Uploaded by bbrueren

die Differenzen

advertisement
Damals (bijwoord): Destijds, vroeger, toen
Als (conjunctie): Toen, dan
So wie / so, wie (als het een bijzin introduceert) (conjunctie): Zoals, net als (vergelijking)
Sowie (conjunctie): Evenals, alsook (opsomming), zodra
Verbindingswoorden (verband), signaalwoorden [aanwijzing], voegwoorden (conjunctie) (nevenschikkend /
onderschikkend verband) en verwijswoorden
Bijwoorden
Voegwoordelijke bijwoorden
Download