Uploaded by User2025

ppt biodiversiteit

advertisement
Biodiversiteit in de gemeente Utrecht
Werk in uitvoering
N. Bouman, M. Hoving, G. Mortier, I. van Paassen
Het doel-rationele perspectief
Stijging invasieve exoten
Verbinding NNN
Daling aantal plant- en diersoorten in stedelijke omgeving
Nieuw ontwikkeld natuurgebied
Gedeelde opvattingen
Wetenschappelijke methodologie
Planbureau voor de Leefomgeving
Scenario’s
Nationale Databank Flora & Fauna
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Hoeveel draagt de stedelijke biodiversiteit bij aan het totaal?
Is stedelijke biodiversiteit niet vooral voor human well being?
Is inzetten op niet stedelijke biodiversiteit effectiever?
Is inzetten op niet stedelijke biodiversiteit efficiënter?
Wat is veerkracht, behoud of verandering van samenstelling?
Vinden mensen biodiversiteit ook nog wenselijk als het door het huis kruipt?
N. Bouman, M. Hoving, G. Mortier, I. van Paassen
Wageningen University & Research
Het interactie-perspectief
N. Bouman, M. Hoving, G. Mortier, I. van Paassen
Normatief kaderen
N. Bouman, M. Hoving, G. Mortier, I. van Paassen
Valkuilen
-
Te weinig aandacht aan maatschappelijk minder sterken groepen
Risico gasvrij Utrecht -> Minder duurzame alternatieven
Verborgen impact financiële sector op biodiversiteit
Snelle groei van de stad en hoog bouwtempo
Aanbevelingen voor de gemeente Utrecht
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Biodiversiteit door diversiteit: bloeiende bloemen voor een groei van de bijenpopulatie
Herstel biodiversiteit door verbetering dag/nachtritme m.b.t. slimme verlichting
Stimuleren vervanging van eenzijdige gazons door andere vormen van groen
Hulp van de bevolking bij tellingen van flora en fauna
Nieuwe bouwprojecten? Voorwaarden stellen voor de juiste maatregelen
Financieel gedrag checken – ethisch bankieren, voorkomen strijdige subsidies
Betrekken bevolking, met name jongeren – educatie, voorlichting
Verbinding NNN
Macht decentraliseren
N. Bouman, M. Hoving, G. Mortier, I. van Paassen
Casus Rotterdam
-
Het RET insectendak
Crowdfund Groen
Opensource Kruiden
Hoogbouw voor Hoogvliegers
Noah’s Ark
Hartelijk dank voor uw aandacht
Zijn er vragen?
N. Bouman, M. Hoving, G. Mortier, I. van Paassen
Download