Voedingsbeleid Obs Flevosprong

advertisement
Voedingsbeleid basisschool
OBS FLEVOSPRONG
Introductie.
We willen gezond eten op school voor iedereen makkelijk maken, om zo bij te dragen aan
een goede ontwikkeling van de kinderen. Samen met ouders zorgen we voor gezond eten
en drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch. Trakteren doen we zo gezond mogelijk.
Er is ruimte om individuele afspraken te maken bij een allergie, dieet of een bepaalde
(geloofs-) overtuiging.
In alle groepen is een allergie lijst aanwezig. In ons administratie systeem ParnsSys staan
de individuele afspraken. Via het ouderportaal is dit systeem ook toegankelijk voor
ouders, zij kunnen ten aller tijden kijken of de informatie nog van toepassing is of
bijgewerkt moet worden.
Eten in de ochtendpauze.
De kinderen eten elke dag een gezonde pauzehap. We vragen ouders om een gezond
tussendoortje in de vorm van groente of fruit mee te geven. Om dit te simuleren hebben
we in 2015/2016 deelgenomen aan het EU schoolgroente en fruit programma. De
groepen 5 t/m 8 doen ieder jaar het lesprogramma van de ‘pauze hap’ Ik eet het beter.
Geschikt voor de kleine pauze vinden wij bijvoorbeeld:
 Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn.
 Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes en radijsjes.
 Maar ook: volkoren of bruine boterham, rijstwafel, volkoren knäckebröd, roggebrood
of krentenbol.
Tip: koop seizoens-groente en -fruit. Kijk in de groente- en fruitkalender van Milieu
Centraal.
Eten tijdens de overblijf.
De kinderen eten dagelijks een gezonde lunch. We vragen ouders om geen koek, snoep of
chips in de broodtrommel te doen. De organisatie van de overblijf op de Flevosprong valt
onder de Kinderopvang Dronten.
1
Zij hanteren de volgende huisregels:
Huisregels (Kinderopvang Dronten)
Tijdens het overblijven gelden de normale schoolregels. Daarnaast zijn er ook nog enkele
regels speciaal m.b.t. het overblijven. Wij gaan ervan uit dat ieder kind de regels kent. Het
zou fijn zijn als u als ouder onderstaande huisregels met uw kind wilt doornemen.
* De kinderen eten en drinken gezamenlijk. Tijdens het eten blijven de kinderen aan tafel
totdat iedereen klaar is of totdat de overblijfmedewerker aangeeft dat de kinderen van
tafel mogen.
* Overblijfmedewerkers zien erop toe dat er in elk geval iets gegeten of gedronken wordt.
De kinderen worden gestimuleerd tot eten, maar ze zullen niet worden gedwongen.
* Het overblijfteam is terughoudend ten aanzien van het meenemen van snoep. Het liefst
zien wij dat er geen snoep, koek o.i.d. wordt meegenomen. Als in de ogen van de
overblijfmedewerkers de grens van ‘gezonde koekjes/snoepjes’ wordt overschreden,
kunnen zij u middels een briefje in het trommeltje verzoeken om hierop te letten.
* Respect vinden wij erg belangrijk: respect voor elkaar, voor de overblijfmedewerkers,
voor de omgeving en voor de materialen waar gebruik van wordt gemaakt. De kinderen
worden gestimuleerd tot een respectvolle houding.
* Tijdens het overblijven verwachten we dat de kinderen de aanwijzingen van de
overblijfmedewerkers op volgen. Eventuele problemen kunnen worden besproken met de
coördinator.
* Na het eten worden de kinderen gestimuleerd om buiten te spelen. Als het slecht weer is,
worden binnen ook voldoende materialen en activiteiten aangeboden.
Geschikt voor de lunch vinden wij bijvoorbeeld:

Volkorenbrood of bruinbrood, besmeerd met halvarine.

