Uploaded by meike_love

SAMENVATTING 8

advertisement
Samenvatting hoofdstuk 8
Iedere situatie is voor jonge kinderen een leersituatie. Ze leren tijdens het verzorgen door zelf doen
en te helpen. En ze leren door te spelen. Pedagogisch medewerkers stimuleren het leren en
ontwikkelen van jonge kinderen door:
Voorwaarden:



De inrichting en indeling van de ruimte binnen en buiten ontlokken spontaan spel.
De groepsindeling en het dagritme zorgen voor een goede balans tussen samen en alleen,
rust en uitdaging. Als de basisbehoeftes van kinderen zijn bevredigd, staan ze open voor
leren.
Observeren, doelen stellen en plannen maken, helpen pedagogisch medewerkers om kansen
te grijpen en creëren.
Kansen grijpen Pedagogisch medewerkers zien tijdens het verzorgen en spelen kansen om de
kinderen uit te dagen en een stapje verder te brengen
Stimulerende comminucatie: Pedagogisch medewerkers spelen met kinderen mee, volgen hun
belangstelling, helpen de kinderen om hun plannen te realiseren, stellen vragen, zorgen voor een
balans tussen vertrouwde herhaling en nieuwe impulsen.
Positief leidinggeven Pedagogisch medewerkers geven de kinderen heel duidelijk aan wanneer ze
moeten volgen en gehoorzamen, en wanneer de pedagogisch medewerkers de kinderen volgen en
de leiding geven. Bij vrij spelen en lichamelijke verzorging is de pedagogisch medewerker gast op het
terrein van het kind.
Kansen creëren: Pedagogisch medewerkers creëren leerkansen door:
 Gerichte activiteiten of door bepaald speelgoed aan te bieden.
 Hulp, aanwijzingen en impulsen te geven binnen de Zone van naaste Ontwikkeling van het
kind; en door het kind actief te betrekken bij hulp en verzorgactiviteiten en rituelen.
Download