Rijksoverheid presentatie

advertisement
Presentatie DPC
Montesquieu Instituut
Presentatie Montesquieu Instituut | 1 september 2011
Marcello Noto
•Coördinator Redactie
Taakgebied Informatie
Rijksoverheid
Presentatie Montesquieu Instituut | 1 september 2011
Inhoud
a.Uitgangspunten
overheidscommunicatie
b.Ontwikkelingen
c. Informatie Rijksoverheid
d.Kwaliteit
Presentatie Montesquieu Instituut | 1 september 2011
Uitgangspunten overheidscommuncatie
Informatieplicht
(Grondwet en Wet Openbaarheid van Bestuur)
Ongeschreven regels:
Streven naar goede democratische verhoudingen
Verhouding overheid burger
Basaal en duurzaam
Vertrouwen in officiële voorlichting van de Rijksoverheid.
4
Presentatie Montesquieu Instituut | 1 september 2011
Hoofddoel
Recht van burgers op communicatie met
en informatie van de rijksoverheid.
Rol vervullen als staatsburger
5
Presentatie Montesquieu Instituut | 1 september 2011
Rijksoverheid: actief en herkenbaar
Actief onder de aandacht brengen
Voor een zo breed mogelijk publiek
Rijksoverheid herkenbaar als afzender
6
Presentatie Montesquieu Instituut | 1 september 2011
Informatie: toegankelijk en begrijpelijk
Goed bereikbaar
Toegankelijk
Begrijpelijk
Voldoende en juiste informatie
7
Presentatie Montesquieu Instituut | 1 september 2011
Ontwikkelingen
Eén logo voor de Rijksoverheid
Eén website voor de Rijksoverheid
Verdwijnen naam “Postbus51”
8
Presentatie Montesquieu Instituut | 1 september 2011
Eén logo
Herkenbaar als afzender
Toegankelijk
9
Presentatie Montesquieu Instituut | 1 september 2011
Eén website: Rijksoverheid.nl
Van 16 naar 1 website
Van 16 naar 1 redactie
Naar 1 systeem en 1 zoekmachine
10
Presentatie Montesquieu Instituut | 1 september 2011
Eén website: Rijksoverheid.nl
Herkenbaar als afzender
Actief onder de aandacht brengen
Voor een zo breed mogelijk publiek
Goed bereikbaar
Toegankelijk
Begrijpelijk
Voldoende en juiste informatie
11
Presentatie Montesquieu Instituut | 1 september 2011
Verdwijnen naam “Postbus51”
Communicatie van en mét de Rijksoverheid:
Campagnes
Telefoon
Internet
E-mail
Vertrouwd, toegankelijk en betrouwbaar
12
Presentatie Montesquieu Instituut | 1 september 2011
Verdwijnen naam “Postbus51”
Herkenbaar als afzender
Actief onder de aandacht brengen
Voor een zo breed mogelijk publiek
Goed bereikbaar
Toegankelijk
Begrijpelijk
Voldoende en juiste informatie
Rijksoverheid als afzender van campagnes
Informatie Rijksoverheid als aanspreekpunt voor vragen
13
Presentatie Montesquieu Instituut | 1 september 2011
Informatie Rijksoverheid
Onderdeel van Ministerie van Algemene Zaken/DPC
Shared Service
Vraagbeantwoording
Rijksoverheid.nl
Redactie
Online Advies
Steeds meer onderlinge verbanden
14
Presentatie Montesquieu Instituut | 1 september 2011
Kwaliteit
Redactie schrijft op basis van beleidsstukken
Nauw contact met beleid
Keuze gemaakt op basis van telefoon, mail en actualiteit
Schrijfprotocollen, schrijfwijzers, webrichtlijnen
Kwaliteitscontrole op telefoonbeantwoording en mail
Reviews met departementen
Regelmatig onderzoek en scholing
Webrichtlijnen
Usability
Accessibility
Vindbaarheid organisch en betaald
In ontwikkeling: programma met prestatienormen
15
Presentatie Montesquieu Instituut | 1 september 2011
Cijfers
Website:
Pagina’s: 126.239
Documenten: 94.891
Vragen en antwoorden: 2472
Dossiers: 400
Bezoekers: 2 miljoen per mnd.
Vraagbeantwoording:
350.000 vragen per jaar
Telefoontjes binnen 40 seconden beantwoord
Mail binnen 2 werkdagen beantwoord
16
Presentatie Montesquieu Instituut | 1 september 2011
Download