2008

advertisement
http://tsjok45.multiply.com/photos/album/2385
''Klimaat Griekenland over 60 jaar zelfde als in Egypte''
2007-2008
In Caïro is de zomerse hitte soms te snijden.
De zomertemperaturen in Griekenland kunnen over zestig jaar zo hoog oplopen als in Egypte, waar de
gemiddelde temperatuur boven de 41 graden Celsius uitstijgt. Dat staat in een rapport dat vandaag
werd gepubliceerd in de Griekse krant Ta Nea.
Griekenland sneller opgewarmd
"We hebben de voorbije jaren een zomerse temperatuurstijging gezien van 6 à 7 graden Celsius,
terwijl de gemiddelde toename in andere delen van de wereld 3 à 4 graden Celsius bedroeg",
aldus wetenschapper Dimitris Lalas.
Athene even heet als Caïro
"Tijdens de periode van 1961 tot 1990 was 33 graden Celsius de gemiddelde juli-temperatuur in
Athene. We voorspellen dat zulks van 2070 tot 2100 zal stijgen tot 41 graden. De omgeving van
Athene zal dan erg gaan gelijken op die van Caïro."
Minder regen, meer hittedodenVorig jaar maakte Griekenland een van de heetste zomers door van de
voorbije anderhalve eeuw, wat aan 150 mensen het leven kostte.
De klimaatverandering zal de regenval in het gebied rond de Middellandse Zee met 20 procent doen
afnemen, in Noord-Europa daarentegen wordt het 20 procent natter. (belga/hhm)
Metoffice: 2008 wordt minder warm jaar
10 januari 2008
- De seizoensvoorspellers van het Britse Metoffice in Reading denken dat het nieuwe jaar 2008 niet zo
warm zal zijn als de laatste 7 jaren. Dat is toe te schrijven aan de het optreden van een La Nina, een
periodieke zeestroming die de Stille Zuidzee koelt.
Volgens klimatologen van het weerinstituut komt het wereldwijde gemiddelde dit jaar 0,37 graad boven
het langjarig gemiddelde van 14,0 graden over 1961-1990. Dat zou het koelste jaar zijn sinds 2000,
toen het 0,24 graad warmer was dan gemiddeld. Ook toen was er sprake van een La NiNa.
Volgens het Metoffice blijft de trend echter een opwarmende, in elk geval deels door de stijgende
concentraties kooldioxide in de atmosfeer, die een gevolg zijn van het gebruik van fossiele
brandstoffen. De elf warmste jaren wereldwijd ooit gemeten deden zich voor in de afgelopen
dertien jaar.
Het vorig jaar was volgens voorlopige cijfers wereldwijd niet het warmste jaar op rij, maar wel een jaar
dat in de toptien van warme jaren valt. De jaren 2001-2007 waren gemiddeld 0,44 graad warmer dan
normaal. In de periode 1991-2000 was dat 0,22 graad. .....Volgens het KNMI waren 2006 en 2007
wel de warmste jaren die ooit in De Bilt zijn gemeten.
Topjaar wereldwijd is nog steeds 1998, dat 0,54 graad warmer was dan gemiddeld, deels als gevolg
van El NiNo, een warme golfstroom in de Pacific.
Ook Plantentuin waarschuwt voor klimaatopwarming
De Nationale Plantentuin in Meise.
Meer en meer verstoren de hogere temperaturen, die steeds vroeger op het jaar vallen, de werking van
de natuur. "Algemeen kan je zeggen dat de plantengroei onder stress komt te staan", zegt Koes Es van
de plantentuin.
Mix aan bedreigingen
"Planten en dieren moeten vandaag afrekenen met een mix aan bedreigingen die voor het eerst in de
geschiedenis allemaal tegelijk op hen afkomen", luidt het. De natuur krijgt nu al af te rekenen met onder
meer bodem-, lucht- en waterverontreiniging en de versnippering van het leefgebied. Daar komen nu de
klimaatveranderingen bij. "Mogelijk is dat de druppel die de emmer doet overlopen", zegt Es. "Voor
sommige plantensoorten is het al te laat."
