Uploaded by User1630

ECOLOGISCHE SPANNINGEN AMAZONEWOUD OPDRACHT

advertisement
Ecologische spanningen in
het Amazonewoud
AARDRIJKSKUNDE VAKDIDACTIEK
Voorafgaande informatie.
Ga naar https://sites.google.com/site/ecologische123spanningen/opdracht
Deze webquest is opgesteld om je via een interactieve manier kennis te laten
maken met het Amazonewoud. De oefeningen volgen elkaar op in deze
werkbundel. Als je de gehelewebquesthebtdoorlopen heb je een goede
samenvatting opgebouwd.
De leerstof moet je dus zelfstandig verzamelen, je kan ook de info’s gebruiken
in je boek p98-111.
Veel succes!
Inleiding
Jullie vullen dit worddocument in zodanig ik dit kan verbeteren via
smartschool nadat jullie het hebben geupload bij opdracht_4. Bij'infobronnen'
vind je de nodige bronnen die je hulp bieden om je werkbundel correct in te
vullen.
Als je uiteindelijk de gehele webquest hebt afgerond en er is nog tijd over,
vindje onder het tabblad 'snelle werkers' een spel over het Amazonewoud.
Veel succes!
PAGINA 1
Situering van het Amazonewoud.
We gaan het vandaag hebben over het Amazonewoud. Maar voor we
dieper ingaan op het Amazonewoud zelf en de ecologische spanningen
die daar heersen, moeten we dieper ingaan op het situeren.
-
Arceer op de onderstaande kaart het Amazonewoud. (Groen)
Teken op de onderstaande kaart de Amazonerivier. (Blauw)
Vul de landen in
Venezuela
Guyana
Suriname
Colombia
Frans Guyana
Ecuador
Peru
Brazilië
Bolivia
Paraguay
Chili
Uruguay
Argentinië
 Continent: noorden van ZuidAmerika
 Hoeveel landen zijn er in het
totaal? 9

PAGINA 2
Klimaat en vegetatie van het Amazonewoud.
Oefening: Klimaat en vegetatie van het Amazonewoud.
Welk klimaat heerst er in het regenwoud?




Tropisch
Subtropisch
Gematigd
Polair
Wat is de minimumhoeveelheid neerslag dat valt in het tropisch regenwoud?




500 mm
1000 mm
2000 mm
3000 mm
De lucht in het Amazonewoud is:



Vochtig
Droog
Niet extreem vochtig, maar ook niet droog
Hoe is de weeldigere vegetatie in het Amazonewoud ontstaan?




Door menselijke aanplanting van een variatie aan planten en bomen.
Ze zijn op een natuurlijke wijze ontstaan, door de grote hoeveelheid
neerslag en de warme temperaturen.
Ze zijn op een natuurlijke wijze ontstaan, maar men weet niet wat de
reden voor de grote verscheidenheid is.
Er is helemaal geen weelderige vegetatie in het Amazonewoud.
Er is een grote biodiversiteit in het Amazonewoud. Wat wil dit zeggen?






