Uploaded by daniellevrijhoef

Resultaat verslag

advertisement
Resultaat
van een cursus(onderdeel)
Het volledig ingevulde formulier printen, ondertekenen, scannen en
e-mailen naar:
– [email protected]
– de student
Persoonlijke en studiegegevens
Naam en voorletters student(e)
Vrijhoef, D.
Studentnummer
851463543
Cursuscode
Cursus
Ontvangstdatum
PM0202
Psychodiagnostiek in de klinische psychologie
Belangrijk, omdat deze datum als tentamendatum ingevoerd wordt in het systeem!
4-4-2017
Bij scriptie: Engelstalige titel invullen
Resultaat
Cursusonderdeel
Cijfer
afronden op een heel punt
Voldoende
Onvoldoende
casus
essay
mondeling
opdracht
✔
practicum
presentatie
scriptie
stage
verslag
7
werkstuk
Examinator
Naam examinator
Datum
Jeroen Kuntze
4-4-2017
Handtekening
Open Universiteit
F11006
www.ou.nl
Download