Veel problemen
"De natuur zit helemaal vol met problemen. Vergelijk het met een spinnenweb, als je een draadje
lostrekt, dan kan alles instorten", zegt Es. Zo ontluikt bijvoorbeeld de zomereik ten opzichte van dertig
jaar geleden, gemiddeld tien dagen vroeger zijn bladerdek. De wintervlinder waarvan de rupsen van
eikenbladeren leven, heeft zich weten aan te passen en legt zijn eitjes nu negen dagen vroeger. Maar
daardoor komt de koolmees te laat om zich te voeden met de rupsen van de vlinder.
Oorzaak
Bij dergelijke veranderingen speelt de mens veelal een rol, luidt het. "De meeste organismen zijn
eenvoudigweg niet in staat zich aan dit tempo van veranderingen aan te passen, het gaat gewoon te
snel."
(belga/sam)
Zee lijdt overal onder mens
Oceanografen presenteren een wereldkaart van menselijke invloeden op het leven in zee. Die is
nergens nul.
We vissen zeebewoners op, laten gif en meststoffen van het land in zee lopen, warmen het water op,
verzuren het met onze CO2-uitstoot, varen rond met vervuilende schepen, en zo zijn er nog wat
menselijke activiteiten die het leven in de oceanen beïnvloeden. Wetenschappers houden de effecten
daarvan in de gaten. Maar meestal apart.
Wereldkaart van de invloed die zeventien verschillende menselijke activiteiten samen hebben op de
ecosystemen in zee. Onderaan enkele van de meest en een van de minst aangedane gebieden. Beeld:
B.S. Halpern.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7241428.stm
Ben Halpern (National Center for Ecological Analysis and Synthesis, Santa Barabara, VS) en collega's
uit verschillende instituten hebben nu voor het eerst alle gegevens bij elkaar gelegd. En waar die
ontbraken, zoveel mogelijk berekend wat de effecten van zeventien verschillende menselijke activiteiten
zouden zijn. Die monsterklus leverde een wereldkaart op, waarin met kleuren is aangegeven hoe groot
de invloed van de mens is op het leven in zee. Hij staat deze week in Science.
Geen enkel gebied is helemaal onaangedaan. Niet minder dan 41 procent krijgt het predicaat 'sterk
beïnvloed', met name kustgebieden hebben veel te lijden. De grote stukken oceaan die tot nu toe het
minste last van de mens hadden, liggen vooral bij de polen. Aan de noordkant zal de situatie
waarschijnlijk snel veranderen, want daar zal al het permanente zeeijs binnen enkele jaren verdwijnen.
Natuurlijk valt er te twisten over de manier waarop de onderzoekers alle menselijke effecten bij elkaar
op geteld hebben, maar hun kaart maakt het voor beleidsmakers eenvoudiger om te overzien wat er
gedaan kan worden om de druk op de oceanen te verminderen, en welke acties daarvoor het meest
effectief zijn.
Elmar Veerman
Impact van mens op oceanen is onderschat
De mens heeft het ecosysteem van zeeën en oceanen veel meer beïnvloed dan tot nu toe werd
gedacht. Slechts zowat vier procent van de oceanen is nog ongerept. Dat blijkt bij de start van de
jaarlijkse bijeenkomst van de Amerikaanse Vereniging ter Bevordering van de Wetenschap AAAS in
Boston, en staat in het nieuwste nummer van het wetenschappelijke vakblad Science.
Kaart
Wetenschappers hebben het voor het eerst uitgepakt met een planetaire kaart van de impact van 17
verschillende activiteiten van de mens, zoals de visserij, de klimaatswijziging en de vervuiling van
ecosystemen in de zeeën. Het rapport synthetiseert de mondiale gegevens van de menselijke impact
op koraalriffen, plankton en de ecosystemen op de zeebodem. Tot nu toe had het onderzoek zich enkel
geconcentreerd op een enkele menselijke activiteit in het bijzonder of de gevolgen daarvan op één
enkel ecosysteem. "Onze resultaten onthullen dat de globale impact van de mens op
ecosystemen in de oceanen veel nefaster is dan men zich kon voorstellen. Dat is een
verrassing", zei Ben Halpern van de Universiteit van Californië.
