Uploaded by jeroen.haak

PID-BPUG

advertisement
PROJECT INITIATIE DOCUMENT
Project: <naam>
Project: <naam>
Index
2
Documenteigenschappen ............................................................................................ 3
2.1
DOCUMENT LOCATIE................................................................................................ 3
2.2
HISTORIE........................................................................................................... 3
2.3
GOEDKEURING ..................................................................................................... 3
2.4
DISTRIBUTIE........................................................................................................ 4
3
Introductie ............................................................................................................. 5
4
Projectdefinitie ....................................................................................................... 6
4.1
ACHTERGROND ..................................................................................................... 6
4.2
PROJECTDOELSTELLINGEN EN GEWENSTE UITKOMST ................................................................ 6
4.3
SCOPE & AFBAKENING.............................................................................................. 6
4.4
RANDVOORWAARDEN & AANNAMES ................................................................................. 6
4.5
INTERFACES ........................................................................................................ 6
5
Projectaanpak ......................................................................................................... 6
6
Business Case .......................................................................................................... 6
Opdrachtgever:
Bestandsnaam:
PID-PUG.doc
Project:
Versie:
<x.x.x>
Auteur:
Datum:
<ddmmjjjj>
Documentnaam: 279197861
Page. 2 of 7
Project: <naam>
7
Projectmanagementstructuur & rolbeschrijving ................................................................ 6
7.1
ORGANIGRAM ...................................................................................................... 6
7.2
NAMEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN .............................................................................. 6
8
Managementstrategieën ............................................................................................. 6
8.1
KWALITEITSMANAGEMENTSTRATEGIE ............................................................................... 6
8.2
CONFIGURATIEMANAGEMENTSTRATEGIE ............................................................................ 6
8.3
RISICOMANAGEMENTSTRATEGIE ..................................................................................... 6
8.4
COMMUNICATIEMANAGEMENTSTRATEGIE ............................................................................ 6
9
Projectplan ............................................................................................................ 6
10
Beheersinstrumenten ............................................................................................. 7
11
‘Op maat maken’ PRINCE2....................................................................................... 7
Documenteigenschappen
Rapportdatum:
Nummer:
Versie
Concept / definitief
Document locatie
Historie
Versie
Datum
Veranderingen
(concept/definitief)
Opdrachtgever
Auteur(s)
Goedkeuring
Dit document heeft de volgende goedkeuringen nodig.
Getekende goedkeuringsformulieren worden opgeslagen in de Managementsectie van het projectarchief.
Naam
Documentnaam: 279197861
Rol
Handtekening
Datum document
Page. 3 of 7
Versie
Project: <naam>
Distributie
De volgende personen hebben een exemplaar ontvangen.
Naam
Documentnaam: 279197861
Rol
Datum document
Versie
Page. 4 of 7
Project: <naam>
Introductie
Doel van dit document
De Projectinitiatiedocumentatie bevat alle informatie die de Stuurgroep nodig heeft om de uitvoering
van het project te kunnen autoriseren. Het is de basis voor het managen van het project en het
beoordelen van het succes. Het is te beschouwen als een ‘contract’ tussen Projectmanager en Stuurgroep
voor het project. Het PID verankert de volgende zaken:

Het leggen van een goede basis voor het managen van het project en het beoordelen van het succes;

Het verschaffen van een eenduidig referentiekader;

Het voortdurend beoordelen van voortgang, issues en levensvatbaarheid van het project.
De Projectinitiatiedocumentatie antwoord op een aantal cruciale vragen van het project:
Wat wil men met het project bereiken?
Waarom is dit belangrijk om dit te bereiken?
Waar wordt het project uitgevoerd?
Wie zijn er bij betrokken en wat zijn de verantwoordelijkheden?
Hoe en wanneer gaat een en ander gebeuren?
De PID wordt samengesteld als laatste stap van het ‘Initiëren van het project’.
Documentnaam: 279197861
Page. 5 of 7
Project: <naam>
Projectdefinitie
Achtergrond
Projectdoelstellingen en gewenste uitkomst
Scope & afbakening
Randvoorwaarden & aannames
Interfaces
Projectaanpak
Wat is de strategie/aanpak om de op te leveren producten te realiseren.
Business Case
Projectmanagementteamstructuur & rolbeschrijving
Organigram
Namen & verantwoordelijkheden
Managementstrategieën
Kwaliteitsmanagementstrategie
Configuratiemanagementstrategie
Risicomanagementstrategie
Communicatiemanagementstrategie
Projectplan
Zie hiervoor template Plan.
Documentnaam: 279197861
Page. 6 of 7
Project: <naam>
Beheersinstrumenten
‘Op maat maken’ PRINCE2
Documentnaam: 279197861
Page. 7 of 7
Download