interne vacature

advertisement
Voor het Behandelcentrum Kinderen, in Arnhem
zoeken wij per direct een
Maatschappelijk werker of (GZ-) psycholoog
met specialisatie systeemtherapie
voor 24 uur per week
Behandelcentrum Kinderen
Binnen het Behandelcentrum Kinderen hebben we een gedifferentieerd behandelaanbod voor kinderen (t/m 12 jaar) met
complexe autismeproblematiek en co-morbiditeit. De behandeling wordt vormgegeven in modulair opgebouwde, transmurale
behandelpaden. Ambulant waar het kan en klinisch waar het moet, is vertrekpunt van de behandeling. Naast handelingsgerichte
diagnostiek zijn training, scholing en therapie in een therapeutisch leefklimaat integrale onderdelen van de behandeling.
Er wordt intensief samengewerkt met scholen voor speciaal onderwijs en ook met andere partners in de Geestelijke
Gezondheidszorg.
Binnen het Behandelcentrum Kinderen wordt gewerkt vanuit drie teams:
 Team 1 voor Jonge Kinderen
 Team 2 voor Oudere Kinderen
 Team 3 voor intensieve behandelingen
Elke team is multidisciplinair samengesteld en heeft één klinische groep, meerdere deeltijdgroepen, en ambulante
gezinsbehandeling. De systeemtherapeut werkt vooral voor team 1 Jonge Kinderen, maar kan ook gevraagd worden voor de
andere teams te werken.
Systeemtherapie
In deze functie voert je systeemdiagnostiek en systeembehandelingen uit als onderdeel van de poliklinische en/of (dag-)klinische
intake en behandeling van kinderen met autisme en hun gezinnen. In het systeem zijn er vaak disfunctionele interactiepatronen
(ontstaan) die het individuele behandelproces en het terug gaan naar huis ernstig bemoeilijken. Autisme komt regelmatig in
meerdere generaties voor. De behandeling vindt plaats vanuit een multidisciplinair team waarin een ieder vanuit zijn/haar
discipline een bijdrage levert aan het daadwerkelijk behandelen of meedenken en dragen van het behandelbeleid.
Samenwerking en afstemming met behandelaren van andere Behandelcentra is nodig als er meerdere gezinsleden in
behandeling zijn.
Wat houdt de functie in?
 Het contact leggen met kinderen en hun ouders, het aansluiten bij hun hulpvraag en leefwereld en opbouwen van een
therapeutische relatie met kinderen en hun ouders/verzorgers.
 Het ontwikkelen van een visie t.a.v. wensen en mogelijkheden, proces en werkwijze in de therapie op basis van de
hulpvraag van het systeem en passende theoretische en methodische kaders.
 Het uitvoeren van systeemtherapeutische observaties en systeemdiagnostiek gericht op interactiepatronen in het
systeem, het uitvoeren van systeemtherapeutische interventies en systeembehandelingen, en het evalueren van het
effect op de gezinsrelaties en op de ontwikkeling van de kinderen.
 Het participeren in het multidisciplinair overleg van behandelteam van team 1 op dinsdag en het bieden van
consultatie, advies en intervisie aan teamleden in het kader van het systemisch werken.
 Het samenwerken en afstemmen met diverse disciplines binnen het eigen team, binnen het Behandelcentrum Kinderen
en met andere behandelcentra bij behandeling van meerdere gezinsleden.
 Het afstemmen van werkzaamheden op beleid van de organisatie, participeren in de vakgroep systeemtherapeuten,
bijdragen aan professionalisering van de discipline, meewerken aan innovatie en onderzoek.
 Werkdagen in ieder geval op dinsdag en donderdag, en daarnaast naar keuze.
Pagina 1 van 2
Wat vragen wij van jou?
 Je beschikt over een afgeronde opleiding tot systeemtherapeut en bent een geregistreerd lid van de Nederlandse
Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
 Je hebt een afgeronde Masteropleiding op hbo- of universitair niveau in de sociale en/of gedragswetenschappen welke
is opgenomen in de GGZ DBC-beroepentabel (CONO vereist), aangevuld met specifieke kennis van autisme.
 Je hebt ervaring binnen de specialistische GGZ in een soortgelijke functie en bent op de hoogte van de nieuwste
behandelinzichten in de systeemtherapie.
 Je hebt ervaring in het werken met kinderen met autisme en hun gezinnen en met ouders met
psychische/psychiatrische problemen, zoals autisme , en kunt actiegerichte technieken zoals spel inzetten.
 Je bent contactueel en communicatief sterk, werkt vraaggericht en oplossingsgericht, werkt doel- en resultaatgericht,
en kunt uitstekend samenwerken en beschikt over het vermogen tot conflicthantering.
Wat bieden wij?
De arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd. De aanstelling voor externe sollicitanten is tijdelijk, voor de duur van 1 jaar.
De salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van vooropleiding en conform de CAO voor de Geestelijke
Gezondheidszorg (Maatschappelijk Werker in FWG 55 en GZ Psycholoog in FWG 65).
Meer informatie?
Voor meer informatie kun je terecht bij mevrouw S. Peters, GZ-psycholoog of mevrouw I. van Zon,
GZ-psycholoog/systeemtherapeut of mevrouw I. Nierop, manager, allen bereikbaar op 026-352 3601.
Heb je interesse?
Mail voor 15 juni 2017 je sollicitatiebrief en curriculum vitae ter attentie van mevrouw L. Schrauwers, P&O functionaris,
aan afdeling P&O, [email protected].
Je ontvangt altijd een automatische ontvangstbevestiging; wanneer je deze niet ontvangt vragen we je contact op te nemen met
afdeling P&O. tel. 026-333 30 37.
Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet.
Pagina 2 van 2
Download