Gebieden
Meer dan veertig procent van de wereldzeeën is al sterk door de mens beïnvloed. De laatste
grotendeels ongerept gebleven mariene gebieden bevinden zich aan beide polen, maar lopen in de
toekomst gevaar door de smeltende ijskappen. De meest getroffen mariene gebieden bevinden zich in
de Noordzee tussen Schotland en Noorwegen, in de Zuidelijke en Oostelijke Chinese Zee, in de
Caraïben, in de Middellandse Zee, de Rode Zee, de Beringzee langs de Noord-Amerikaanse kusten en
in grote delen van de Stille Oceaan.
(afp/dpa/sam)
Bekijk de wereldkaart van de verstoring van het zeemilieu / samenvatting van het artikel uit Science
http://www.nrc.nl/wetenschap/article936810.ece/Studie_naar_schade_aan_oceanen
'Baltische Zee kampt met zuurstofgebrek '
23 juni 2008
Het ecosysteem van de Baltische Zee wordt bedreigd door een toenemend zuurstoftekort.
Op een aantal plaatsen tussen de Baltische Staten, Zweden en Denemarken zijn zogeheten 'marine
dead zones' ontstaan, plaatsen waar niets meer leeft omdat er geen zuurstof meer in het water zit.
Dat heeft het Wereld Natuur Fonds WWF maandag gemeld.
Als de vorming van de dode zones doorgaat, kan het ecosysteem in de hele Baltische Zee instorten,
stellen de natuurbeschermers.
Kunstmest
De zones ontstaan vooral doordat het water vervuild raakt met kunstmest.
Daarin zitten stoffen die algen snel doen groeien.
Zodra de algen doodgaan, zinken ze naar de bodem en bieden een thuis aan bacteri챘n die het
zuurstofgehalte in het water aanzienlijk laten dalen.
Het proces is bekend als Eutrofiëring en werd vroeger vastgesteld in hopeloos met meststoffen en
rioolwater vervuilde rivieren ,meren .....
en
de kwalijke gevolgen van overstromingen, zware wegspoelende neerslag en daaruit
voortvloeiende gronderosie , in landbouw -gebieden en zelfs waterzuiveringsstations
Toename
Volgens het WWF zijn de dode zones in de wereld sinds 1995 toegenomen van 44 tot 169.
Zeven daarvan bevinden zich in de Baltische Zee.
De zones vormen bij elkaar een gebied dat twee keer zo groot is als Zweden.
(c) ANP
Giftige blauwalg profiteert van opwarming
03 april 2008
De opwarming van de aarde bevordert de groei van giftige blauwalgen in het water, omdat deze
sterker reageren op temperatuurverhoging dan andere algensoorten.
Dit leidt wereldwijd tot problemen met de waterkwaliteit, vooral tijdens warme droge zomers, schrijven
algendeskundigen prof. dr. Jef Huisman van de Universiteit van Amsterdam en prof. dr. Hans Pearl van
de Universiteit van North Carolina in Science (3 april).
Blauwalgen komen wereldwijd voor en lijken steeds meer problemen te veroorzaken in meren in Afrika,
Australië, China, Amerika, en ook in vele Europese wateren
Blauwalgen gedijen goed bij hogere temperaturen in water met veel stikstof en fosfaten. Tijdens warm
weer wordt de bovenlaag van het water sterker opgewarmd dan de laag eronder. Dit warmere water zet
uit en blijft daardoor drijven op het koude water eronder. Hierdoor ontstaat gelaagdheid (stratificatie) en
wordt het water minder goed gemengd.
Blauwalgen profiteren van deze condities, omdat ze in hun cellen kleine gasblaasjes kunnen maken.
Daarmee krijgen de cellen drijfvermogen.
Tijdens windstil warm weer drijven deze blauwalgen massaal omhoog naar de bovenste waterlagen en
vormen een dichte laag aan de oppervlakte. Hiermee vangen ze licht weg voor andere algensoorten
zoals groenalgen en kiezelwieren, die geen drijfvermogen hebben. Op die manier overheersen ze.
