Alle hens aan dek voor een rijke natuur

advertisement
Alle hens aan dek voor een rijke natuur!
Week van de Aarde – 19 tot 26 april 2009
Jaren geleden beloofden de politici dat er na 2010 geen dier- en plantensoorten meer zouden
uitsterven. Tijdens de Week van de Aarde herinnert de milieubeweging hen aan die belofte. De
week start op zondag 19 april met een biodiversiteitshappening in de Kalkense Meersen. Op
zondag 26 april sluiten we af met lokale en regionale activiteiten. En in de week ertussen
vragen we aan scholen om tijdens de lessen ook aandacht te besteden aan biodiversiteit. Een
druk weekprogramma, voor elk wat wils.
Biodiversiteit is de afkorting van ‘biologische diversiteit’ en staat voor de verscheidenheid aan
levensvormen en ecosystemen. Het is door die diversiteit dat de natuur ons van voedsel, lucht en
zuiver water kan voorzien. Maar de biodiversiteit staat onder zware druk. Steeds meer planten en
dieren sterven uit of worden teruggedrongen in steeds kleinere gebieden, met steeds kleinere
populaties. Een ramp voor de genetische diversiteit van die soorten. En op termijn ook voor ons.
Countdown 2010
Op de Wereldconferentie in Johannesburg (2002) beloofden de wereldleiders om het zeer hoge tempo
van de achteruitgang van de biodiversiteit aanzienlijk terug te schroeven tegen 2010. Europa wil het
biodiversiteitverlies op eigen grondgebied tegen dan zelfs volledig stoppen. Dat is de zogenaamde
‘Countdown2010’-doelstelling, die ook de Vlaamse overheid nastreeft.
Om de overheden te herinneren aan hun belofte hebben verschillende actoren, waaronder de
milieubeweging, de handen in elkaar geslagen in het Countdown2010-netwerk. Op één jaar van de
deadline wordt duidelijk dat we meer dan één tandje moeten bijsteken om die doelstellingen te halen.
Week van de Aarde
In 2009 vieren we in Vlaanderen de 20ste verjaardag van de Dag van de Aarde. En dat zetten we
extra in de verf met een heuse Week van de Aarde. Met de slogan Alle hens aan dek voor een rijke
natuur! roepen we niet alleen de overheid op tot actie, maar willen we ook zoveel mogelijk mensen in
contact brengen met de natuurlijke rijkdom in onze eigen omgeving.
Op zondag 19 april 2009 wordt de Week van de Aarde op gang geschoten met een grote
biodiversiteithappening in het natuurgebied de Kalkense Meersen in Schellebelle en Kalken. Op
zondag 26 april 2009 vinden overal in Vlaanderen grote regionale en lokale activiteiten
rond biodiversiteit plaats.
In de week ertussen roepen we jongeren – en hun leerkrachten – op om met de klas aandacht te
besteden aan biodiversiteit. Op www.natuurpunt.be/scholen vind je alvast heel wat tips.
Meer info: www.weekvandeaarde.be en www.countdown2010.org
Download