III. Technische bepalingen

advertisement
III.
Technische bepalingen
Kwaliteits- en levervoorwaarden
De kwaliteitsvoorwaarden en de levervoorwaarden zijn een essentieel onderdeel van de
bestelling.
De percelen zijn afzonderlijk toewijsbaar.
A. Algemene technische bepalingen
De bepalingen van ‘Kwaliteitskeuring bij levering van bomen’ vvog-zakboekje zijn van
toepassing.
B. Kwaliteitsvoorwaarden
1. Algemeen
 Alle bomen en planten dienen vrij te zijn van in- en uitwendige ziekten en aantastingen en zijn
goed beworteld.
 De opgegeven offerte dient overeen te stemmen met de vermelde soorten, variëteiten, maten,
kwaliteitsvoorwaarden en hoedanigheid.
 De bomen worden vooraf bij de kweker uitgezocht.
2. Containerplanten
 De planten voldoen aan de omschrijving op de plantenlijst.
 De planten hebben een mooie plantopbouw, zijn goed vertakt en hebben geen lange uitlopers
die het werk bemoeilijken.
 De wortels mogen geen rondgroei vertonen en moeten goed gezond zijn.
 Voor volgende planten wordt eveneens prijs gegeven in cocopot of gelijkwaardig (te
preciseren): Cotoneaster ‘Coral Beauty’, Lonicera.
3. Planten met blote wortel
 Moeten voldoen aan de omschrijving op de plantenlijst.
 Moeten voldoen aan de keuringsnorm van de NAKB.
 Zijn voorzien van een grote, gezonde wortelpruik met voldoende haarwortels.
4. Planten met kluit
 De planten zijn voorzien van een stevige kluit die niet los komt
 De kluit is verpakt
5. Hedera (perceel 2)
 De planten bezitten min. 3 scheuten per pot, zijn gedrongen, goed vertakt en goed beworteld.
 De leverancier voegt bij zijn offerte duidelijke en gedetailleerde kleurenfoto’s van de partij
waaruit de klimop afkomstig is. Hij bezorgt tevens een representatief staal bij de dienst
groenbeheer.
6. Bomen
Stam
 De stam moet recht zijn, d.w.z. maximaal 1 kromming en deze kromming mag hoogstens 3 cm
van de aslijn afwijken. De stam mag geen knik of bocht hebben aan de wortelhals en/of ent.
 De stam moet stevig zijn en zonder beschadiging. Alle snoeiwonden dienen overgroeid te zijn
met cambium.
 De stamdikte wordt gemeten op 1 meter boven de wortelhals en is vermeld in de lijst.
 De sortering van het plantmateriaal binnen een partij moet zodanig zijn, dat er een
regelmatige spreiding is binnen de aangegeven maten.
 De dikte- en lengteverhouding is 1:30.
 Enten dienen goed verenigbaar te zijn en goed verzorgd. De knik werd tijdig weggenomen.
Kruin
 De vertakking moet over ten minste de helft van de lengte van de boom aanwezig zijn.
 In de kruin zijn één doorgaande koptak en minstens 3 goed geplaatste stevige zijtakken (niet
ouder dan 2 à 3 jaar). De kronen moeten dus regelmatig verjongd zijn.
 De kruin is evenwichtig opgebouwd. De zwaarste takken bevinden zich onderaan.
Wortelgestel
 De bomen worden geleverd met draadkluit of blote wortel, conform de bepalingen in de
inventaris. Bomen die geleverd worden met blote wortels worden tegen uitdroging
beschermd met een plastic zak.
 De bomen dienen min. 3maal verplant te zijn.
 Het wortelgestel moet voldoende vertakt zijn, met rondom regelmatig gespreide, doorlopende
hoofdwortels.
 De wortels mogen geen knikken of bochten scherper dan 90° hebben.
 Het wortelgestel mag geen rondgroeiende of wurgwortels bevatten.
 Het wortelgestel mag geen gebreken vertonen en moet vrij zijn van ziekten en/of aantastingen
zoals gallen, nematoden, ...
 De wortelpruik heeft een diameter van 5x de stamomvang en bevat voldoende haarwortels.
B. Leveringsvoorwaarden
 De levering gebeurt op afroep, in maximaal 3 beurten per perceel, vanaf tweede helft
november-2016, op werkdagen, tussen 8 en 13 uur.
 Leveringsadres: Stedelijke Werkplaatsen, Wiemesmeerstraat 85-87, Genk.
 De planten mogen enkel worden vervoerd bij vorstvrij weer en in een gesloten vrachtwagen.
 De planten mogen niet vervangen worden door een andere soort of maat, tenzij dit vooraf in
de prijsofferte vermeld werd.
 Planten die niet aan de kwaliteitsvoorwaarden voldoen, worden bij de levering geweigerd en
dienen door de leverancier vervangen te worden.
 Het plantgoed dient correct en voldoende gemerkt te zijn (aanduiding van geslachts-, soort- en
variëteitnaam). Voor containerplanten en bosgoed geldt dat ten minste 1 op 100 planten van
eenzelfde variëteit gemerkt dienen te zijn. Rozen dienen per bussel gemerkt. Voor bomen
geldt dat ten minste 1 boom per variëteit dient gemerkt te zijn.
 Verschillende variëteiten van eenzelfde soort dienen voldoende van elkaar gescheiden te
worden om vergissingen te voorkomen (bvb. Hedera, Symphoricarpos, Potentilla, ...).
Download