Blauwalgen (cyanobacteriën genoemd) kunnen verschillende gifstoffen produceren. Bij inname
brengen deze gifstoffen ernstige schade toe aan de lever en het zenuwstelsel. Dit kan leiden tot sterfte
bij koeien, schapen, watervogels en huisdieren die van het water drinken.
Ook voor de mens is inname gevaarlijk. Bij te hoge concentraties worden meren en plassen daarom
afgesloten voor recreatie en wordt de inname van drinkwater en irrigatiewater voor de landbouw
stopgezet.
De onderzoekers beschrijven in Science een tropische blauwalg Cylindrospermopsis raciborskii die
op Palm Island (Australi챘) per ongeluk in het drinkwater terecht kwam en levers van mensen aantastte.
‘Lange tijd was men in Australië onwetend dat het aan deze blauwalg lag. Toen de leverziekte
epidemische vormen aannam, ging men het water onderzoeken en werd de oorzaak gevonden’,
zegt Huisman.
Deze blauwalgensoort werd in het midden van de jaren dertig voor het eerst in Zuid-Europa gevonden
en heeft inmiddels Nederland en Noord-Duitsland gekoloniseerd. Ook in Noord-Amerika heeft de soort
zich vanuit Florida naar de noordelijke staten uitgebreid.
De onderzoekers zien een relatie tussen deze algen en klimaatverandering. Behalve dat
blauwalgen van hitte houden, profiteren ze ook van regen. Die combinatie van stortbuien in de zomer
afgewisseld met lange perioden van droogte is wat de klimaatmodellen voorspellen.
Door intense regen spoelen veel voedingsstoffen zoals stikstof en fosfaat van boerenakkers en wegen
naar het water. Lange periodes van warm weer geven blauwalgen ruim de tijd om deze voedingsstoffen
op te nemen en te benutten voor hun groei.
In droge tijden met lage waterstanden wordt door sluizen en dammen de waterstand gereguleerd,
bijvoorbeeld om de vaarwegen op diepte te houden voor de scheepvaart. Dit verergert de
algenproblemen, omdat het voedselrijke water dan langer blijft stilstaan. Dit geeft de blauwalgen nog
meer tijd om door te groeien.
Bovendien zijn blauwalgen beter bestand tegen zout dan andere zoetwateralgen. Dit geeft blauwalgen
een concurrentievoordeel bij verzilting van zoetwatergebieden. Dit doet zich ook in Nederland voor:
door de zeespiegelstijging drukt zout kwelwater het zoete water in de duinen omhoog. De verzilting
dringt steeds verder het land in.
Blauwalg duikt vroeger op
2 april 2007
De jaarlijkse bloei van giftige blauwalgen in Nederlandse wateren komt door de zachte winter en
het zonnige weer maanden of weken eerder op gang.
Normaal bloeien de eerste blauwalgen in mei.
De blauwalgen zijn door de aachte winters waarschijnlijk niet helemaal afgestorven en kunnen zich dan
ook al goed en alsmaar vroeger ontwikkelen in de het voorjaar
Groene laag
Blauwalgen zijn bacteriën die van nature voorkomen in water. Bij een explosieve bloei vormt zich een
groene laag op het water. Door algenbloei kan gebrek aan zuurstof in het water ontstaan waardoor
vissen kunnen sterven.
Sommige blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden die bij mensen huidirritatie, duizeligheid,
ademhalingsproblemen en darmklachten kunnen veroorzaken. Als het water afkoelt en de zonsterkte
afneemt, verdwijnen blauwalgen vanzelf weer.
OOk eind 20 februari 2008 werd de toename( Het betreft wél een soort blauwalg die zich bij lage
temperaturen manifesteert ) al gekonsteerd
Voorheen was blauwalg een fenomeen voor de zomermaanden juni, juli en augustus
Rattenplaag
Door het warmere klimaat van de jongste jaren lijken ratten hier steeds beter en langer te leven.
De verdelging wordt ook alsmaar moeilijker.
De dieren ontwikkelen immers een immuniteit tegen de gebruikte verdelgingsmiddelen.
