Organisation 22 mai

advertisement
Onderzoek
Achter de ene kikker kan een andere schuilgaan...
De groep van de groene kikkers (geslacht Pelophylax) is zeer complex. Ze omvat 24 taxa waarvan
er 14 gevonden worden in Europa en rond het Middellandse Zeegebied. Hiertussen zitten er 11
"echte” soorten en 3 vruchtbare hybriden (kleptons). Al deze kikkers lijken morfologisch sterk op
elkaar en sommige ervan kunnen hybriden vormen, waardoor ze moeilijk te herkennen zijn.
In België zijn slechts twee van deze taxa inheems: (oorspronkelijk voorkomend in België) de
"kleine groene kikker" of "poelkikker" (Pelophylax lessonae) en de echte "groene kikker" of
"bastaardkikker" (Pelophylax kl. esculentus). In Wallonië werden halverwege de jaren 80 door
verschillende tuincentra groene kikkers ingevoerd uit Centraal- een Oost-Europa. Ze werden
verkocht om waterpartijen te verfraaien. Deze kikkers hebben zich in onze contreien goed
aangepast en zijn ondertussen in de natuur verspreid. We vinden ze vooral in de buurt van
stadscentra, waar ze veelal in tuinen werden uitgezet.
Het doel van ons onderzoek is de impact van deze ingevoerde kikkers op ons inheemse
kikkerbestand te evalueren. Hiervoor hebben we de betrouwbaarheid van onze terreindeterminatie
voor verschillende soorten groene kikkers getest: laboratoriumanalyses (op enzym- en DNA
niveau) werden getoetst aan uiteenlopende criteria zoals de morfologie of het gekwaak. Hieruit is
gebleken dat we er voor 100% in slagen om een onderscheid te maken tussen de inheemse en
exotische kikkersoorten. Bovendien bepalen de analyses de oorsprong van de ingevoerde kikkers
(op zijn minst van drie verschillende haplotypes) en tonen ze de genetische impact van de
ingevoerde kikkers op onze inheemse soorten (introgressie en/of hybridisatie).
Kortom, men moet vermijden dat exotische kikkers in de vrije natuur terecht komen. Dit door ze
bijvoorbeeld niet meer te verkopen in tuincentra of ervoor te zorgen dat ze bij overlast in de
tuinvijver niet meer worden losgelaten in de natuur.
Contactpersonen en –gegevens
Christiane Percsy : [email protected]
1
Download