Uploaded by Tycho.beems

Toetsmatrijs TETB-VTBBVBI-18 B&IT tentamen (1)

advertisement
Toetsmatrijs Business & IT (toets 1 tentamen)
Cursusnaam
Business & IT
Competentie +
niveau
Cursuscode
TETB-VTBBVBI-18
Onderdeel: Toets 1 tentamen
BoKS
Leerdoel
Analyseren 2
ICT: 1,3
Organisatieku
nde: 2,3,22
Analyseren 2
ICT: 2,3
Organisatieku
nde: 2,3,22
Analyseren 2
ICT: 1,2,4,5
Organisatieku
nde: 2,3,22
Analyseren 2
ICT: 3, 4
Analyseren 2
ICT: 2
Organisatieku
nde: 2,3,22
Analyseren 2
ICT: 4
Analyseren 2
ICT: 2,4
Kunnen beschrijven hoe informatiesystemen op
hoofdlijnen werken, uit welke hoofdcomponenten ze
bestaan, hoe ze waarde kunnen toevoegen door
ondersteuning van bedrijfsprocessen en welke
bedrijfskundige disciplines daarbij van toepassing
zijn.
Kunnen toelichten hoe IT systemen waaronder
social media de verschillende functionele
bedrijfsprocessen kunnen ondersteunen en met
elkaar kunnen verbinden.
De voornaamste methodes, technieken en software
applicaties van business intelligence, dataopslag en
beheer kunnen benoemen, hun werking op
hoofdlijnen kunnen toelichten en het belang van
datamanagement voor de organisatie kunnen
toelichten.
Kunnen uitleggen hoe business intelligence &
analytics (BI&A) management besluitvorming kan
ondersteunen en kunnen toelichten welke
methoden van data analyse daarbij van toepassing
kunnen zijn.
Kunnen benoemen welke uitdagingen m.b.t.
privacy en bescherming van intellectuele
eigendommen ontstaan bij het gebruik van IT
systemen en Internet en kunnen schetsen welke
ethische, sociale en politieke kwesties daarbij een
rol spelen.
De onderdelen van een IT infrastructuur kunnen
beschrijven, de verschillende componenten (zoals
clients, servers, opslagsystemen, routers) van het
Internet kunnen benoemen, en de mogelijkheden
van nieuwe technologieën waaronder mobiele
infrastructuren (zoals 5G en IoT) kunnen
benoemen.
De onderdelen van een organisatiestructuur t.b.v.
beveiliging en controle kunnen benoemen, en de
voornaamste tools en technologieën kunnen
definiëren om informatiesystemen en hulpmiddelen
te beveiligen.
Plaats in het curriculum: Jaar 3 , periode 2
Docent(en):
Johan Looijenga
Toetsterm
Weging
Moeilijkheidsgraad
Aantal
vragen
Toetsvorm: Schriftelijk Tentamen 60% van 5EC = 3EC
Studielast: 3EC
Versie sept 2019 (def)
Niveau waarop het leerdoel moet worden getoetst
Kennis
Begrip
Toepassen Analyseren
2: Begrip: Informatie kunnen
samenvatten, uitleggen.
5
X
2: Begrip: Informatie kunnen
samenvatten, uitleggen.
5
X
2: Begrip: Informatie kunnen
samenvatten, uitleggen.
10
X
2: Begrip: Informatie kunnen
samenvatten, uitleggen.
10
X
2: Begrip: Informatie kunnen
samenvatten, uitleggen.
10
X
2: Begrip: Informatie kunnen
samenvatten, uitleggen.
10
X
2: Begrip: Informatie kunnen
samenvatten, uitleggen.
10
X
Evalueren
Creëren
Competentie +
niveau
BoKS
Leerdoel
Toetsterm
Weging
Moeilijkheidsgraad
Aantal
vragen
Kennis
Begrip
Analyseren 2
ICT: 2, 4
2: Begrip: Informatie kunnen
samenvatten, uitleggen.
10
X
Analyseren 2
ICT: 2,4
2: Begrip: Informatie kunnen
samenvatten, uitleggen.
10
X
Analyseren 2
ICT: 3
2: Begrip: Informatie kunnen
samenvatten, uitleggen.
10
X
Analyseren 2
ICT: 5
Kunnen uitleggen wat de rol is van
kennismanagement binnen het bedrijfsleven,
kunnen toelichten hoe de toegepaste technieken
zoals artificial intelligence (AI), virtual reality (VR)
en augmented reality (AR) kunnen bijdragen aan
creatie van kennis en kennisdeling.
Ontwikkelingen in E-commerce en digitale
marketing kunnen benoemen en E-commerce
business modellen kunnen beschrijven.
De kernactiviteiten van systeemontwikkeling
kunnen benoemen, en de verschillende methoden
van systeembouw kunnen uiteenzetten.
De verschillende enterprise software systemen
kunnen benoemen (CRM, ERP, SCM), en kunnen
beschrijven hoe enterprise software kan bijdragen
aan Operational Excellence en Customer Intimacy.
2: Begrip: Informatie kunnen
samenvatten, uitleggen.
10
X
Toepassen
Analyseren
Evalueren
Creëren
Download