(belga/tdb)
De zwarte rat rukt op
Zwarte rat ( Rattus rattus ) een ingburgerde aziatische exoot
Het dier is een last voor burgers en bedrijven. Het vreet zich door plafonds en laat die gehavend achter.
Voederbakken zijn evenmin veilig voor de rat.
De ratten kunnen besmet zijn met het hantavirus, dat bij mensen nierschade kan veroorzaken. Wie
besmette stofdeeltjes uit keutels inademt, kan ziek worden.
De zwarte rat kan ook dierziekten als de varkenspest en mond- en klauwzeer overbrengen. Het dier
was in de middeleeuwen de verspreider van de pest, die miljoenen mensen het leven kostte
De zwarte rat geldt als ongedierte en gemeenten zijn gehouden de rat te bestrijden. Maar het dier is
schuw voor mensen en laat zich moeilijk pakken. In tegenstelling tot de Bruine rat( rattus norvegicus )
eet het niet van traditioneel giftig lokaas en is zeer argwanend .
Om verspreiding van de zwarte ratten tegen te gaan, worden ( naast de ontwikkeling van nieuwe
pogingen met vergiftigd aas) voorts wegbermen gemaaid.
Rattenouders sturen hun jongen weg en die zoeken een nieuwe plek via wegbermen. Door de ratten de
pas af te snijden via deze vluchtwegen naar nieuwe vestigingsplaatsen, wordt gepoogd het probleem
van de zwarte rat in te dammen.
Honderden dode pinguïns op strand van Rio
Een van de geredde pinguïns.
Honderden dode babypinguïns zijn de afgelopen twee maanden aangespoeld op de stranden van Rio
de Janeiro. Het gebeurt regelmatig dat dode -en levende- pinguïns bij Rio terecht komen, maar nooit
eerder in zulke grote aantallen, zeggen deskundigen.
Overbevissing, polutie of opwarming
Over de oorzaken zijn deskundigen het oneens. Volgens sommigen dwingt intensieve visserij de
pinguïns om steeds verder te zwemmen voor voedsel, met als gevolg dat ze sneller worden
meegenomen door sterke oceaanstromen. Een andere oorzaak die wordt genoemd is de vervuiling, die
pinguïns kwetsbaarder maakt voor ziektes. Weer een andere verklaring is de opwarming van de aarde,
die zorgt voor meer stormen op zee.
(novum/lb)
18/07/08
Kikkerkoorts
21 februari 2008
De Nederlandse kikkers dreigen het slachtoffer te worden van een schimmelinfectie die
voorheen alleen voorkwam in warme landen,
Kikkers in gevangenschap zijn eenvoudig af te helpen van de infectie, de amfibieën die leven in het wild
lopen meer gevaar. Buiten is de besmetting nauwelijks te bestrijden en kunnen we met massale
kikkersterfte te maken krijgen. Het hele ecosysteem kan erdoor worden ontwricht", zegt Eugène Bruins
van de Amsterdamse dierentuin Artis.
Tip Bruins, hoofd van de afdeling koudbloedigen, geeft bezitters van kikkers een tip om besmetting te
voorkomen.
"Dode kikkers mogen niet zomaar worden weggegooid. Ze moeten eerst een paar dagen in
bleekwater worden gelegd om de schimmel onschadelijk te maken."
(c) NU.nl
Virus bedreigt Nederlandse kikkers nieuwsbericht | 10 maart 2011
Wetenschappers van het Dutch Wildlife Health Centre ( DWHC) van de faculteit Diergeneeskunde
hebben voor het eerst in Nederland een Ranavirusinfectie bij wilde kikkers vastgesteld.
In september 2010 doodde het virus in korte tijd meer dan duizend kikkers in een ven bij
Bezoekerscentrum Dwingelderveld. Een vrijwilliger van RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen
Onderzoek Nederland) ontdekte de dode kikkers. Sectie op deze kikkers door het DWHC toonde dit
potentieel dodelijke virus aan. Het ranavirus is niet gevaarlijk voor de mens.
