Uploaded by s.vandijk

de het een + zelfstandige naamwoorden

advertisement
Zelfstandige naamwoorden: de, het, een
Grammatic
a
Zelfstandige naamwo
orden
Zelfstandig naamwoo
rden zijn woorden di
e mensen, dieren of di
ngen benoemen.
Eén van de manieren
om een zelfstandig na
amwoord te herkenne
lidwoord (de, het, ee
n, is dat je een
n) voor het zelfstand
ig naamwoord kunt ze
tten.
Het lidwoord: de
de opa
de hond
de moeder
de stoel
de liefde
opa
hond
moeder
stoel
liefde
Het lidwoord: het
huis
team
feest
bedrijf
plein
het huis
het team
het feest
het bedrijf
het plein
Het lidwoord: ee
n
fiets
fee
persoon
bus
verhaal
een fiets
een fee
een persoon
een bus
een verhaal
Let op!
et
Het lidwoord hoeft er ni
altijd bij te staan:
eken bakken.
Moeder gaat pannenko
ter geweest.
Vader is vijf jaar voorzit
www.junioreinstein.nl
enkoeken
de moeder en de pann
ter
de vader en de voorzit
Online oefenen | Leer-en oefenboeken | Werkbladen | Educatief materiaal
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards