Edison, het EDIOSN-pakket via internet

advertisement
De toekomst van EDISON
Informat, EDISON en Internet
27 april 1999
Freddy Deprez
Overzicht
•
•
•
•
•
•
het netwerk
de schermen
de digitale handtekening
de terugzendingen
andere voorzieningen
timing
Het netwerk
• huidige toestand
• klantennetwerk
– wie kan er op het netwerk
– om er wat te doen
• netwerk van kabeltjes en kabels
– de algemene trend
– de concrete verwachtingen
Het netwerk: huidige toestand
•
•
•
•
•
alleen schoolsecretariaten
voor EDISON en e-mail
uitsluitend uitwisseling van berichten
met ons e-mailpakket
over een netwerk dat wij bepalen
– inbellen naar Belgacom DCS
– dat u met ons doorverbindt
Het netwerk van klanten
•
•
•
•
schoolsecretariaten
sturen door voor zichzelf
eventueel ook voor andere scholen
soms niet het schoolsecretariaat, maar
de inrichtende macht
• toekomst:
– ook toegang voor de niet-sturende school
– ook toegang voor de inrichtende macht
Kabeltjes en kabels
• nu telefoon, ISDN en Telenet
• later misschien nog iets nieuws
(ADSL…)
• dan over Belgacom datanetwerk
– dat traag is
• toekomst: via Internet provider
– hoe u daar aansluit maakt ons niets uit
– snelheid afhankelijk van ISP
De schermen
• nu een pakket voor Windows en een
voor Mac
• binnenkort ook een pakket voor
Windows9x of NT via Internet Service
Provider (demo)
• toekomst: hiervan enkele updates
• uiteindelijk html-client
• misschien evolutie naar Java client
De schermen: Internet
• vergelijk met de banken
• Internet banking / web banking: een
kwestie van concurrentie
• bij problemen hebt u een “fall back”:
het loket
• bij ons moet het zeker goed gaan
• wij doen ons best
De digitale handtekening
•
•
•
•
•
•
•
ons systeem: dubbele sleutel-encryptie
met zware technologie
bij de banken: alleen beveiliging
onze toekomst: ons systeem blijft
maar nu op smartcard (+/- 1700 F)
ook bruikbaar als legitimatiebewijs
voor toegang tot onze databanken
De terugzendingen
•
•
•
•
•
nu in een bericht
dat u inleest op uw computer
later OOK in een databank
samen met uw zendingen
zullen ook door derden gelezen /
opgehaald kunnen worden
– bvb: logische verzender (de “via”-school)
– bvb: de inrichtende macht
Andere voorzieningen
• Internet-helpdesk (demo)
– uw vragen stelt u aan ons over het
Internet
– daarvan afgeleid: FAQ (veelvuldig gestelde
vragen) (demo)
• mogelijk: digitale handtekening kan
voor meerdere zaken gebruikt worden
• Internet mail zal EDISON-mail
vervangen (niet voor EDI)
Timing
• Web helpdesk: is klaar, wordt
gelanceerd als er aanpassingen aan de
machines (firewall) gebeurd zijn
• Internet EDISON (Edison 2002): begin
volgend schooljaar
– voor Windows95, Windows98, WindowsNT
en Macintosh
• Databanken, smartcard, etc: later
Besluit
• Het blijft spannend om mee te doen
met EDISON
• Weet u nog hoe u met EDISON begon
en er bang voor was - hoe u dacht er
niets van te zullen begrijpen
• merkt u ook hoezeer het ondertussen
allemaal kinderspel geworden is
• U bent de toekomst - vandaag
Download