Uploaded by babette.terburg

indeling + alkanen, alkenen, alkynen

advertisement
Koolstof chemie
Indeling + alkanen, alkenen, alkynen
Naamgeving + structuurformules
Indeling
1. Aromatische koolwaterstoffen bevatten een elektronenring van 6 c’s. Altijd onverzadigd
2. Alle koolwaterstoffen die niet aromatisch zijn, zijn Alifatische koolwaterstoffen
3. Verzadigde koolwaterstoffen bevatten geen dubbele bindingen. Alleen enkelvoudige (alkaan)
4. Onverzadigde koolwaterstoffen bevatten dubbele en drievoudige bindingen (alkeen + alkyn)
5. Vertakte koolwaterstoffen bevatten zijtakken (methyl etc) aan de langste keten
6. Onvertakte koolwaterstoffen bevatten geen zijtakken
7. Cyclische koolwaterstoffen bevatten circulaire koolstofketen
8. Acyclische koolwaterstofketens zijn lineair, al dan niet met zijtakken
Alkanen, alkenen, alkynen
1. Alkanen zijn verzadigd en bevatten alleen enkelvoudige bindingen. CnH2n+2
Achtervoegsel: -aan
2. Alkenen zijn onverzadigd en bevatten ook dubbele binding(en). CnH2n
Achtervoegsel: -een
3. Alkynen zijn onverzadigd en bevatten ook driedubbele binding(en). CnH2n-2
Achtervoegsel: -yn
Tellen in de chemie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Methaan
Ethaan
Propaan
Butaan
Pentaan
Hexaan
Heptaan
Octaan
Nonaan
Decaan
mono
di
tri
tetra
penta
hexa
hepta
octa
nona
deca
Download