PowerPoint-presentatie - Arbeidsparticipatie

advertisement
Ervaringsdeskundige
Ambassadeurs
Training 9 mei
Introductie presentatie
door
Rik van Bemmel
Junior project- en beleidsmedewerker
Onomkeerbaar een nieuw begin?
Uitzending EenVandaag
Vanaf 12:32
duur 3½ minuut
Inhoud
NFK en het project rond werk
Wat betekent een ingrijpende ziekte voor werk?
Vormen van ondersteuning tbv werkbehoud
Rol en activiteiten Ervaringsdeskundige Ambass.
Backpack van de Ervaringsdeskundige Ambass.
Nederlandse Federatie van
Kankerpatientenorganisaties
Een samenwerkingsverband van 21
kankerpatiëntenorganisaties
Doelen:
– Kwaliteit van zorg verbeteren vanuit perspectief v patiënt
– De kwaliteit van leven optimaliseren
– Maatschappelijke positie verbeteren
De federatie heeft een professioneel bureau
Oa. financiering door KWF
Nederlandse Federatie van
Kankerpatientenorganisaties
Onbelemmerde arbeidsparticipatie is één van de
speerpunten van de NFK
Voucherproject ‘Vergroten Arbeidsparticipatie Chronisch
Zieken’
– Samenwerking met oa.: NPCF, HVN, KWF en 6 lidorg.
– Congres, mobiele app, etc.
Waarom is werk zo belangrijk?
Inkomsten
Bron van zingeving en voldoening
Mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen
Sociale contacten, structuur en steun
Werk draagt bij aan welzijn en herstel
Werk en kanker
Wat betekent een ingrijpende ziekte voor het werk?
Bron: Welder, www.sterknaarwerk.info
Kanker en werk: goed om te weten
Bij ziekte kan loon gekort worden naar 70%
Bij ziekteverlof vervallen vergoedingen zoals reiskosten,
onkosten, telefoon
Na 2 jaar ziekte kan/mag een werknemer ontslagen worden
Wat betekent een ingrijpende ziekte voor werk?
Circa 40.000 werkende mensen per jaar
24% van de werknemers die kanker krijgt en herstelt, krijgt
uiteindelijk ontslag
46% meer behoefte aan ondersteuning van de werkgever
bij terugkeer naar werk
Werkgevers: bij gelijke geschiktheid heeft werknemer met
kanker 60% om aangenomen te worden
Tot zover vragen?
Inzetten op werkbehoud
- Door ondersteunen werknemer
- Door ondersteunen werkgever
- Door ondersteunen zorgprofessional
Wat heeft de werknemer nodig?
Maatwerk
Veel voorkomende vragen oa.:
– Hoe communiceren?
– Wat zijn mijn rechten en plichten? En vd werkgever?
– Hoe weet ik wat ik kan en niet kan?
– Wat zijn financiële consequenties?
– Hoe kan ik mijn re-integratie vormgeven?
– Wat is de rol van de bedrijfsarts?
Producten en diensten NFK
‘Stepped care’
Ervaringsdeskundige
Ambassadeurs
E-learnings
Internet & brochures
Activiteiten van de Ambassadeurs
Gesprekken
Doorverwijzen
Optie: aanwezig op het congres 3 juni
Optie: workshops geven
Optie: Documentaire Onomkeerbaar 2 juni
Optie: Actief in de discussiegroep op kanker.nl
De backpack van de
Ervaringsdeskundige Ambassadeurs
Uitgangspunten van de NFK (1/2):
– Werken met kanker kan en moet mogelijk zijn voor wie
dat kan en wil
– Werk is een belangrijk ingrediënt voor welzijn en draagt
bij aan herstel
– We zetten ons in voor werkbehoud en arbeidsparticipatie
De backpack van de
Ervaringsdeskundige Ambassadeurs
Uitgangspunten van de NFK (2/2):
– We zijn er voor alle relevante partijen: we bieden
ondersteuning aan werknemers, werkgevers, zzp’ers en
arbeids- en zorgprofessionals
– Maatwerk
– Samen kijken naar wat kan: win/win
– Wees open
De backpack van de
Ervaringsdeskundige Ambassadeurs
Kent het aanbod van de NFK
Kan doorverwijzen naar relevante organisaties, zoals reintegratiebureaus
Kennis van wet- en regelgeving
Training en intervisiebijeenkomsten
Wet- en regelgeving
Werken aan werkhervatting
Wet verbetering poortwachter
WIA keuring:
•
•
WGA: werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten
IVA: inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten
Werkgever én werknemer aan zet!
Praktisch
Van start in juni
Matching door de NFK via de website
www.kankerenwerk.nl
Vragen?
www.kankerenwerk.nl of www.kanker.nl
Download