Marja Kik, patholoog van het Dutch Wildlife Health Centre, het kennisinstituut over de gezondheid
van wilde dieren in Nederland: " Ranavirus infecties kunnen voorkomen bij amfibieën, reptielen en
vissen en kunnen massale sterfte veroorzaken. Ranavirussen verspreiden zich gemakkelijk. Daardoor
vormen ze een groot risico voor zeldzame en beschermde soorten in de natuur. Omdat er in Nederland
niet systematisch naar gezocht is, is het onduidelijk hoe lang ranavirussen zich al in Nederland
bevinden, en waar ze mogelijk nog verder te vinden zijn".
Verspreiding voorkomen
Annemarieke Spitzen wetenschappelijk onderzoeker bij RAVON: "Dankzij de oplettende houding van
een boswachter van Natuurmonumenten en een van onze vrijwilligers, is de aanwezigheid van dit virus
in Nederland aan het licht gekomen. Het is onduidelijk hoe het ranavirus in het ven terechtgekomen is
en of het virus ook in andere vennen in het nationaal park aanwezig is".
Op advies van het Dutch Wildlife Health Centre en RAVON neemt Natuurmonumenten maatregelen om
de kans op verspreiding te verkleinen. Het is van belang dat er snel inzicht komt in het voorkomen van
deze virussen elders in Nederland.
Massale kikkersterfte in Nederland door virus
FOTO ANP
UTRECHT - Meer dan duizend wilde kikkers in één vennetje in Drenthe zijn afgelopen jaar
overleden aan een Ranavirusinfectie. De kans is groot dat het virus ook elders heeft
toegeslagen, zo heeft een woordvoerster van Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland
(RAVON) vandaag laten weten.
De komende maanden wil RAVON onderzoeken of er nog ergens anders in Nederland zoveel kikkers
zijn gestorven.Het is de eerste keer dat dit voor amfibieën gevaarlijke virus bij wilde kikkers is
vastgesteld, zo hebben wetenschappers van het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) van de
Universiteit Utrecht ontdekt.
Ranavirusinfecties kunnen massale sterfte veroorzaken bij amfibieën, reptielen en vissen. Het virus is
niet schadelijk voor mensen. In een ven in Nationaal Park Dwingelderveld werden in september vorig
jaar veel dode kikkers gevonden. Na sectie bleek het om het Ranavirus te gaan. Inmiddels zijn er
maatregelen getroffen om te kans op verspreiding tegen te gaan. Volgens de woordvoerster van
RAVON is er te weinig budget om actief andere plekken in Nederland te onderzoeken. "Daarom hopen
we dat natuurliefhebbers het melden als ze veel dode kikkers vinden." (FOTO ANP)
28/02/11
Groen kikker met ranavirus besmetting ( rode inwendige bloedingen )
gevaarlijke Chinese mug, zandvlieg en Lyme-teken
Teken.
Zandvlieg.
De afgelopen warme winters en de voorspelde klimaatverandering zal in ons land de komende jaren
leiden tot een spectaculaire toename van de ziekte van Lyme, veroorzaakt door tekenbeten. Nu al
worden elk jaar honderdduizenden wandelaars, hondenuitlaters en veldwerkers in bos-, heide- en
duingebieden door deze parasieten besprongen.
Ook een uit China afkomstige linke muggensoort, de 'Aedes albopictus', (Tijgermug ) en een ZuidEuropese zandvlieg dreigen zich hier permanent te gaan vestigen. Deze twee onheilsbeesten brengen
de knokkelkoorts (dengue) over, evenals de tropische ziekten leishmaniasis en het West-Nijl-virus.
Teken
Meer dan 10.000 mensen lopen nu al jaarlijks, in meer of mindere mate, verschijnselen van Lymeborreliose op. Steeds vaker valt het spinachtige ongedierte zijn 'prooi' in de eigen achtertuin aan.
Huisdieren brengen de teken de woning binnen.
Nog meer onheil
"Door het warmere weer komen er steeds meer teken in bosrijke gebieden", waarschuwen
onderzoekers in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG). Maar er dreigt door de algehele
opwarming meer tropisch onheil: "We lopen in deze streken bovendien het re챘le risico dat een uit
China afkomstige linke muggensoort, de 'Aedes albopictus', en een Zuid-Europese zandvlieg zich hier
permanent gaan vestigen."
