan worden om de diagnose en behandeling vast te
stellen, vinden op één dag plaats. Dit heeft als voordeel dat u aan het eind van het
polikliniekbezoek al veel duidelijkheid heeft. Het betekent wel dat u er rekening mee dient
te houden dat u en uw kind een dagdeel in het ziekenhuis zullen zijn. Omdat de onderzoeken
op verschillende locaties binnen het Erasmus MC gedaan worden, raden wij u aan om de
wandelwagen of buggy van uw kind mee te nemen.
Inschrijving en melden
In de brief die u opgestuurd heeft gekregen, staat precies wanneer u zich kunt melden en
wat u nodig heeft om uw kind in te schrijven. Als uw kind voor de eerste keer in het
Erasmus MC-Sophia komt, meldt u zich dan eerst bij Inschrijving in de hal om uw kind te
laten inschrijven. Is uw kind al ingeschreven, dan kunt u direct doorlopen naar de spreekuurbalie in gang B, balie B1. Daar meldt u zich bij de doktersassistente.
In het belang van uw kind is het noodzakelijk dat u op tijd op uw afspraak verschijnt. Indien
u verhinderd mocht zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven. De vrijgekomen
spreekuurruimte kan dan worden gebruikt voor iemand anders. U helpt zo mee de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden. Het telefoonnummer voor het wijzigen/annuleren van de
afsrpaak is: 010 - 703 63 93.
Welke onderzoeken worden er gedaan?
Anamnese en lichamelijk onderzoek
Het consult bestaat uit een informatief gedeelte en de indicatiestelling. Het informatieve
deel is in groepsverband, de indicatiestelling kan op verzoek individueel gebeuren. De indicatiestelling wordt gebaseerd op de anamnese en het lichamelijk onderzoek. Tijdens de
anamnese worden vragen gesteld over de zwangerschap en bevalling en het ontstaan en
beloop van de schedelvormafwijking. Bij het lichamelijk onderzoek wordt de schedelomtrek
gemeten en worden de schedelnaden en de afplatting/scheefheid beoordeeld.
Röntgenonderzoek
Het kan zijn dat een röntgenfoto van de schedel van uw kind nodig is. Deze foto wordt
gemaakt om uit te sluiten dat de scheefstand of afplatting wordt veroorzaakt door een te
vroege sluiting van een schedelnaad.
Aanmeten van de helm
De firma LIVIT kan de redressiehelm aanmeten op de polikliniek. Na ongeveer twee weken
3
kunt u de helm ophalen op het adres dat zij u geven. Daar kunt u ook terecht voor tussentijdse aanpassingen.
De eindcontrole is rond de eerste verjaardag van uw kind in het Erasmus MC-Sophia.
Nog vragen?
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, belt u ons dan gerust. Het CranioFaciaal Centrum is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 18.00 uur.
Bereikbaarheid
-
mevrouw H. Bredero, verpleegkundig specialist
06 - 20 15 42 68
-
mevrouw P. van Woerkom, secretarieel coördinator
010 - 703 63 93
(maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar van
10.00 - 12.00 en van 13.00 - 15.00 uur,
op vrijdag van 10.00 - 11.00 uur)
-
E-mail:
-
Internet:
[email protected]
www.erasmusmc.nl/craniofaciaal
Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend
Eindcontrole
Meer informatie?
Er is een Landelijke Patiënten- en Oudervereniging voor Schedel- en Aangezichtsafwijkingen
(Laposa). Behalve informatie over de diverse aandoeningen, is er op hun website veel ruimte
www.erasmusmc.nl
6152399
© Erasmus MC - Patiëntencommunicatie - 07/13
voor lotgenotencontact. De website is www.laposa.nl.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards