Klasbezinning – Allerheiligen

advertisement
Klasbezinning – Allerheiligen
1. Woordveld “Verdriet” – Muziek: “Cry” – Prince of Egypt
Terwijl de muziek op de achtergrond speelt en het verdrietbeeld wordt
getoond/projecteerd, noteren de leerlingen op een flap - waarop het
woord verdriet staat - wat hen verdrietig maakt.
Nadien volgt een kort gesprek – voor zij die het willen – over wat ze
genoteerd hebben.
2. Een brief van Jeremia
Korte achtergrond bij Jeremia
De Israëlieten hadden het niet slecht onder koning Josia. Toen die werd
gedood tijdens een strijd begon de misère. Een andere koning kwam aan
de macht, nu ja, aan de macht is veel gezegd. Hij werd door de Egyptische
koningen misbruikt. Zelf trok hij er zich ook niet veel van aan. Hij liet
alle heidense rituelen toe, die koning Josia had uitgebannen. Ook het volk
liet alles maar toe.
Jeremia, een profeet (hij spreekt in Jahweh’s naam), zag dat alles
gebeuren en kon het niet langer aanzien. Hij trok naar de tempelpoort om
daar de mensen op te roepen anders te gaan leven.
Na verloop van tijd waren de Israëlieten Jeremia’s gezaag meer dan beu.
Ze beraamden plannen om hem uit de weg te ruimen.
Jeremia ziet het niet meer zitten … hij schrijft een brief … naar God.
God,
Ik ben onnozel, als een lam dat geslacht wordt. Ze willen mij vellen als een
boom in zijn volle groei. Ze willen mij doen vergeten. Her en der
fluisteren ze dat ik moet sterven. Help mij !
Toen ik uw mond mocht zijn, uw woord mocht spreken was ik zielsgelukkig.
Maar ik moest uw straf en ramp voorspellen. Iedereen laat mij in de
steek, ook Gij. Je bent soms zo onbetrouwbaar, ik kan op Jou geen staat
maken.
Er komt geen einde aan mijn lijden. Waarom moest ik geboren worden ?
Hebt gij dit alles gewild ?
Jeremia
Onze woorden
Jeremia ziet het niet meer zitten. Net zoals bij ons weet hij met zijn
verdriet geen raad. Wat kan ons dan terug op de been helpen ? Wie kan
ons troosten ?
God is nabij in de mensen die elkaar een steentje van troost kunnen geven.
Denk maar terug aan de startviering, waar ook wij dat steentje, de
amethist meekregen als kracht om verdriet te overwinnen.
Jezus’ woorden
Jezus leert ons die God kennen, als iemand die het opneemt voor zij die
het moeilijk hebben, verdriet kennen, verstoten en bedreigd worden.
Hij prijst die mensen zelfs gelukkig. “Gelukkig die verdriet hebben, God
zal hen troosten.” Wat een geluk voor mensen die verdriet hebben dat er
andere mensen zijn die hen kunnen troosten. Waar mensen elkaar
troosten bij het verdriet, daar is God werkzaam aanwezig.
3. Ameno – Era
Luisterlied die ons van droevige naar hoopgevende stemming laat
overvloeien.
4. Gebed
God,
Soms word ik door verdriet overrompeld,
weet ik met mezelf geen kant meer uit.
Dan prijs ik me gelukkig dat er anderen
zijn die mij willen troosten.
Ik bid dat ook ik de kracht van het steentje
mag voelen en het verdriet van anderen zien,
bereid zijn om de ander te steunen.
Amen.
Download