Eventueel als variatie volkoren knäckebröd, roggebrood of krentenbol.
Geschikt beleg voor in het trommeltje is beleg dat niet te veel verzadigd vet bevat:
Zoet beleg, zoals appelstroop, (halva)jam of honing.
o Kaas, smeerkaas, ei, zuivelspread, vegetarische smeerworst, kipfilet of beenham.
o

Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, banaan, appel en aardbei zijn
ook lekker als beleg en voor erbij.
2
Drinken
We stimuleren de kinderen om, tijdens de ochtendpauze en de lunch, dranken zonder
toegevoegde suikers te drinken. We vragen ouders geen limonade, frisdranken,
sportdranken en vruchtensappen mee te geven omdat ze erg veel suiker bevatten. Om dit
te stimuleren wordt er in elke groep een drankbord gemaakt van de dranken die de
kinderen het liefste/meeste drinken. Zoals op de foto (zie hieronder) wordt bij wordt bij
elke drank die de kinderen drinken het aantal suikerklontjes geplaatst die in een glas van
deze drank zitten.
Doel: bewustwording van de hoeveelheid suiker in hun drankje.
Geschikt voor drinken vinden wij bijvoorbeeld:
 Kraanwater.
 Thee zonder suiker.
 Halfvolle melk, karnemelk of yoghurtdrank zonder toegevoegde suikers.
Traktaties
Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 30 traktaties. Dat mag ook, want jarig zijn is feest!
Wij vragen de ouders wel om de traktaties gezond te houden, geen chips uit de delen en
zeker niet te calorierijk te maken. Ook wijzen we op de mogelijkheid een klein cadeautje
mee te geven in plaats van iets eetbaars. Mocht een tractie toch uit alleen maar snoep
bestaan, dan geven we deze tractie om 12.00 uur met de kinderen mee naar huis.
Tijdens het intake gesprek worden ouders hiervan op de hoogte gebracht.
Geschikt voor traktaties vinden wij bijvoorbeeld:
 Groente en fruit in een leuk jasje.
 Kleine porties van producten die niet te veel calorieën bevatten, zoals een
rozijndoosje, een handje naturel popcorn, soepstengel, peperkoek, mini eierkoek. Een
cadeautje, zoals stuiterballen, potloden, fluitjes, stickers, kleurboekjes of bellenblaas.
Op de site: http://www.gezonde-traktatie.nl/gezonde-traktaties/ staan veel leuke
voorbeelden.
3
Het goede voorbeeld
Kinderen kijken ook naar wat hun leerkrachten eten. Het zou gek zijn als leraren een
snoepreep nemen als pauzehap terwijl de kinderen een stuk fruit eten. We vragen de
ouders om ook de traktaties voor leraren klein en het liefst gezond te houden. Bij ons op
school geven leerkrachten dan ook het goede voorbeeld. Het beleid geldt dus niet alleen
voor de kinderen.
Toezicht op beleid