Er zijn veel soorten planten.
Er zijn veel planten.
Er zijn veel soorten dieren.
Er zijn veel dieren.
Er zijn veel soorten dieren en planten.
Er zijn veel dieren en planten.
PAGINA 3
Schijf bij de onderstaande foto’s het vegetatietype en kruis aan welke foto
hoort bij het Amazonewoud:
loofbos
X
regenwoud
savanne
PAGINA 4
Het Amazonewoud
Op de website staat een link vermeld van schooltv.nl, die werkt niet
meer  . Je bekijkthttps://schooltv.nl/video/waarom-is-de-ontbossing-in-de-amazoneeen-probleem-de-grootste-biodiversiteit-van-de-wereld-en-be/
enje lost daarna onderstaande vragen op.
1. Het Amazonewoud is belangrijk voor de biodiversiteit. Leg uit.
Het is de leefomgevingen van duizenden dieren en planten
diersoorten sterven uit omdat het amazonen woud word gekapt
2. Hoeveel voetbalvelden worden er maandelijks ontbost?
1a 4
3. Het Amazonewoud wordt een koolstofput genoemd. Leg uit
de bomen nemen co2 uit de grond en ook fotosynthese de co2 uit de
lucht
4. Waarom noemt men het Amazonewoud de longen van onze aarde?
Komt een heel groot deel van de zuurstof vrij dat we nodig hebben om te
kunne ademen
5. Het massaal kappen van het regenwoud heeft een gevolg op het lokaal
klimaat. Hoe verandert het klimaat?
Alles ze alle bomen kappen verdwijnt ook de neerlag
het komt nooit meer terug
6. Noem 4 belangrijke landen die producten importen uit Brazilie
China VS Argentinië Nederland
PAGINA 5
7. Kunnen wij helpen om het Amazonewoud herstellen? Zoja, hoe?
Ja door even veel bomen te planten dan er gekapt worden
Geef de oorzaken van de verdwijning van het Amazonewoud.
-
Los onderstaande vragen op.
Vul daarna het cirkeldiagram aan (Co2 uitstoot).
1. Welke vijf oorzaken zorgen voor de ontbossing van het Amazonewoud?
uitbreiding van de veeteelt.
uitbreiding van de commerciële landbouw (vooral sojateelt)
niet-gereglementeerde houtkap.
overlevingslandbouw.
bosbranden.
2. Waarom grijpt de politiek niet in?
De president ziet het als een bron voor inkomsten van het land
3. De politiek helpt onbewust de illegale houthakkers. Hoe?
Door ze te bewapenen en aan te moedigen om bomen te kappen en op
zoek te gaan naar mijnen en olie bronnen
milieucontroleurs krijgen geen wapens ze kunnen hierdoor niet
ingrijpen om de ontbossing tegen te gaan.
4. Hoeveel hout wordt er vanuit Brazilië geëxporteerd naar de Europese
Unie?
28%
PAGINA 6
5. Hoeveel bomen sneuvelen er om de juiste boom te vinden?
27 bomen om 1 te vinden
6. Na hoeveel jaar van veeteelt is de bodem uitgeput?
7 à 8 jaar
7. Hoeveel kilogram soja is er nodig voor 1 kilo veevoeder?
6 kilogram
8. Hoe verlaagt men de zuurtegraad in de bodem?
ongebluste kalk versprijden
9. Welke gevolgen heeft ontbossing voor de mens?
De inheemse volken en stammen verdwijnen door hun bos af te pakken
hierdoor sterven ze uit
Unieke flora en fauna verdwijnen
10. Waarvoor dienen de planten in het Amazonewoud?
Voor zuurstof en zorgen dat de krachtige stortregens niet direct op de
grond terecht komt
11. Wat werkt de opwarming van de aarde in de hand?
Het uistoten van broeikasgassen
PAGINA 7
Cirkeldiagram: Co2 uitstoot.
Stel hier een legende bij op:
landbouw
ontbossing
industrie
afval
energie
gebouwen
transport
Los onderstaande vragen op in verband met de
‘goudkoorts’ in het Amazonewoud. (dit zijn bonusvragen,
worden niet verrekend bij de normale punten).
1. De goudzoekers vinden iets kostbaars, maar vernietigen op hetzelfde
moment ook iets kostbaars. Wat vernietigen ze in hun zoektocht?
De natuur er om heen, de bomen de natuur de leefomgeving van dieren
PAGINA 8
2. Is de uiteindelijke opbrengst de vernietiging waard?
neen wat weg is is weg dit wil zeggen dat de bomen en vegetatie op de
gekapte plekken er nooit meer hetzelfde zal uitzien
3. Hoeveel mensen werkten tijdens de grote goudkoortsperiode in het
Amazonewoud? Hoeveel blijven er uiteindelijk over?
4. Wat doen de goudzoekers als een gracht uitgeput is of weer
uitgedroogd raakt? Wat laten ze hierbij achter?
gaan opzoek naar een nieuxe gracht
afval achter laten
5. Welke verhalen zorgen ervoor dat goudzoekers toch blijven komen?
Ecologische spanningen in het Amazonewoud (dit wordt
wel verrekend bij de rapportpunten).
Los na het lezen van de tekst,over journalist Bruce die de problemen in het
Amazonewoud onderzoekt ,onderstaande vragen op.
1. Er zijn veel conflicten om land in het Amazonewoud met moorden tot
gevolg. Geef 4 groepen mensen die deel uitmaken van deze
landoorlogen?
stammen, houdhakkers, regering, goud zoekers
PAGINA 9
2. Waarvoor is IBAMA opgericht?
houdt zich bezig met het in stand houden van de natuur in Brazilië
3. In legale projecten komen er ook meningsverschillen voor. Over welk
project gaat het?
aanplanting van nieuwe bomen en natuurgebieden
4. Dit project kent felle tegenstanders. Welke tegenstanders zijn er en
waarom?
natuurbeschermers
ze willen het beschermen
PAGINA 10
Download