Bekijk hier het volledige Gezondheidsbeleid van Curious Kids

advertisement
Gezondheidsbeleid 2016 versie 1
Kinderdagverblijf Curious Kids Rustenburgerstraat
Gezondheidsbeleid
1. Ziektekiemen

























De pedagogisch medewerkers wassen na elke verschoning zorgvuldig hun handen.
Een zieke pedagogisch medewerker is extra alert op zijn/haar handhygiëne.
De handdoek die bij de verschoontafel hangt wordt bij zichtbare vervuiling en na ieder
dagdeel vervangen voor een schone handdoek.
Iedere keer wordt de kraan van de wastafel schoon gemaakt.
De pedagogisch medewerkers wassen hun handen op aanwijzing van het protocol
handen wassen. Dit protocol hangt in de verschillende ruimtes op de locatie.
De pedagogisch medewerkers wassen voor elke bereiding van voeding zorgvuldig hun
handen.
Het eten wordt bereid met schoon keukengerei.
Het bereiden van eten en het verschonen van de kinderen gebeurt op een gescheiden
plek.
Er wordt zorgvuldig gecontroleerd op verdachte plekjes bij kinderen. Bij twijfel wordt
er gevraagd een arts raad te plegen.
Bij vocht uit blaasje of bij een loopoor wordt dit door de pedagogisch medewerkers
afgedekt met een pleister. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld bij de
overdracht ’s ochtends of ’s avonds.
De pedagogisch medewerkers proberen kinderen er op te attenderen dat ze dienen te
hoesten in hun elleboog of met de hand voor de mond en dat zij hun hoofd
afwenden/wegdraaien. Zij geven daar zelf het goede voorbeeld in.
De pedagogisch medewerkers zijn attent op snottebellen en verwijderen deze zo snel
mogelijk. Op de groep staat een doos met tissues. De zakdoek wordt na gebruik direct
weggegooid. En hierna wassen de pedagogisch medewerkers hun handen.
Er wordt voor de kinderen elke keer een schone slab gebruikt.
Elk kind wordt met een apart washandje óf doekje gewassen.
Gebruikte washandjes of doekjes worden meteen in de wasmand gegooid.
Een ziek kind krijgt een eigen handdoek, speelgoed en drinkbeker en eetgerei. Deze
spullen worden na gebruik meteen zorgvuldig gereinigd.
Bij kinderen die een wondje hebben en eraan krabben letten de pedagogisch
medewerkers extra op de hand hygiëne.
Er wordt extra opgelet dat een kind met een koortslip andere kinderen niet zoent.
In de keuken hangt een schoonmaakrooster waarin vermeld staat wanneer en hoe alles
wordt schoongemaakt.
Na elke verschoning wordt het aankleedkussen gereinigd met een droge doek en een
oplossing van water en allesreiniger.
Bij een beschadiging van het verschoonkussen wordt deze meteen vervangen.
Bij bloed, (bloederige) diarree of braaksel wordt het verschoonkussen gedesinfecteerd
met 70% alcohol.
Na een verschoning wordt de luier meteen weggegooid in de luieremmer.
De handdoek van het toilet wordt elk dag verschoond. Bij de controle van het toilet
wordt gecontroleerd of de handdoek nog schoon en droog is.
1
Gezondheidsbeleid 2016 versie 1
Kinderdagverblijf Curious Kids Rustenburgerstraat






























Speelgoed wordt niet meegenomen naar het toilet.
Kinderpotjes worden na ieder kind meteen gereinigd.
Kinderpotjes worden na gebruik buiten bereik van de kinderen opgeborgen.
De kinderen wordt geleerd hoe en om goed hun handen te wassen.
De koelkast temperatuur wordt goed gecontroleerd d.m.v. een koelkastthermometer.
De kinderen krijgen allemaal een eigen beker om uit te drinken.
Het afval zit in de afvalemmer die afgesloten is met een deksel. Deze wordt dagelijks
gereinigd en geleegd.
Vaatdoeken, theedoeken, handdoeken en slabbers worden na elke maaltijd in de was
gedaan.
Het vaatdoekje wordt na gebruik met stromend water uitgespoeld.
De spenen worden na ieder gebruik uitgekookt en gecheckt of deze nog heel is.
Per dag heeft ieder kind zijn eigen speen en deze wordt bewaard in zijn of haar eigen
bakje.
De spenen worden in schone bakjes opgeborgen.
Ieder kind heeft per voeding zijn eigen beker of fles. Na iedere voeding worden de
flessen en de tuitjes van de drinkbekers uit gekookt.
De flessen worden na iedere voeding gereinigd met een speciale
flessenreinigersborstel.
Flessen worden eerst afgespoeld met koud water, daarna met warm water en
afwasmiddel.
De schone bekers en flessen worden omgekeerd op een schone handdoek bewaard.
De bedjes worden iedere dag verschoond en iedere keer als er een ander kindje in een
bedje slaapt. Er zijn genoeg lakentjes aanwezig om in deze behoefte te voorzien.
Zichtbaar vervuilde lakentjes worden direct gewassen.
Ieder kind heeft per week een eigen slaapzak.
De dekentjes worden na gebruik gewassen.
De pedagogisch medewerkers zijn attent op vuil speelgoed. Dit wordt direct bij de
afwas gezet. Het speelgoed in de box wordt dagelijks schoon gemaakt. Het andere
speelgoed maandelijks. Een aantal keren per jaar worden de blokken helemaal
gereinigd.
Als een kindje speelgoed in de mond heeft gedaan wordt het meteen gereinigd onder
de kraan.
Speelgoed wordt na vervuiling met bloed (bloederige) diarree of braaksel
gedesinfecteerd.
Beschadigd speelgoed wordt direct verwijderd.
Speelgoed voor binnen en buiten wordt gescheiden gehouden.
Verkleedkleren, knuffels en stoffen speelgoed wordt elke maand gewassen op 40
graden. Wanneer er een kind overheen spuugt of ziek is, wordt het direct na gebruik
gewassen.
Er wordt alleen stoffen knuffels gebruikt op het kinderdagverblijf.
Er zijn geen huisdieren aanwezig op het kinderdagverblijf.
Bij het gebruik van een zwembadje in de tuin is er altijd een pedagogisch medewerker
aanwezig die de kinderen in de gaten houdt.
De kinderen die nog niet zindelijk zijn hebben altijd een zwemluier aan in het
zwembadje.
2
Gezondheidsbeleid 2016 versie 1
Kinderdagverblijf Curious Kids Rustenburgerstraat











Het water in het badje wordt dagelijks verschoond.
Voor het vullen wordt het badje gereinigd.
Het badje wordt gevuld met drinkwater uit de kraan.
Bij zichtbare vervuiling wordt het water in het badje meteen verschoond.
Als het badje niet wordt gebruikt wordt het droog opgeborgen.
Er wordt niet gegeten of gedronken in het badje.
Er is speciaal speelgoed voor in het badje.
Afval wordt aan het eind van de dag buiten gezet om te worden opgehaald.
Uitwerpselen van dieren worden meteen opgeruimd.
Bij bezoek aan dieren zijn er altijd voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig die
toezicht houden wanneer de kinderen met de dieren spelen.
Als de dieren gevoerd worden letten de pedagogisch medewerkers op de kinderen en
dat dit voorzichtig gebeurd.
2. Binnenmilieu



















Voor het begin van de dag wordt de deur naar de tuinzijde open gezet om te luchten.
‘s Ochtends zetten we het ventilatiesysteem op juiste stand zodat er voldoende wordt
geventileerd.
Na de slaapjes van de kinderen wordt de deur in de slaapkamers open gezet om te
luchten.
Na intensieve activiteiten wordt er geventileerd om voldoende frisse lucht binnen te
krijgen.
De temperatuur in de verblijfruimtes proberen we op 20 graden te houden en passen
het ventilatiegedrag daarop aan.
Met warmere dagen wordt er ook ’s nachts geventileerd om het gebouw af te koelen.
De luchtvochtigheid ligt tussen de 40 en 60%.
De pedagogisch medewerkers zijn attent op geuren en vochtigheid en zullen dan extra
ventileren.
De muren, vloeren e.d. zijn allemaal glad. De mogelijkheid om met allergenen in
contact te komen kan alleen door verkleedkleren en knuffels.
Knutselwerken worden na een maand verwijderd om stofnesten te voorkomen.
In het gehele gebouw geldt een rookverbod. Ook buiten geldt een rookverbod.
Er worden geen kaarsen, wierook, waxinelichtjes, gel e.d. gebrand op de groepen.
Elke dag worden de boxen, de grote oppervlaktes, de deuren, en de aankleedtafel
schoongemaakt.
Er is geen open verbrandingstoestel.
De ruimte is asbestvrij.
De pedagogisch medewerkers zijn attent op geluid en leren de kinderen om te praten
met een gewone tot zachte stem. De leidsters fungeren hierbij zelf als voorbeeld.
We gebruiken alleen lijm op waterbasis.
De kinderen maken gebruik van stofvrij schoolkrijt en de schoolborden worden met
een vochtige doek schoongemaakt.
Er worden geen spuitbussen (met verf, haarlak of luchtverfrissers), wasbenzine,
terpentine, verfafbijtmiddelen of andere chemicaliën met oplosmiddelen gebruikt waar
de kinderen bij zijn.
3
Gezondheidsbeleid 2016 versie 1
Kinderdagverblijf Curious Kids Rustenburgerstraat












We gebruiken geen sterk geurende producten maar producten met een neutrale of
matige geur.
Doormiddel van het ventilatiesysteem wordt er lucht afgevoerd. Er wordt geen lucht
naar binnen gezogen.
Luidruchtige werkzaamheden worden alleen in de avonduren of in het weekend
gepland om geluidsoverlast te voorkomen.
Mocht er toch geluidsoverlast plaats vinden zullen de pedagogisch medewerkers de
kinderen daar vandaan houden.
Wanneer er verfwerkzaamheden hebben plaats gevonden wordt er extra gelucht om de
verflucht te laten verdwijnen. Verfwerkzaamheden vinden alleen plaats in het
weekend.
Contact met dieren wordt zo veel mogelijk beperkt. Alle ouders zijn op de hoogte dat
we soms naar de kinderboerderij gaan.
Na een bezoek aan de kinderboerderij of aan het park worden de handen van de
kinderen zorgvuldig gewassen.
Planten die in potgrond staan worden jaarlijks vervangen en de aarde wordt
vervangen.
Potten of schotels waar schimmelvorming op te zien is worden meteen verwijderd.
Verdacht materiaal dat mogelijk asbest bevat laten wij door een gecertificeerd bedrijf
onderzoeken.
Er wordt schoongemaakt volgens het schoonmaakbeleid en er hangen
schoonmaakroosters op de groepen die de pedagogisch medewerkers afkruizen.
Er wordt alleen gezogen en gedweild als de groep het toe laat en er geen kinderen op
de groep spelen.
3. Buitenmilieu












De bomen in de buitenruimte zijn niet gevaarlijk en we zorgen dat ze geen overlast
voor de kinderen bezorgen.
Er zijn in de tuin geen planten die allergeen stuifmeel verspreiden om zo het risico op
een allergische reactie te voorkomen.
De planten in de buitenruimte zijn kind vriendelijk.
De pedagogisch medewerkers zijn attent op het signaleren van evt. tekenbeten. Zie het
protocol ongedierte.
Bij extreme overlast van muggen/wespen of andere insecten wordt binnen voor het
raam of de deur een hor geplaatst.
Bij veel zon en extreme warmte handelen wij volgens het protocol “extreme warmte”.
De kinderen worden regelmatig gecheckt of ze het niet te warm of te koud hebben.
Als er niet in de zandbak gespeeld wordt doen we de deksel erop zodat er geen katten
in kunnen.
Kinderen mogen niet in de zandbak eten of drinken.
Na het spelen in de zandbak moeten de kinderen extra goed hun handen wassen.
Indien er toch uitwerpselen worden aangetroffen in de zandbak wordt deze meteen
leeggehaald en opnieuw met schoon zand gevuld.
Bij wandelingen in het bos zullen de kinderen beschermende kleding worden
aangedaan.
4
Gezondheidsbeleid 2016 versie 1
Kinderdagverblijf Curious Kids Rustenburgerstraat











Het eten van zoetigheid buiten wordt zoveel mogelijk beperkt om geen ongedierte aan
te trekken.
De kinderen drinken buiten uit een rietje of uit een tuitbeker.
Bij warm weer spelen de kinderen niet te lang buiten en zal er een badje worden neer
gezet voor verkoeling.
De kinderen worden altijd ingesmeerd als ze buiten gaan spelen ook al is het half
bewolkt. Dit doen we in de maanden mei tot en met september.
Er wordt speciale kinderzonnebrand gebruikt met een factor hoger dan 20 en die
beschermt tegen uv-a en uv-b straling.
De kinderen worden iedere twee uur opnieuw ingesmeerd.
Kinderen onder de 12 maanden worden niet aan direct zonlicht blootgesteld.
Tussen 12.00 uur en 15.00 uur spelen de kinderen zo min mogelijk buiten of alleen in
de schaduw.
De kinderen die het bij zich hebben dragen een zonnehoedje tijdens het buiten spelen.
Bij extreem lage temperaturen spelen de kinderen maar korte tijd buiten om
onderkoeling te voorkomen.
Bij extreme kou gaan de kinderen alleen naar buiten als ze goede kleding bij zich
hebben.
4. Medisch handelen










De pedagogisch medewerkers laten ouders tekenen voor de medicatie die aan het kind
gegeven dient te worden, de tijd(en) waarop en de hoeveelheid.
De medicatie die in de koelkast bewaard dient te worden, wordt direct in de koelkast
geplaatst.
De pedagogisch medewerkers dienen geen paracetamol toe zonder toestemming van
de ouders.
De pedagogisch medewerkers zijn allen gecertificeerd op kinder EHBO en BHV.
De koortsthermometer wordt voor en na gebruik gewassen met water en zeep en
gedesinfecteerd met 70% alcohol.
Bij de oor thermometer worden speciale hoesjes gebruikt en per kind een nieuw
hoesje.
De crème die wij gebruiken voor de kindjes wordt alleen gesmeerd met schone
gewassen handen en met gebruik van een tissue of handschoen.
We gebruiken alleen crème uit tubes of wegwerpflacons.
Wanneer een kind een wond(je) heeft, zal de pedagogisch medewerker ook eerst
zorgvuldig haar handen wassen en zo hygiënisch mogelijk te werk gaan. Zie het
protocol wondverzorging.
Ieder jaar wordt de EHBO koffer gecontroleerd en waar nodig bijgevuld.
Alle pedagogisch medewerkers zijn op de hoogte van de protocollen en handelen hiernaar.
5
Download