Bij de intake worden de ouders op de hoogte gebracht van de eet en de traktatie
gewoontes (beleid) op de Flevosprong.
Bij suikerrijk eten of drinken neemt de leerkrachtkracht contact op met de ouders en
wijst deze op het schoolbeleid.
Niet toegestane traktaties worden wel uitgedeeld, maar niet op school opgegeten. Ze
gaan in de tas mee naar huis. De ouders zijn op de hoogte van deze procedure.
Overige pijlers
 Elk schooljaar besteden we aandacht aan gezonde voeding in onze lessen. Hiervoor
gebruiken wij het officiële lespakket van “Ik eet het beter” (www.ikeethetbeter.nl)
 We doen mee met “Het nationale schoolontbijt”, waar we in de lessen de nodige aan
besteden.
 We geven ons op voor de landelijke actie ‘Schoolgroente en fruit’ in het schooljaar
2015-2016 hebben we deelgenomen aan deze actie.
(http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm)
 We hebben onze eigen schooltuin. Ieder jaar verzorgt groep 6 de schooltuin en de
geoogste groenten en fruit wordt tijdens de creatieve middag verwerkt tot bijv. een
salade.
 Tijdens de creatieve middag (vrijdagmiddag) is er een activiteit die betrekking heeft op
‘gezond’ eten. (groepen 5 t/m 8)
 We laten de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) een gezondheidsonderzoek uitvoeren in
groep 2 en groep 7, (aangeboden door GGD Flevoland).
 De school organiseert zorgteams of ‘ronde-tafel-gesprekken’ (RTG) waarbij JGZ
aanschuift.
 We wijzen ouders met kinderen die onder- of overgewicht hebben op gespecialiseerde
trajecten.
 We houden ouders betrokken door bijvoorbeeld regelmatig een bericht over gezonde
voeding in onze nieuwsbrief te plaatsen.
 Tijdens de avondvierdaagse krijgen de kinderen in de pauze een gezonde traktatie van
de school. We stimuleren de kinderen ook om gezonde snoeperij mee te nemen.
4
 Op de schoolreis en de schoolkampen trakteren we de kinderen op gezond ‘snoep’.
 Op onze school is altijd voor iedereen kraanwater beschikbaar. In ieder lokaal is een
waterpunt aanwezig. De kinderen mogen een waterflesje op tafel hebben (vooral met
warm weer wordt dit gestimuleerd).
 Tijdens de avondvierdaagse stimuleren we de kinderen om flesjes water mee te
nemen, bij het pauze punt wordt water getapt en mogen de kinderen hun flesje met
water vullen.
 Tijdens sporttoernooien stimuleren we de kinderen om flesjes water mee te nemen,
deze kunnen ze ook weer makkelijk vullen als ze leeg zijn.
Originele en feestelijke ideeën voor pauze, lunch, drinken en traktaties
 Tips voor pauzehappen, lunchtrommels en drinken:
www.voedingscentrum.nl/etenopschool
 Vrolijke traktaties op www.voedingscentrum.nl/trakteren en www.gezondtrakteren.nl
Verwijzingen uit de schoolgids 2015-2016
Tijdens de intake gesprekken worden onderstaande afspraken met de ouders besproken,
zowel met de ouders van nieuwe kleuters als van ouders van kinderen voor de zijinstroom.
1. Kleuterweetjes
Als uw kind voor het eerst naar school gaat ontdekt het een heleboel dingen. Om u daar zo
goed mogelijk op in te laten springen hebben we voor de leerlingen uit de groepen 1 en 2
hieronder een aantal afspraken op papier gezet, de zgn. “kleuterweetjes”.
 Rond ± 10.15 uur (op woensdag iets later) gaan we met de leerlingen iets eten en
drinken in de kring. Geef uw kind niet teveel mee, het gaat om een tussendoortje.
Zorgt u er voor dat beker en bakje voorzien zijn van de naam van uw kind. De
leerlingen mogen geen snoep meenemen!
 Als de kinderen jarig zijn is dit altijd feest en dit feest mogen ze vieren met een
traktatie.
Wij vragen u om de traktaties gezond te houden, geen chips uit de delen en zeker
niet te calorierijk te maken. Ook wijzen we op de mogelijkheid een klein cadeautje
mee te geven in plaats van iets eetbaars. Mocht een tractie toch uit alleen maar
snoep bestaan, dan geven we deze tractie om 12.00 uur met de kinderen mee naar
huis.
5
2. Eten & Drinken
In alle groepen krijgen de kinderen in de ochtend de gelegenheid om iets te eten en te
drinken. Het beleid van de school is in deze:
 De kinderen eten een gezond tussendoortje in de vorm van groente of fruit of een
boterhammetje.
Geschikt voor de kleine pauze vinden wij bijvoorbeeld:
 Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn.
 Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes en radijsjes.
 Maar ook: volkoren of bruine boterham, rijstwafel, volkoren knäckebröd, roggebrood
of krentenbol.
 We stimuleren de kinderen om water te drinken of anderen dranken waar geen
toegevoegde suikers in zit.
 Geef uw kind die dingen mee die het lekker vindt, en …… liefst niet teveel. Eén
boterham of appel is meestal genoeg. Het hoeft geen maaltijd te zijn, maar een
gezonde hap tussendoor.
 Dring er bij uw kind op aan om bekers en bakjes weer mee naar huis te nemen.
3. Verjaardagen
Wij vragen u om de traktaties gezond te houden, geen chips uit de delen en de traktatie
zeker niet te calorierijk te maken. Ook wijzen we op de mogelijkheid een klein cadeautje
mee te geven in plaats van iets eetbaars. Mocht een tractie toch uit alleen maar snoep
bestaan, dan geven we deze tractie om 12.00 uur met de kinderen mee naar huis.
Geschikt voor traktaties vinden wij bijvoorbeeld:
 Groente en fruit in een leuk jasje.
 Kleine porties van producten die niet te veel calorieën bevatten, zoals een
rozijndoosje, een handje naturel popcorn, soepstengel, peperkoek, mini eierkoek. Een
cadeautje, zoals stuiterballen, potloden, fluitjes, stickers, kleurboekjes of bellenblaas.
Op de site: http://www.gezonde-traktatie.nl/gezonde-traktaties/ staan veel leuke
voorbeelden.
Een selectie uit de jaarlijkse activiteiten:
Activiteiten:
Samen regels maken
Gezond gebit (GGD)
Nationaal schoolontbijt
Relatie met het onderwijs:
Schoolklimaat, waarden en normen
Gezond gedrag
Gezond gedrag
6
7
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards