Uploaded by Anthony van Malderen

DEF Casus Helena

advertisement
Casus 1: Helena
Er wordt doorgegeven dat:
-
Wie is Helena
Helena, 37 jaar, werkt deeltijds als verpleegkundige in het
revalidatiecentrum van het UZ Gent. Ze heeft samen met echtgenoot
Jan, die werkt als ingenieur voor een buitenlandse firma en daardoor
veel in Londen vertoeft, drie kinderen van respectievelijk 10, 6 en 4
jaar oud. Toen Lennert, de jongste van de drie kinderen, 3 was, is ze
opnieuw deeltijds gaan werken na een loopbaanonderbreking van 3
jaar. Ze wonen in een randgemeente van de stad Gent in een rijhuis
met 2 verdiepingen. De woning is door hen gerenoveerd maar staat
nu te koop. Helena gaat met haar gezin naar een andere
randgemeente van de stad Gent verhuizen om dichter bij haar werk
te zijn.
Wat is er gebeurd?
Op een avond op de terugweg naar huis na het werk
wordt ze aangereden door een wagen. De bestuurder
die op zoek was naar een adres heeft de fietsster te laat
opgemerkt en kon haar niet meer ontwijken. Te gevolge
van dit ongeval heeft Helena een complete
beschadiging van het myelum, niveau Th6, zowel
motorisch als sensibel.
Revalidatie
Na een verblijf van 4 weken op de afdeling
traumatologie (er is een operatief ingrijpen geweest,
waarbij de gebroken thoracale wervels gefixeerd zijn en
dit de dag na opname in het universitair ziekenhuis via
ambulance op de spoeddienst ) kan Helena
getransfereerd worden naar het revalidatiecentrum.
-
passieve mobilisatie van onderste ledematen is gebeurd door de kinesitherapeut.
Daarnaast zijn er reeds spierversterkende oefeningen voor de BL gegeven.
het verbod om bepaalde bewegingen t.h.v romp, bekken te mogen uitvoeren omwille van
de fixatie van de wervels, is opgeheven. Tevoren was hierdoor niet mogelijk van reeds te
starten met het inoefenen van transfers.
Huidige toestand
De ergotherapeut van de dienst revalidatie heeft voor de voorlopige standaardrolstoel gezorgd.
Helena heeft reeds voor een eerste maal de beleving meegemaakt van in een rolstoel te zitten
(opgezet worden terwijl er geen sensibele feedback komt vanuit OL en een deel van de romp kan als
zeer vreemd zelfs beangstigend ervaren worden. Helena omschrijft het als ‘het is alsof je zweeft en
dat je gaat vallen als ze je zullen loslaten’). Er is nog geen sprake van opzitten in de rolstoel overdag
noch zelf besturen van de rolstoel.
Door haar kennis van de problematiek als revalidatie verpleegkundige is ze zelf zeer aandachtig voor
goede positionering in bed (zowel verzorgende als kinesitherapeut en ergotherapeut hebben hier
aandacht voor) en controleert ze of vraagt ze regelmatig te controleren op roodheid van de huid ter
hoogte van drukplaatsen, in functie van decubitus wonden te voorkomen.
Helena kent geen angst voor de revalidatie, noch voor de toekomst, wel dat er zich NHO zou
voordoen. Ze heeft een enorm doorzettingsvermogen en hoge doch realistische verwachtingen van
de revalidatie.
-
Wie?
Geslacht: vrouw
Leeftijd: 37 jaar
Deeltijds verpleegkundige UZ Gent
Gehuwd met Jan (werkt als ingenieur voor buitenlands bedrijf- vertoeft vaak in
Londen)
3 kinderen:
-
10 jaar
6 jaar
4 jaar
-
Huidige toestand
-
Sinds 1 jaar opnieuw deeltijds gaan werken na een loopbaanonderbreking van 3
jaar
Woont in randgemeente van Gent, in een rijhuis met twee verdiepingen. Huis
staat te koop (en is gerenoveerd) omdat ze gaat verhuizen naar een andere
randgemeente dichter bij haar werk.
Wat is er gebeurd?
Omver gereden als fietser door een wagen.
Gevolg: complete beschadiging van het myelum, niveau Th6, motorisch EN
sensibel
Revalidatie
4 weken verblijf op traumatologie (operatief ingrijpen waarbij de gebroken
thoracale wervels gefixeerd – dag na opname)
Nu naar revalidatiecentrum (K7)
-
Passieve mobilisatie van de OL door de kinesitherapeut
Mededeling spierversterkende oefeningen BL door kinesitherapeut
Verbod om bepaalde bewegingen thv de romp en bekken te mogen
uitvoeren mogen terug uitgevoerd worden (kwam door fixatie wervels)
Door bovenstaande nog geen mogelijkheid gehad om transfers te
oefenen
-
Heeft momenteel een standaardrolstoel, gekregen door de ergo
Heeft het gevoel te ‘zweven’ in de rolstoel; geen sensibele feedback
vanuit OL en weinig rompstabilisatie.
Opzitten in rolstoel en zelf besturen is NVT.
Zelf is ze aandachtig voor positionering in bed en voor roodheid op
plaatsen waar decubitus vaak voorkomt
Geen angst voor revalidatie
Wel angst voor NHO: neurogene heteroscope ossificatie: spontane
ossificatie bij perifere gewrichten: aanmaak van bot waar er geen bot zou
moeten zijn
Enorm doorzettingsvermogen en hoge, maar realistische verwachtingen
van de revalidatie
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards