PowerPoint Presentation - Beleggingsclub `t Galerijke

advertisement
Staalsector
Door Jef Dijckmans en
Marc Schenck
Staalsector
Deel II:
–Wat is algemeen de belangrijkheid van
de staalsector economisch
EGKS
(Europese Gemeenschap van Staal en Kolen.)
• Een van de eerste pijlers van de EU was na de
Benelux het oprichten van de EGKS in 1950.
• De EGKS-verdrag werd in 1951 ondertekend door
België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en
Nederland.
• Het zorgde voor stabiliteit in deze sector, dat dit de
eerste bezorgdheid was om samen te werken bij
deze landen toont de belangrijkheid van deze sector
aan.
Goed voor 7% v/h BNP
• De metaalindustrie is goed voor zo’n 7 % van het BBP in
België. Vergeleken met een andere sector “bouwsector
6%, transport 8%)
• Een onderdeel van deze industrie is de ijzer- en
staalindustrie. Het aandeel van deze sector in het BBP is
slechts 1 %.
• Op het gebied van de de non-ferrometalenindustrie, een
andere tak van de metaalindustrie, neemt België
internationaal gezien een vooraanstaande positie in. Bij
deze industrie moet gedacht worden aan onder andere de
koper-, cadmium- en zinkindustrie. De belangrijkste
industriegebieden zijn gesitueerd rondom de grote steden.
• De zwakke marges
• Staal is een primair product voor zeer veel
goederen
• Een gegeerd product
• De lage dollarkoers
• Transport en Milieu
• De Globalisering
• Arbeidsintensief
• Volk trekt volk
De zwakke marges
• Uit de vorige presentatie “staalsector 1” weten we dat
er een tal van reden zijn die zorgen voor zeer beperkte
marges. Dit heeft als gevolg dat de holdings op eigen
financiering aangewezen zijn.
–
–
–
–
Zeer kapitaalintensief
Beperkt aantal investeerders
Zware investeringen
Zelf leningen aangaan = betalen van intresten
• Gelukkig staat de rente laag
• De belegger aarzelt nog steeds bij het aankopen van
bedrijfsobligaties
Staal is een primair product voor
zeer veel goederen
• Hun belangrijkste klanten zijn de
–
–
–
–
–
Technologie
Industrie
Bouw
Automobiel
…
De staalsector is dus zeer afhankelijk van de
groei van deze markten.
Een gegeerd product
• Als het conjunctuur aantrekt is er snel een grote
vraag naar deze materialen. De klant legt geen
stock meer aan en heeft dus dadelijk behoefte aan
staal als zijn orders stijgen. Daardoor komt er een
sterke piek op de grondstoffenmarkt.
Hoge vraag hoge prijzen
• Als de jonjunctuur terugvalt stopt de vraag
onmiddellijk, de staalproducent blijft met een
overstock zitten
• Dit maakt da de staalsector een cyclische sector is.
De lage dollarkoers
• De meeste bedrijven hebben aangekocht
met een dure $, en moeten verkopen aan een
lage $.
• De Europese bedrijven worden nu betaald
in een lage $, hun kosten: personeel,
energie, afschrijvingen moeten betaald
worden in dure €
• Alhoewel de € staat nu op dezelfde hoogte
als de ecu van de jaren ‘90
Transport en Milieu
– Door de hoge bevolkingsdichtheid in
West-Europa staan zeer veel vrachtwagens
stil op de autosnelwegen en met een hoge
loonkost is dit een dure uitgave
– Door het saneren van de Historische
vervuiling worden meer en meer bedrijven
aangesproken om te delen in de kosten.
• Nml “De vervuiler betaald”
De Globalisering
• Door de aanhoudende globalisering is er een
permanente verschuiving van het aantal bedrijven
binnen de grote groepen.
• Zo gebeurt het vaak dat bepaalde delen om
strategische reden verkocht worden en dan later
een concurrent worden.
• Het zoeken naar synergieën, met afvloeiingen als
gevolg brengt ook sociale onrust met zich mee.
Het zal moeilijk zijn om met een verbeterend
conjunctuur geschikt personeel te vinden of te
houden.
Arbeidsintensief
• Ondanks er veel arbeiders de baan zullen
moeten ruimen blijft staal zeer arbeidsintensief.
• Een goed draaiende staalindustrie kan in een
land zorgen voor veel arbeidsplaatsen, wat
betekent dat er koopkracht is.
• Dit is één van de reden dat nog veel overheden
staal moeilijk los kunnen laten. Van de Wereld
handels organisatie moeten ze de staalbedrijven
een eigen koers laten varen, zeker geen
beschermende heffingen zoals in de VS.
Volk trekt volk
• Met staalbedrijven gaat het steeds over grote
“plans” met veel personeel, toeleveranciers en
zusterbedrijven. Er ontwikkeld zich rond dit
bedrijf een economische gordel.
• Deze economische gordel zijn:
– Horecazaken, bouwaannemers, Benzinestations,
Transportbedrijven en …
• Dit werkt natuurlijk ook andersom, bij sanering,
sluiting van zulke zaken tref je de volledige
regio diep.
Staalsector
Deel II:
–Hoe zijn de huidige bedrijven tot stand
gekomen
–Vier voorbeelden
•Arcelor
•US Steel
•Corus
•Nippon Steel orporation
Arcelor is een fusie van
• Aceralia-Spanje
• Arbed-Luxenburg
• Usinor-Frankrijk
€, mio
omzet
2002
27512
2003
26594
W/A
0.70
0.25
US Steel is een splitsing uit USX
Corporation
• Zij bestaat nu uit:
–US Steel Corporation
$ mio
2002
2003
–Marathon oil Corporation
omzet
7054
6375
W/A
0.62
-2.45
Corus is een fusie van
• Britisch Steel - Verenigd Koninkrijk
• Koninklijke Hoogovens - Nederland
€
omzet
2002
7188
2003
7699
W/A
-1.27
-1.83
• Nippon steel is
een Japanse
holding die
gegroeid is uit
het Japanse
Overheidsbedrijf:
Jawata Steel
Works
¥ milja
omzet
W/A
2002
2749.3
2003
258.3
Download