Uploaded by Mathilde Pans

OPO22 VENTILATIE 2018

advertisement
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
VENTILATIE
2017 - 2018
KATHY CORTHALS 2010
1
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
Het binnenklimaat in de woning wordt bepaald
door :
AKOESTISCH COMFORT
THERMISCH COMFORT
LUCHTKWALITEIT = VENTILEREN
VISUEEL COMFORT
2017 - 2018
KATHY CORTHALS 2010
2
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
INHOUD
Deel I : Waarom en hoe ventileren
Deel II : basisventilatie voor woningen
Deel III : speciale ruimtes in woningen
Deel IV : Ventilatie in niet residentiële
gebouwen
KATHY CORTHALS 2010
3
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DEEL I
WAAROM EN HOE VENTILEREN
KATHY CORTHALS 2010
4
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
WAAROM VENTILEREN ?
GEZONDE BINNENLUCHT GARANDEREN DOOR :
1. WATERDAMP verwijderen om condensatie en
schimmelvorming te voorkomen op koudste
binnenoppervlaktes
(enkel glas,koudebrug,…)
DEEL I
In een woning komt er 10 tot 15L waterdamp per dag vrij door :
• Ademhaling (1L)
• Transpiratie
• Douchen en baden
• Poetsen en was drogen
• Kamerplanten
• Koken
• …
KATHY CORTHALS 2010
5
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
WAAROM VENTILEREN ?
GEZONDE BINNENLUCHT GARANDEREN DOOR :
1. WATERDAMP verwijderen om condensatie en
schimmelvorming te voorkomen op koudste
binnenoppervlaktes (enkel glas,koudebrug,…)
Oppervlaktecondensatie ontstaat wanneer de relatieve
vochtigheid ter plaatse van het oppervlak 100% bedraagt,
schimmelvorming kan reeds ontstaan bij 70%
DEEL I
KATHY CORTHALS 2010
6
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
WAAROM VENTILEREN ?
GEZONDE BINNENLUCHT GARANDEREN DOOR :
2. GEUREN verwijderen
In een woning worden er verschillende geuren geproduceerd door :
• Personen : transpiratie, parfum
• Kuisproducten
• Toilet
• Materialen (tapijten, schilderwerk, vinyl,…)
• Kamerplanten , dieren
• Koken
• Tabaksgeur (geur en irritatie van de luchtwegen)
• Verwijderen van radongas (uit ondergrond)
• …..
DEEL I
KATHY CORTHALS 2010
7
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
WAAROM VENTILEREN ?
GEZONDE BINNENLUCHT GARANDEREN DOOR :
3. TOEVOER ZUURSTOF voor mensen
• De mens verbruikt zuurstof (O2) en
• ademt koolstofdioxide (CO2) uit
4. TOEVOER ZUURSTOF voor open verbrandingstoestellen
Om een goede werking van de toestellen te garanderen
• Luchttoevoer van 1m³/h per kWh vermogen van het
Verbrandingstoestel
• Beter een verbrandingstoestel gebruiken dat zijn
Verbrandingslucht haalt rechtstreeks uit de buitenlucht
DEEL I
KATHY CORTHALS 2010
8
WAAROM VENTILEREN ?
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
ONGEZONDE BINNENLUCHT kan leiden tot :
1. GEZONDHEIDSPROBLEMEN
Effecten op de gezondheid :
• Irritatie van neus, keel en ogen
• Vermoeidheid, misselijkheid,astma en allergieën
• (Dodelijke) CO-vergiftiging (koolstofmonoxide) CO is een geurloos
en kleurloos gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van gas
(aardgas en butaan- of propaangas), kolen, stookolie, petroleum,
benzine of hout.
2.
•
•
•
DISCOMFORT
Geurhinder
Tochtstromen
Condens op ramen en spiegels belemmeren zicht
3. OPPERVLAKTECONDENSATIE EN SCHIMMEL
• Aantasting van verf, behang, pleisterwerk (esthetisch)
• Aantasting van constructieve delen
DEEL I
KATHY CORTHALS 2010
9
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
HOE NIET VENTILEREN ?
ONGECONTROLEERD VENTILEREN :
1. SPUIVENTILATIE (INTENSIEVE VENTILATIE)
Openen van ramen en deuren :
• Extra energieverlies
• Afkoeling van de ruimte
• tocht
• Lawaai, regeninslag, inbraak
INTENSIEVE VENTILATIE TOCH WENSELIJK
• Nodig bij tijdelijke hoge bezetting, oververwarming,
hoge geurproductie, hoge vochtproductie
• Netto-oppervlakte van het opengaand deel is
• 6,4% van de vloeroppervlakte indien de ramen of
deuren voorkomen in één buitenwand
• 3,2% van de vloeroppervlakte indien er ramen of
of deuren voorkomen in 2 verschillende buitenwanden
DEEL I
KATHY CORTHALS 2010
10
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
HOE NIET VENTILEREN ?
ONGECONTROLEERD VENTILEREN :
2. KIEREN EN SPLETEN
Via schrijnwerk, rolluikkasten, stopcontacten…
• Hoeveelheid afhankelijk van wind en temperatuur
• Verstoren de bewuste ventilatie
• Extra energieverlies
Een dampkap is een intensieve ventilatie in de keuken en
wordt niet aanzien als de basisventilatie in de woning,
Deze is namelijk alleen actief bij het koken zelf.
DEEL I
KATHY CORTHALS 2010
11
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
HOE WEL VENTILEREN ?
GECONTROLEERD VENTILEREN DOOR
DE VENTILATIESTRATEGIE:
EIS
DEEL I
1. LUCHTDICHT BOUWEN
Luchtlekken vermijden door goede uitvoering van de bouwdetails
2. BASIS VENTILATIESYSTEEM
Regelbaar ventilatiesysteem
3. AANVULLENDE INTENSIEVE VENTILATIE
Dampkap, opengaande ramen (bv bij tijdelijke sterk verontreinigde
omstandigheden zoals schilderen, feestje,…)
4. VENTILATIE VAN SPECIALE RUIMTEN
Ventilatie van bv garages enz. , die buiten de hygiënische basisventilatie van de woning vallen
KATHY CORTHALS 2010
12
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
VENTILATIESTRATEGIE
1. LUCHTDICHT BOUWEN
• Goede basisluchtdichtheid door bepleisterde wanden,
gegoten vloeren en daken,luchtdicht schrijnwerk enz.
• Specifieke lekken : spleet onder deur, brievenbus, kattenluik,
dampkap
• Luchtlekken vermijden door goede uitvoering van de bouwdetails
in het bijzonder voor houtskeletbouw
DEEL I
KATHY CORTHALS 2010
13
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
VENTILATIESTRATEGIE
1. LUCHTDICHT BOUWEN
OSB
DEEL I
luchtscherm
KATHY CORTHALS 2010
14
VENTILATIESTRATEGIE
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
1. LUCHTDICHT BOUWEN : METEN
•
•
•
GEEN wettelijke minimum eisen gesteld aan de luchtdichtheid
Goede luchtdichtheid wordt aangemoedigd door
het verkrijgen van een beter (lager)E-peil bij de EPB-aangifte
Hier kunnen gemiddeld 10 E-peilpunten gewonnen worden
Meten met een pressurisatie proef : “blowerdoor”
De woning wordt met een grote ventilator in de deuropening
onder druk gebracht (50Pa). De ventilator moet blijven draaien
om de ontsnapte lucht via de lekken, aan te vullen.
Hoe meer lekken , hoe meer debiet de ventilator moet geven.
Dit debiet is de maat voor de luchtdichtheid van de woning.
In de EPB-aangifte is de waarde bij ontstentenis een
matige oppervlakteluchtdichtheid : V50= 12(m³/h)/m²
Eis passiefhuis : V50= 0,6(m³/h)/m²
DEEL I
KATHY CORTHALS 2010
15
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
VENTILATIEAANDEEL PRIMAIR
ENERGIEVERBRUIK bij doorsnee woning
In/exfiltratie
13.2%
19.3%
Bewuste
ventilatie
38.9%
DEEL I
Transmissie
KATHY CORTHALS 2010
16
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DEEL II
BASISVENTILATIE VOOR WONINGEN
KATHY CORTHALS 2010
18
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
NORMEN BASISVENTILATIE
Voor residentiële gebouwen (woningen) moet het
ventilatiesysteem ontworpen worden volgens de bijlage V
van het besluit van 11 maart 2005 die verwijst naar een
groot deel van de Belgische norm
NBN D 50-001
De eisen vormen een onderdeel van de EPB regelgeving
(EnergiePrestatie en Binnenklimaat) sinds 2006
Het besluit en de bijlagen downloaden via
http:/www.energiesparen.be/energieprestatie/
professioneel/info/download.php
DEEL II
Norm kan je kopen via http:/www.nbn.be
KATHY CORTHALS 2010
19
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
NORMEN BASISVENTILATIE
E-peil
S-peil
VENTILATIE
U-waarden
Zomercomfort
EPB-regelgeving
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
20
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
BASISPRINCIPES BASISVENTILATIE
DROGE RUIMTES
CIRCULATIE
NATTE RUIMTES
TOEVOER
DOORSTROOM
AFVOER
GELEGEN BINNEN HET BESCHERMD VOLUME
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
21
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DEEL II
WELKE RUIMTES ?
1.
•
•
•
•
DROGE RUIMTES (lage vochtproductie, langdurige bezetting)
Woonkamer of gelijkaardig
slaapkamer
Studeer- speelkamer
Tv-kamers/logeerkamer/bibliotheek/hobbykamer/privéfitness…
2.
•
•
•
•
DOORSTROOMRUIMTES (geen ontwerpdebieteisen)
Gang
Trappenhal
Hal / nachthal
dressing
3.
•
•
•
•
NATTE RUIMTES (hoge productie vocht of geuren)
Keuken of open keuken
Badkamer/douchecel
Wc
Was- en/of droogruimte (waar wasmachine staat)
KATHY CORTHALS 2010
22
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
WELKE RUIMTES NIET ?
1. RUIMTES BUITEN BESCHERMD VOLUME
2.
•
•
•
•
•
•
•
•
SPECIALE RUIMTES
Gemeenschappelijke hal of trappenhal
gemeenschappelijke ruimtes van meerdere wooneenheden
Garage (ook al is dit deels een wasruimte of hobbyruimte)
Bergruimte
Liftkokers/huisvuilkokers
Sauna, zwembad geïntegreerd in de woning
Gasmeterruimtes
brandstofopslagplaatsen
OPMERKING :
DE AFWEZIGHEID VAN EPB-EISEN IN EEN BEPAALDE RUIMTE
SLUIT NIET UIT DAT HIERVOOR GEEN ANDERE EISEN KUNNEN
BESTAAN
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
23
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
ONTWERPDEBIET BASISVENTILATIE
Volgens NBN D 50-001
ALGEMENE REGEL
3,6m³/h per m²
vloeroppervlakte van de ruimte
• Met minimumeisen om te voorkomen dat kleine ruimtes
te weinig zouden worden geventileerd.
• Met eventueel beperkingen
• Met maximumeisen voor systeem A en C
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
24
ONTWERPDEBIET BASISVENTILATIE
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DROGE
RUIMTES
TOEVOER
RUIMTE
Woonkamer
Slaapkamer
Studeerkamer
speelkamer
ONTWERPDEBIET
BOVEN
GRENS
Vrije
toevoer
ALGEMENE MINIMAAL
(A,C)
REGEL
maximaal
Mag beperkt worden tot
75m³/h
36m³/h per150m³/h
persoon, men
veronderstelt steeds een 2x
3,6m³/h.m²
nominaal
tweepersoonskamer
25m³/h
72m³/h dus
bovengrens is 72m³/h
DOORSTROOMOPENING
NATTE
RUIMTES
DEEL II
AFVOER
RUIMTE
ONTWERPDEBIET
ALGEMENE
REGEL
Keuken, badkamer, wasen droogplaats
3,6m³/h.m²
MINIMAAL
50m³/h
Open keuken
75m³/h
WC
25m³/h
BOVEN
GRENS
75m³/h
KATHY CORTHALS 2010
25
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DOORSTROOMOPENINGEN
RUIMTE
ONTWERPDEBIET
MINIMUM VRIJE SECTIE van de DO
Woonkamer
7dm³/s of 25m³/h
Minstens 70 cm² tussen
woonkamer en
gang/hal/trapzaal/keuken
Slaapkamer, studeerkamer,
speelkamer
7dm³/s of 25m³/h
Minstens 70 cm² tussen deze
kamers en
gang/hal/trapzaal/badkamer
Badkamer, wasplaats,
droogplaats
7dm³/s of 25m³/h
Minstens 70 cm² tussen deze
kamers en
gang/hal/trapzaal/slaapkamer
Toilet
7dm³/s of 25m³/h
Minstens 70 cm² tussen toilet en
gang of hal
keuken
14dm³/s of 50m³/h
Minstens 140 cm² tussen keuken en
gang/hal/trapzaal/woonkamer
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
26
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DOORSTROOMOPENINGEN
• moet voldoen aan
debietseisen
• opening mag niet
afsluitbaar zijn
• debiet mag met meerdere
openingen of roosters
• geluidsoverdracht !
