Uploaded by User2072

aanvraag-aow mum

advertisement
details verzending
Dit formulier is door de SVB ontvangen op
25-03-2020 om 14:43
Aanvragen AOW-pensioen
Basisgegevens aanvraag
Uw gegevens
Persoonsgegevens
Mevrouw H.F. Tang-Lok
Burgerservicenummer
173042211
Persoonsgegevens partner
Persoonsgegevens
Tung L Tang
Burgerservicenummer
030550737
Geboortedatum
22-09-1951
Nationaliteit
Nederlandse
Geslacht
Man
Wonen aanvrager
U heeft gewoond
van 24-04-1970 tot en met 28-02-1977
China
Deze periode is correct.
van 01-03-1977 tot en met heden
Nederland
Deze periode is correct.
Aanvullende gegevens
Vul hier uitsluitend periodes in sinds 24-04-1970
Heeft u een andere periode buiten Nederland
gewoond?
Nee
Werken aanvrager in Nederland
Vul hier uitsluitend periodes in sinds 24-04-1970
Heeft u in Nederland gewerkt terwijl u buiten
Nederland woonde?
Nee
Werken aanvrager buiten Nederland
Vul hier uitsluitend periodes in sinds 24-04-1970
Heeft u buiten Nederland gewerkt?
Nee
Pensioen en uitkering aanvrager
Vul hier uitsluitend periodes in sinds 24-04-1970
Heeft u ooit pensioen of uitkering uit een ander
land dan Nederland ontvangen?
Nee
Heeft u ooit een pensioen of uitkering uit
Nederland ontvangen toen u niet in Nederland
woonde?
Nee
Bent u buiten Nederland verzekerd (geweest) op
grond van een sociale wetgeving?
Nee
Betaalgegevens
Rekeningnummer
Rekeningnummer waarop u het geld wilt
ontvangen
Loonheffingskorting
NL14RABO0310652197
Ik ga ermee akkoord dat de SVB de
Ja
loonheffingskorting toepast
Contact en verzenden
Telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen
bereiken met eventuele vragen
0628806538
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld.
Digest: 28 BD 5B 92 5A B0 30 19 09 85 C1 DD BA 90 A7 09 51 F3 34
9F
Download