Uploaded by siebertnix

de betekenis van toeval

advertisement
In welk level zit jíj? En hoe haal jij het hoogste level?
www.zinvoltoeval.nl
Tips en inspiratie voor puur geluk
De betekenis van toeval
1
Toeval is iets fascinerends. Het doorbreekt je dagelijkse sleur. Als het je
overkomt, vraag je jezelf waarschijnlijk verbaasd af wat het je wil zeggen.
Dát toeval je iets duidelijk wil maken, blijkt trouwens mooi uit de uitdrukking
‘Het toeval wil dat (...).’
In dit e-book lees je wat toeval voor jou kan betekenen. En hoe het je kan
helpen moeiteloos je doelen te bereiken.
www.zinvoltoeval.nl
Tips en inspiratie voor puur geluk
Inleiding
Veel leesplezier!
Met hartelijke groet,
Karin Pieper
2
Wat is er mooier dan te doen waar je hart naar uitgaat en waar je energie van
krijgt? Waarmee je ook voor anderen van betekenis bent en hen energie geeft?
Je doel kan dan niet hoog genoeg zijn, wees niet bescheiden in wat je wenst te
zijn. Juist dan gebeuren er mooie en onverwachte dingen.
www.zinvoltoeval.nl
Tips en inspiratie voor puur geluk
Leef je leven zoals het bedoeld is
Magnetisch
Als je een doel hebt in je leven waar je helemaal voor gaat, wordt het als het
ware magnetisch. Het trekt situaties en mensen aan die je helpen je doel te
bereiken. Vooral als het zich ver uitstrekt buiten je directe omgeving.
Zinvol toeval helpt je je leven te leven zoals het bedoeld is.
3
Wat toeval je te zeggen heeft, hangt af van het soort toeval.
Er zijn 4 levels van toeval, elk met een eigen betekenis.
In welk level zit jíj?
 Kijk op de volgende bladzijden in welk level jij jezelf het meest herkent.
 Je leest dan welke betekenis toeval heeft.
 En wat je kunt doen om het hoogste level te ervaren.
www.zinvoltoeval.nl
Tips en inspiratie voor puur geluk
Betekenis van toeval
Je hoeft deze levels niet allemaal te doorlopen om het hoogste level te
bereiken. Dit level ligt meteen onder handbereik. Maar eenmaal bereikt, kun je
het ook weer (tijdelijk) kwijt raken. De manier waarop jij je leven op dat
moment leidt, bepaalt welk level van toeval jij kunt ervaren.
4
Je denkt aan iemand en op datzelfde moment belt ie je op. Of je bent op
vakantie in een ver land op een afgelegen plek en komt daar onverwacht een
bekende tegen.
www.zinvoltoeval.nl
Tips en inspiratie voor puur geluk
Level 1: Puur toeval
'Puur toeval' is de lichtste vorm van toeval. De toevallige gebeurtenis is net
bijzonder genoeg om op te vallen. Je bent verrast, maar het zet je niet aan het
denken. Je zegt ‘Goh, toevallig’ en je gaat verder met waar je mee bezig bent. Je
schenkt er niet zoveel aandacht aan.
Wat is de betekenis van deze vorm van toeval?
Als je dit soort ervaringen samen met iemand anders beleeft, versterkt het de
band met die persoon. Of het brengt jullie juist met elkaar in contact. Je bent
even uit de sleur en je wordt wakker geschud.
5
Ik woon in een huis zonder voortuin aan een rechte weg. Op een nacht verliest
een dronken automobilist de macht over het stuur en botst - nadat hij drie
geparkeerde auto’s total loss rijdt - tegen de voorgevel van ons huis.
Werklui die de schade aan onze voorgevel komen herstellen vinden in de
spouwmuur een geroest speelgoedautootje uit de jaren ’50. Precies op de plek
waar de auto de gevel is binnengereden.
www.zinvoltoeval.nl
Tips en inspiratie voor puur geluk
Level 2: Als toeval opvalt
6
De situatie lijkt in scene gezet. De verwondering is groot, ook van anderen die
ervan horen. Je praat er met verschillende mensen over. De situatie blijft je lang
bij. Het maakt je nieuwsgierig en zet je tot nadenken. Je weet niet goed wat je
ermee moet doen en óf je er iets mee kunt doen.
De gebeurtenis staat helemaal op zichzelf. Er zit geen verborgen boodschap in
die in relatie staat tot dieperliggende vragen of actuele thema’s in je leven.
www.zinvoltoeval.nl
Tips en inspiratie voor puur geluk
Level 2: Als toeval opvalt
Wat is de betekenis van deze vorm van toeval?
De gebeurtenis maakt je bewust van het feit dat er iets is dat ons allemaal
verbindt. Bij voorspellende dromen en uitspraken krijg je misschien ook een
andere beleving van tijd. Je krijgt het gevoel dat verleden, heden en toekomst
niet zo lineair vastliggen als wij gewend zijn te denken.
