Wie is de Heilige Geest? de Heilige Geest

advertisement
IS ER
MEER?
ONTDEK HET ZELF!
Wie is de
Heilige Geest?
Alpha weekend
Huis Hesthagi,
Beekbergen
4 en 5 november 2011
Programma
VRIJDAG:
20:00
20:30
21:45
ZATERDAG:
09:00
10:00
12:30
13:00
13:45
15:45
17:00
18:00
1e inleiding: Wie is de Heilige Geest?
Groepsbespreking
Napraten; Spel
Ontbijt
2e inleiding: Wat doet de Heilige Geest,
Hoe werkt Hij in mij?
Koffie en voorbereiden lunch
Lunch
Wandeling
Groepsbespreking/gebed
Eten
Afsluiting
Wie is de Heilige Geest?
Praten we over Hem?
Kennen we Hem?
Wie is de Heilige Geest?
Wie is de Heilige Geest?
de Heilige Geest is een Persoon
Oude Testament
Genesis 1:1-2
In het begin schiep
God de hemel en de
aarde. De aarde was
nog woest en doods,
en duisternis lag over
de oervloed, maar
Gods geest zweefde
over het water.
Genesis 1:26
God zei: ‘Laten wij mensen
maken die ons evenbeeld
zijn, die op ons lijken;
Hij blies de mens levensadem in:
Hebreeuws voor wind is
ruach
“levensadem” of “geest”
Oude Testament
God gaf de belofte voor iets nieuws:
‘Ze zullen Mij allen kennen’
Jeremia 31:31-34
‘Mijn Geest zal Ik in uw
binnenste geven’
Ezechiel 36:26-27
‘Een rivier die vanuit de
tempel stroomt’
Ezechiel 47
‘Ik zal Mijn Geest uitstorten
op al wat leeft’
Joël 2:28-29
Nieuwe Testament
Johannes 1:32-34
En Johannes getuigde: ‘Ik heb
de Geest als een duif uit de
hemel zien neerdalen, en hij
bleef op hem rusten. Nog wist
ik niet wie hij was, maar hij die
mij gezonden heeft om met
water te dopen, zei tegen mij:
“Wanneer je ziet dat de Geest
op iemand neerdaalt en blijft
rusten, dan is dat degene die
doopt met de heilige Geest.” En
dat heb ik gezien, en ik getuig
dat hij de Zoon van God is.
Nieuwe Testament
Johannes 20:22
Na deze woorden blies hij over
hen heen en zei: ’Ontvang de
heilige Geest.
Handelingen 5:32
Daarvan getuigen
wij, en daarvan
getuigt ook de
heilige Geest, die
God geschonken
heeft aan wie hem
gehoorzamen.
Wie is de Heilige Geest?
Johannes – evangelie
Hoofdstuk 14, 15 en 16
De Heilige Geest is een
Deze persoon is
persoon
God
geen creatie of invloed die van God uitgaat
Wie is de Heilige Geest?
Persoon maar ook God
Joh. 14:16-17
Dan zal ik de Vader
vragen jullie een andere
pleitbezorger
(advocaat) te geven, die
altijd bij je zal zijn: de
Geest van de waarheid.
Romeinen 8:15-16
U hebt de Geest niet
ontvangen om opnieuw als
slaven in angst te leven, u
hebt de Geest ontvangen
om Gods kinderen te zijn,
en om hem te kunnen
aanroepen met ‘Abba,
Vader’. De Geest zelf
verzekert onze geest dat
wij Gods kinderen zijn.
(getuige)
Wie is de Heilige Geest?
Joh. 14:17
Jullie kennen hem
wel, want hij woont
in jullie en zal in
jullie blijven.
Joh. 15:26
Wanneer de pleitbezorger komt die
ik van de Vader naar jullie zal
zenden, de Geest van de waarheid
die van de Vader komt, zal die over
mij getuigen.
Wie is de Heilige Geest?
Voorkomende misvattingen
Jezus komt in vorm van Heilige Geest terug
Er komt totaal iemand anders terug
Het zijn 3 goden
1 persoon met 3 gedaantes
!!! Het is 1 GOD in 3 personen !!!
Wie is de Heilige Geest?
de Heilige Geest
De Heilige Geest = de trooster
Johannes 16:5-15
Johannes 15:26
Raadgever (=counselor)
Johannes 15:26
Geest van God
1 Korinthiërs 3:16
Geest van geloof
2 Korinthiërs 4:13
De Geest van Kracht
2 Timotheus 1:7
De Geest van Heiligheid
Romeinen 1:4
De Geest van Genade
Hebreeën 10:29
De Geest van Waarheid
Johannes 16:13
De GEEST Die verwijst naar Jezus
Johannes 16:14
Wie is de Heilige Geest?
Joh. 16:13
De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt,
de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet
namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij
hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.
Wie is de Heilige Geest?
Joh. 14:17
De Geest van de
waarheid. De wereld kan
hem niet ontvangen,
want ze ziet hem niet en
kent hem niet. Jullie
kennen hem wel, want hij
woont in jullie en zal in
jullie blijven.
Wie is de Heilige Geest?
Samenvattend
• Niet de Geest van de Vader
• Niet de Geest van de Zoon
liefde
• Maar de
die de Vader heeft voor de
Zoon en de Zoon voor de Vader
Die wil hij ons geven, die wil hij in ons laten zijn!
Download