Uploaded by Maya Eeckhout

Tabel spieren Anatomie

advertisement
Origo
Insertie
Oorsprong van aanhechting
Einde van aanhechting Wordt verplaatst door spiercontractie
Spanning
Gelijk
Tonus
Iso
Mimische
spieren
(N. Facialis)
Kauwspieren
(N. Trigeminus)
Spieren van hoofd
Latijnse naam
M. (Occipito-) Frontalis
M. Orbicularis oculi
M. Orbicularis oris
M. Masseter
M. Temporalis
M. Buccinator
Functie
Voorhoofd fronsen
Kringspier rond oog
Kringspier rond mond
Tongspieren
Oogspieren
Diepe laag
Latijnse naam
M. Scalenus anterior
M. Scalenus medius
M. Scalenus posterior
Middelste laag
M. Sternohyoideus
M. Sternothyroideus
M. Thyrohyoideus
Oppervlakkige
laag
Platysma
M.
Sternocleidomastoideus
Bovenste deel
van m.
Trapezius
M. Trapezius
Spieren van de hals
Origo
Insertie
Cervicale
1e rib
vertebrae
Cervicale
1e rib
vertebrae
Cervicale
2e rib
vertebrae
Functie
Elevatie van rib
Elevatie van rib
Elevatie van rib
M. Sternohyoideus is
de langste spier – ligt
het meest anterieur
t.o.v. de andere 2
spieren
Platte huidspier van
de hals
1. Manubrium
sterni
2. Mediale 1/3
van clavicula
1. Linea nuchae
2. Processus
spinosi Th1 tot
Th12
Os occipitale
t.h.v. foramen
magnum (linea
nuchae)
1. Laterale
achterbovenrand
van clavicula
2. Bovenrand
acromion en
spina scapulae
3. Onderrand
mediaal 1/3
spina scapulae
Dorsaal
Diepe spieren
(Die houding
schoudergordel
bepalen)
Oppervlakkige
spieren
(Die houding
schoudergordel
bepalen)
Ventraal
Diepe spieren
(Die houding
schoudergordel
bepalen)
Oppervlakkige
spieren
Spieren van de schouder
Latijnse naam
Origo
M. Levator scapula
Cervicale vertebrae
Mm Romboidei
Thoracale
vertebrae
M. Serratus anterior
Rib 1-9
M. Trapezius
Os occipitale +
Thoracale
vertebrae
M. Infraspinatus
Scapula
M. Deltoideus
Scapula + clavicula
M. Teres minor
Scapula
M. Teres major
Scapula
M. Pectoralis minor
Rib 3-5
M. Serratus anterior
Rib 1-9
Insertie
Scapula
Scapula
Scapula
Scapula + Clavicula
Humerus
Humerus
Humerus
Humerus
Scapula
Scapula
M. Trapezius
Os occipitale +
Thoracale
vertebrae
Scapula + clavicula
M. Levator Scapulae
M. Subclavius
M. Pectoralis minor +
major (?)
Cervicale vertebrae
Rib 1
Rib 3-5
Scapula
Clavicula
Scapula
(Die houding
schoudergordel
bepalen)
Download