Deze twee onheilsbeesten brengen de knokkelkoorts ('dengue') over, evenals de tropische ziekten
leishmaniasis en het West-Nijl-virus. Daartoe waarschuwen drie specialisten op het gebied van
infectieziektenbestrijding.
Niet serieus genomen
Volgens het Nederlands artsenblad wordt de ziekte van Lyme, die in extreme gevallen tot onder meer
gehooruitval en neurologische schade kan leiden, nogal eens over het hoofd gezien. Veel pati챘nten
voelen zich niet serieus genomen en bezoeken meerdere artsen, hopend op een juiste diagnose.
Fatale afloop
Het ziektebeeld van knokkelkoorts kan vari챘ren van vrijwel symptoomloos tot hoge koorts met
bloedingen en fatale afloop. De leishmaniaparasiet, die wordt overgebracht door de zandvlieg, nestelt
zich bij voorkeur in honden en kan vervolgens weer op de mens overspringen. De ziekte kan gepaard
gaan met diverse symptomen zoals vermagering, huidklachten, vergrote lymfeklieren, een vergrote milt,
kreupelheid, bloedarmoede, maar in een verdergevorderd stadium ook nierfalen en bloedingsneiging.
(mvl)
De ziekte van Lyme
http://www.iph.fgov.be/epidemio/EPINL/plabnl/lyme.htm
De Teek
Een teek is een klein, bruinzwart spinachtig diertje dat de grootte van een speldenkop heeft. Het ligt op
de toppen van lage begroeiing op de loer van een warmbloedige voorbijganger, een mens of een dier,
zoals een muis, ree, paard, hond, … Door contact met een gastheer komt de teek op de huid terecht
waarna zij zich vastklampt met behulp van een hypostoom (een buisje waardoor zij bloed opzuigt en
speeksel oprispt). Dit speeksel kan bacteriën of virussen bevatten die ziekten veroorzaken.
Teken komen voor in bossen en op plaatsen met lage begroeiing (hoog gras, varens, struiken). Daarom
kan je door een teek worden gebeten wanneer je in een bos met een dichte lage begroeiing wandelt of
speelt maar ook in weiden en groene stadsdelen. Teken houden van warme en vochtige plaatsen.
De ziekte van Lyme en
anaplasmose zijn infecties die worden veroorzaakt door ziekteverwekkende bacteri챘n (Borrelia
burgdorferi en Anaplasma phagocytophilum) die allebei in Belgi챘 voorkomen.
Tekenencefalitis (Tick-Borne Encephalitis of TBE) vloeit voort uit een virusbesmetting (Flavivirus). Dit
virus is in tal van gebieden in Noord-, Oost- en Centraal Europa in omloop.
Deze 3 ziekteverwekkers worden via een tekenbeet op de mens overgedragen. Er zijn enkele zeldzame
gevallen gerapporteerd van personen met tekenencefalitis nadat zij niet-gepasteuriseerde
melkproducten hadden gedronken of gegeten. In de bovenstaande gebieden blijft deze wijze van
besmetting uitzonderlijk.
Lyme
Er kunnen drie stadia worden onderscheiden maar het is mogelijk dat ze niet alle drie worden doorlopen
:



1e stadium : 3 dagen tot 3 maanden na de beet :
o op de plaats of in de buurt van de beet een rode, ringvormige vlek die geleidelijk
groter wordt (erythema migrans);
o griepsymptomen zoals hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, matige koorts, enz.
2e stadium : enkele weken of maanden na de beet :
o pijn ter hoogte van armen of benen;
o scheefstaand gezicht door gelaatsspierverlamming;
o dubbel zien;
o hartritmestoornissen (arythmie );
3e stadium : maanden en soms zelfs jaren na de beet :
o pijn en zwelling in 챕챕n of meerdere gewrichten (arthritis), vaak ter hoogte van de
knie;
o chronische neurologische stoornissen (zelden);
o laattijdige huidletsels op armen en/of benen.
Het aantal gevallen gediagnosticeerd per jaar en bevestigd door de referentielaboratoria blijft toenemen.
