Inhoudsopgave - KDV Het (B)engeltje

advertisement
Inhoudsopgave
Inleiding
Visie
Pag.
1
1
1. Het voedingsaanbod
1.1 Zuigelingen/flesvoeding
1.2 Broodmaaltijd
1.3 Broodbeleg
1.4 Drinken en keuze dranken
1.5 Fruit en groente
1.6 Overige tussendoortjes
1.7 Traktaties
1.8 Allergieën
1.9 Dieet/geloofsovertuiging
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
2. Voedingsschema’s
2.1 De dagindeling van de baby’s (tot ongeveer 6 maanden
2.2 De dagindeling van de oudere kinderen (vanaf 6 maanden)
5
5
5
BIJLAGEN:
Bijlage 1 Aanbevolen hoeveelheden voedingsmiddelen
Bijlage 2 Producten-/variatielijst
6
7
Inleiding
Kinderdagverblijf Het (B)engeltje draagt bij aan de gezonde ontwikkeling van het kind.
Voeding speelt hierbij een belangrijke rol. Eten en drinken biedt kinderen de gelegenheid
nieuwe ervaringen op te doen en eigen smaken en voedingsbehoefte te ontdekken.
De basis voor het voedingsbeleid is te vinden in de producten-/variatielijst. Deze lijst bevat
een gezonde en uitgebalanceerde voeding (zie bijlage 2). Er is wel ruimte voor traktaties of
extra’s bij feestelijke gelegenheden zoals Sinterklaas.
Het voedingsbeleid is geschreven door diëtisten voor ouders en pedagogisch medewerkers.
Visie
Bij het (B)engeltje staat het belang van het kind voorop. Wij willen uw kind in de eerste
plaats omringen met aandacht en toewijding. Daarnaast weten we dat voor een goede groei
en een goede gezondheid gezonde voeding essentieel is. Daarnaast wordt in de eerste
levensjaren de basis gelegd voor verdere smaakontwikkelingen. Kinderdagverblijf Het
(B)engeltje speelt hier op in door kinderen de juiste voeding aan te bieden en
smaakontwikkelingen te stimuleren. Het uitgangspunt is dat er altijd goed gekeken en
geluisterd word naar de behoefte van een kind.
1
1. Het voedingsaanbod
Alle voeding die wordt aangeboden bevat voedingsstoffen die kinderen nodig hebben en
wordt afgestemd op de leeftijd van het kind. In de productenlijst (bijlage 3) is vastgelegd
welke producten er worden ingekocht. Deze lijst is gebaseerd op gezonde voeding.
1.1 Zuigelingen- en bijvoeding
Voor kinderen onder de 1 jaar wordt er gebruik gemaakt van Nutrilon 1, 2 en 3 (afhankelijk
van de leeftijd). Willen ouders andere voeding aan hun kindje bieden, dan dienen zij dit zelf
meebrengen. Het is mogelijk om afgekolfde moedermelk mee te geven en bij binnenkomst
in de koelkast te zetten.
Vanaf 4-6 maanden mag er gestart met bijvoeding. In overleg met de ouders zal hiermee
worden gestart. Uit een internationaal recent onderzoek is naar voren gekomen dat
kinderen die beginnen met groentehapjes op latere leeftijd meer groenten accepteren.
Daarnaast stijgt de inname van verschillende groentesoorten na herhaaldelijk aanbieden van
(C. Barends, 2012). Dit kan vers gepureerd zijn zonder toevoegingen of uit een potje. Het
fruithapje bestaat uit fruit uit een potje of geprakt fruit voor de wat oudere kinderen. Vanaf
1 jaar wordt er gestreefd naar het mee eten in het dagschema van de groep.
1.2 Broodmaaltijd
Tijdens de broodmaaltijd wordt er gekozen voor tarwebrood, omdat deze meer vezels,
vitaminen en mineralen bevat dan witbrood. Omdat de kinderen maximaal 2-3
boterhammen per dag nodig hebben, wordt er tijdens de broodmaaltijd gestreefd naar
maximaal 2 boterhammen. Indien een kind behoefte heeft aan meer eten, worden er
groenten aangeboden..
1.3 Broodbeleg
Alle boterhammen worden standaard besmeerd met margarine. Dit is een belangrijke bron
van vitamine A, D en E. Kinderen kunnen zelf kiezen voor diverse soorten hartig en/of zoet