7
Tijdens een workshop over vrouwelijk leiderschap krijgen we de opdracht:
‘Presenteer je diepste wens op een creatieve manier aan elkaar.’ Die middag
spreek ik mijn wens voor de allereerste keer uit: ik wil een boek schrijven over
zinvol toeval. De volgende ochtend val ik bijna om van verbazing. Prominent op
de voorpagina van De Volkskrant staat 'Toeval moet je beschrijven’, als
aankondiging van een artikel over Marga Minco. Dit bevestigt mij dat ik op de
goede weg zit.
www.zinvoltoeval.nl
Tips en inspiratie voor puur geluk
Level 3: Zinvol toeval als bevestiging
8
Deze gebeurtenis lijkt gearrangeerd. De situatie is veelzeggend: er is een
duidelijke relatie tot je levensvraag of een belangrijk thema in je leven.
Je staat perplex en bent verwonderd. Het geeft je een euforisch gevoel dat lang
aanhoudt.
www.zinvoltoeval.nl
Tips en inspiratie voor puur geluk
Level 3: Zinvol toeval als bevestiging
Je doorziet de symboliek of de boodschap. Meestal is de boodschap
overduidelijk en letterlijk te interpreteren. Maar soms ligt de boodschap net
onder het oppervlak verborgen en doorzie je de symbolische betekenis.
Als het teken niet direct opvalt, valt toeval in herhaling.
Wat is de betekenis van deze vorm van toeval?
De toevallige gebeurtenis helpt je bij een belangrijk vraagstuk waar je mee zit,
zoals je levensdoel of een actueel thema.
De situatie geeft je de bevestiging dat je op de goede weg zit.
9
www.zinvoltoeval.nl
Tips en inspiratie voor puur geluk
Level 4: Zinvol toeval dat je verder helpt
Tijdens een wandeling met een vriendin en haar zus, vertelt de zus over een
kwestie die haar nogal bezig houdt met een goede bekende. Ze is vrij resoluut in
haar opstelling.
Na een tijdje biedt mijn vriendin aan een kaart te trekken. Als de zus haar kaart
trekt, hou ik mijn adem in. Ze heeft de kaart ‘Roos’ getrokken, met als
boodschap ‘grenzeloze, onvoorwaardelijke liefde’. De goede bekende waarover
ze sprak heet Roos! Een roos is een mooie bloem met stekels en verwijst naar de
stekelige kwestie met een dierbaar persoon. De boodschap van de kaart is om
niet ‘stekelig’ te zijn in haar opstelling, maar om te kiezen voor grenzeloze,
onvoorwaardelijke liefde naar Roos. De zus neemt de boodschap ter harte.
10
Net als bij ‘Zinvol toeval als bevestiging’ lijkt de gebeurtenis in scene gezet. De
situatie is veelzeggend: er is een duidelijke relatie tot je levensvraag of een
belangrijk thema in je leven. Het is een enorm emotionele ervaring. Je voelt je
één met de wereld om je heen.
De boodschap is letterlijk of via symboliek te interpreteren. Als het signaal je
niet direct opvalt, valt toeval in herhaling.
www.zinvoltoeval.nl
Tips en inspiratie voor puur geluk
Level 4: Zinvol toeval dat je verder helpt
Wat is de betekenis van deze vorm van toeval?
De toevallige gebeurtenis helpt je verder op weg bij een belangrijk vraagstuk
waarmee je zit, zoals je levensdoel of een actueel thema. Het geeft sturing aan
je leven. Het is overduidelijk hoe je de hulp kunt inzetten. Je accepteert de hulp
en gebruikt je kwaliteiten optimaal om ermee aan de slag te gaan.
11
Toeval komt altijd onverwacht en blijft je verbazen. Je kunt er geen grip op
krijgen en het afdwingen. Maar je kunt de mate waarin je zinvol toeval ervaart
wel indirect beïnvloeden. Door je leven te leiden zoals je leven bedoeld is.
Ofwel door zinvol te leven. Zinvol toeval kan jou daarbij helpen, door te
bevestigen dat je op de goede weg zit of door je verder op weg te helpen.
www.zinvoltoeval.nl
Tips en inspiratie voor puur geluk
Zinvol leven bevordert zinvol toeval
12
Zinvol toeval is de rode draad in mijn leven. De mate waarin je toeval ervaart
kun je indirect beïnvloeden, heb ik ontdekt. Hoe meer ik mijn passie volg en
mijn leven leid zoals het bedoeld is, hoe meer toeval ik ervaar. Niet alleen
neemt het aantal ervaringen toe. Ook maak ik meer toevallige gebeurtenissen
mee die bevestigen dat ik op het goede spoor zit en die mij verder helpen. Deze
voorvallen zie ik als cadeautjes die mij zeggen ‘Ga zo door!’.
www.zinvoltoeval.nl
Tips en inspiratie voor puur geluk
Over mij: Karin Pieper
Via mijn site en gratis inspiratiemail wil ik je inspireren om zinvol te leven. Ik
hoop natuurlijk dat je daarbij regelmatig zinvol toeval mag ervaren. Daarnaast
kun je mij benaderen voor coaching, het geven van lezingen en workshops en
het schrijven van gastblogs en artikelen over zinvol toeval en geluk.
Karin Pieper
Mijn LinkedIn-profiel
Zinvol toeval op Facebook
13
Download