Op basis van deze gegevens stellen wij vast dat de ziekte van Lyme aanwezig is in bijna alle
arrondissementen van het land.
Anaplasmose wordt gekenmerkt door een geheel van symptomen die lijken op die van griep en 5 Ã 15
dagen na de tekenbeet verschijnen : hoge koorts (39°C of meer), spierpijn, hoofdpijn, soms
gewrichtspijn.
Het gaat om een opduikende ziekte, het aantal gevallen vastgesteld in Belgi챘 ligt laag maar toch hoog
in vergelijking met de rest van Europa : tussen 2000 en 2006 bevestigde het referentielaboratorium 59
gevallen, terwijl voor dezelfde periode alle andere Europese landen samen slechts een honderdtal
gevallen rapporteerden.
Deze ziekte kan ook worden geassocieerd met de ziekte van Lyme (co-infectie)
Tekenencefalitis
De ziekte treedt op met een gunstig evoluerend griep-syndroom, koorts, spierpijnen, hoofdpijnen en
misselijk-heid. Ongeveer twee weken later, terwijl de ziekte lijkt te zijn verdwenen, kan plots een
spierverlamming of me-ningitis optreden, een ernstige complicatie waarvan men erg moeilijk geneest.
Het virus is niet in omloop in Belgi챘.
In endemische gebieden vormt het echter een gevaar voor toeristen en reizigers die in landelijke zones
verblijven, ludieke of professionele activiteiten in het bos of woud ondernemen of in de bergen
wandelen..
Zandvliegen & Leichmaniose
http://en.wikipedia.org/wiki/Phlebotominae

Volwassen dier: 10 à 11 mm lang. Het lijf is bleekgrijs, de ogen zijn bronskleurig bruin en de
poten zijn donkerrood–bruin.
Levenscyclus



De volwassen dieren zijn te zien van april tot september.
De larven kunnen er tot twee jaar over doen om zich te ontwikkelen en leven in los zand.
In het popstadium krullen de larven zich in een O- of U-vorm, waarin ze 챕챕n tot twee weken
blijven.
Gewoonten


De volwassen dieren leven op zanderige rivieroevers met een open habitat onder
schaduwgevende bomen.
De larven van de zandvlieg zijn actieve bodemroofdieren.
http://www.parasitologie.nl/index.php?id=123
Viscerale leishmaniasis (Oude Wereld)
Pathogeen
Phylum: Protozoa (dierlijke eencelligen)
Subphylum: Sarcomastigophora (flagellaten en amoeben)
Orde: Kinetoplastida
Familie: Trypanosomatidae
Genus: Leishmania
Vector :
Men loopt een infectie met L. donovani op via de beet van een vrouwelijk ge챦nfecteerde zandvlieg
(geslacht: Phlebotomus).
Viscerale leishmaniasis is in de meeste gebieden een zo철nose, met andere woorden de parasieten
worden overgedragen door de zandvlieg van dier naar mens.
In India en Oost-Afrika is een dierreservoir niet bekend; daar wordt de infectie door de zandvlieg
waarschijnlijk alleen van mens tot mens overgebracht.
Chikungunya-virus (1)
Alfavirus, / familie der Togaviridae
De "dengue" ( knokelkoorst ) en Chikungunya (Nijlkoorst ) (2) situatie in 2000 en 2005
*ondertussen, zijn enkele vectoren (3) al in italie gesignaleerd
(1)*swahili, « chikungunya » ---> gekromd lopen /
veroorzaakt door de intense artro-yalgieen
(2) Dengue en chikungunya zijn twee verschillende ziekten ... Ze worden echter overgebracht
door(vermoedelijk) dezelfde ( zeker in het geval van Aedes aegytpi )vectoren
De meeste zieken zijn slachtoffer van beide pathogenen terzelfdertijd .....
Dengue virii = (minstens vier verschillende verwante virussen (van de groep flavivirus)
ICD-10 A90-A91
ICD-9 061
(3)* vectoren = Aedes aegytpi ( Nijlkoorst en knokelkoorst ) , Aedes africanus, Mansoni spp., ( etc....)
Tijgermug , zandvliegen
Download