beleg. Er zijn zowel hartige als zoete belegsoorten welke onder voorkeursproducten of onder
belegsoorten bij uitzondering vallen. We streven naar een goede variatie tussen hartig en
zoet beleg. Ook wanneer kinderen meerdere boterhammen eten wordt er op gelet dat het
kind niet hetzelfde kiest. Variatie is goed voor de smaakontwikkeling.
Smeerkaas bevat veel zout en vet, waaronder verzadigd vet (verkeerde vet). Daarom is de
aanbeveling volgens het Voedingscentrum niet meer dan 1-2 boterhammen per week met
smeerkaas te besmeren.
Smeerleverworst bevat tevens veel vet en verzadigd vet, maar ook veel vitamine A. Een te
veel van vitamine A kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Geadviseerd
wordt maximaal 2-3 boterhammen per week (afhankelijk van de leeftijd) met
smeerleverworst te smeren. Daarom heeft Kinderdagverblijf Het (B)engeltje ervoor gekozen
dit belegsoort niet aan te bieden.
Er mag geen honing aan kinderen onder de 1 jaar aangeboden worden in verband met een
bacterie in honing waar kinderen (tot de leeftijd van 1 jaar) ernstig ziek van kunnen worden.
2
Pindakaas bevat veel vetten, maar wel onverzadigde vetten (gezonde vetten). Deze
belegsoort wordt daarom wel aan de kinderen aangeboden. Er wordt hierbij streng gelet dat
kinderen met een pinda allergie deze belegsoort niet binnenkrijgen.
1.4 Drinken en keuze dranken
Tijdens de broodmaaltijd wordt er groeimelk gedronken. Vanaf de leeftijd van 1 jaar krijgen
de kinderen dreumes/peuterspecifieke groeimelk, namelijk Nutrilon 4 en 5 (afhankelijk van
de leeftijd).
Kinderen vanaf 1 jaar mogen niet meer dan 300 ml melkproducten per dag. Dit komt
overeen met twee bekertjes melk. Samen met de ouders wordt hier op gelet. Dit heeft te
maken met de grote hoeveelheid eiwit die melk(producten) bevatten. Een teveel aan
eiwitten is belastend voor de nieren van de kinderen, omdat deze nog niet op
volwassenniveau functioneren. Bovendien neemt de kans op overgewicht op latere leeftijd
(7 jaar) door te veel aan eiwitten toe. Om te zorgen dat de kinderen niet te veel aan eiwitten
binnenkrijgen is niet alleen de hoeveelheid van belang, maar ook het soort melk.
Peutergroeimelk is een melk die specifiek is voor de voedingsbehoefte van de kinderen. Het
bevat niet alleen minder eiwit, maar bevat ook meer vitamine D en ijzer. Omdat peuters
vaak te veel eiwit en te weinig vitamine D en ijzer binnenkrijgen, is er gekozen om Nutrilon 4
en 5 aan te bieden.
Naast Nutrilon gaat de voorkeur naar water en lauwe thee (geen zoethout thee i.v.m. het
verhogen van de bloeddruk). Er wordt gelet dat kinderen niet te veel diksap of
aanmaaklimonade binnenkrijgen. De dranken worden verlengd met 2x meer water dan op
de verpakking staat.
1.5 Fruit en groenten
Dagelijks wordt er vers fruit aangeboden. Dit is meestal minimaal één stuks fruit. Voor de
kinderen wordt het fruit in stukjes gesneden. Er wordt zoveel mogelijk variatie aangeboden
in het fruit voor de smaakontwikkeling.
Elke dag wordt er gestreefd naar een groentemoment. Dit kan tijdens de lunch of als
tussendoortje zijn. Dit groentemoment bestaat uit rauwe groentes zoals komkommer,
tomaat, paprika en wortel. Ook hier zal in gevarieerd worden.
1.6 Tussendoortjes
Tussendoortjes bevatten zo min mogelijk toegevoegde suikers en zout en bij voorkeur
natuurlijke kleur-, geur- en smaakstoffen. Het is een aanvulling in de dagelijks hoeveelheid
energie die een kind nodig heeft. De volgende tussendoortjes worden aangeboden: groente,
fruit, soepstengel, (tarwe) biscuit en rozijnen.
3
1.7 Traktaties
Traktaties mogen feestelijk en lekker zijn. Wel wordt er gestreefd naar zo gezond mogelijke
traktaties. Wanneer pedagogische medewerkers trakteren, geven zij het goede voorbeeld.
Dit is het streven:
- de traktatie is niet te groot
- de traktatie bevat niet te veel suiker en/of vet en/of zout
- er rekening wordt gehouden met kinderen die een allergie of dieet hebben
Voor leuke ideeën kunnen ouders kijken op http://www.gezondtrakteren.nl/.
1.8 Allergieën/dieet/geloofsovertuiging
Tijdens het intakegesprek wordt met ouders afgestemd of er mogelijk sprake is van een
allergie, dieet of geloofsovertuiging waar rekening mee dient worden gehouden. Gedurende
de periode dat het kind in de opvang is, zal dit onderwerp constant onder de aandacht zijn
en regelmatig met de ouders worden besproken. Op de kindklapper heeft de pedagogisch
medewerker bijzonderheden vermeld over bijvoorbeeld een voedselallergie. Indien het kind
speciale voeding nodig heeft, kunnen ouders dit, in overleg met de pedagogisch
medewerkers, zelf meenemen.
4
2. Voedingsschema’s
Hieronder worden de voedingsschema’s voor de kinderen van 0-4 jaar besproken.
2.1 De dagindeling van de baby’s (tot 6 maanden)
De baby’s krijgen voedingen op vraag. Hiervoor is gekozen omdat kinderen hierdoor hun
eigen ritme kunnen volgen qua voeding. Hierbij kan er overlegd worden met de ouders.
2.2 De dagindeling van oudere kinderen (vanaf 6 maanden)
Binnen het kinderdagverblijf wordt het volgende voedingsschema gehanteerd:
Rond 09.30
Rond 11.30
Rond 15.00
uur:
uur:
uur:
Rond 18.00
uur:
fruit/fruithap met diksap/aanmaaklimonade met extra vitamine C
broodmaaltijd met nutrilon of halfvolle melk aangevuld met groenten
fruit of een ander tussendoortje met
diksap/aanmaaklimonade
voor kinderen die langer blijven: een klein beetje verdunde cup-a-soup
5
Bijlage 1 Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden voedingsmiddelen
Onderstaande tabel geeft de dagelijkse hoeveelheid van de basisvoedingsmiddelen weer.
Voedingsmiddel
Groenten
Fruit
Brood
Aardappels,rijst,pasta
Melk(producten)
Kaas
Vlees(waren)
Margarine (<4 jaar)
Halvarine (>4 jaar)
Dranken
1-3 jarigen
50-100 gram
1 ½ stuks
2-3 sneetjes
50-100 gram
300 ml
½ plak (10 gram)
60 gram
5 gram per sneetje
4-8 jarigen
100-150 gram
1 ½ stuks
3-4 sneetjes
100-150 gram
400 ml
½ plak (10 gram)
60-80 gram
5 gram per sneetje
¾ liter
1 liter
Deze tabel is een gemiddelde van de dagelijkse behoefte van kinderen. Deze voeding
voorziet in ongeveer 75% van de energiebehoefte. Er is daarnaast ruimte voor gezonde en
lekkere voedingsmiddelen zoals een extra stuk fruit of een snoepje in het weekend. Er wordt
geen onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes. De groeispurt die optreedt op 5-6
jarige leeftijd is verwerkt in deze hoeveelheden.
6
Bijlage 2 Producten-/variatielijst
Productgroep
Variatie





Licht volkoren brood
Donker volkorenbrood
volkoren knäckebröd
mueslibrood (vanaf 4 jaar)
tarwebrood
Vleeswaren





kipfilet (gebraden, gerookt)
kipgehakt
schouderham/ achterham
cervelaat
gebraden gehakt
Kaas



Kindersmeerkaas
20/30+ smeerkaas
20/30+ kaas

sandwichspread (tuinkruiden en
tomaat lente-ui van Heinz)
Zoet beleg




jam
appelstroop
vruchtenhagel
gestampte muisjes
Tussendoortjes







Vers fruit
groente (komkommer, tomaat)
soepstengel (Olvarit)
volkoren cracker
rijstwafel (Olvarit)
volkorenbiscuitje
doosje rozijntjes



Diksap
Carvan Cévitan
(Kinder)thee, geen zoethout
Brood
Hartig beleg overig
Drinken
7







Nutrilon 1
Nutrilon 2
Nutrilon 3
Nutrilon4 (peutergroeimelk)
Nutrilon 5 (peutergroeimelk)
Halfvolle koemelk
Magere/halfvolle yoghurt
8
Download