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
27
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DOORSTROOMOPENINGEN
EEN DOORSTROOMOPENING KAN OOK EEN OPENING ZIJN ZOALS :
• De doorloopopening (zonder deur) bij een open keuken
• een badkamer zonder deur naar de badkamer
• ruimtes die worden afgescheiden door wanden lager dan de
plafondhoogte (loft)
• ruimtes met verschillende functies zonder afscherming (loft)
• een trapgat zonder afsluitmogelijkheden dat 2 ruimten
verbindt (bv ook vide)
o DE OPENING MOET MINSTENS 0,5M²
o DE DIAMETER MAG NIET KLEINER ZIJN DAN 5CM
o DE DIAMETER MAG NIET KLEINER ZIJN DAN DE DIKTE VAN
DE SCHEIDINGSCONSTRUCTIE
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
28
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DEEL II
DOORSTROOMOPENINGEN
KATHY CORTHALS 2010
29
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DEEL II
DOORSTROOMOPENINGEN
KATHY CORTHALS 2010
30
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DEEL II
DOORSTROOMOPENINGEN
KATHY CORTHALS 2010
31
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DEEL II
DOORSTROOMOPENINGEN
KATHY CORTHALS 2010
32
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DEEL II
DOORSTROOMOPENINGEN
KATHY CORTHALS 2010
33
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
4 VENTILATIESYSTEMEN
SYSTEEM A
SYSTEEM C
DEEL II
SYSTEEM B
SYSTEEM D
KATHY CORTHALS 2010
34
4 VENTILATIESYSTEMEN
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
1. SYSTEEM A
•
•
Natuurlijke toevoer
Natuurlijke afvoer
EISEN AAN TOEVOEROPENINGEN :
• Moet voldoen aan debiet
• Moet regelbaar zijn (min. 3 tussenstanden)
• Moet insectenwerend, regendicht, inbraakveilig
• Bij voorkeur plaatsen op hoogte van 1,8m boven vloer
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
35
4 VENTILATIESYSTEMEN
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
1. SYSTEEM A
•
•
Natuurlijke toevoer
Natuurlijke afvoer
EISEN AAN AFVOERKANAAL :
• Verloop moet vertikaal zijn, 50cm boven
dak/nok, hebben min. diameter van 5cm
• Max. luchtsnelheid van 1m/s (25m³/h=Ø94mm)
• Gladde buizen zijn wenselijk
EISEN AAN AFVOEROPENING (begin van het kanaal) :
• Moet voldoen aan debiet
• Moet regelbaar zijn (min. 3 tussenstanden)
• Moet insectenwerend, regendicht, inbraakveilig
• Bij voorkeur plaatsen op hoogte van 1,8m boven vloer
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
36
4 VENTILATIESYSTEMEN
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
2. SYSTEEM B
WEINIG
TOEGEPAST
•
•
Mechanische toevoer
Natuurlijke afvoer
EISEN AAN AFVOERKANAAL :
• Verloop moet vertikaal zijn, 50cm boven dak
• Max. luchtsnelheid van 1m/s (25m³/h=Ø94mm)
• Gladde buizen zijn wenselijk
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
37
4 VENTILATIESYSTEMEN
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
3. SYSTEEM C
•
•
Natuurlijke toevoer
Mechanische afvoer
EISEN AAN AFVOERKANAAL :
• Opletten met geluidsoverdracht
• Max. luchtsnelheid van 1,5m/s tot 3m/s (25m³/h=Ø55 tot 77mm)
• Gladde buizen zijn wenselijk, flexibele buizen vermijden
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
38
4 VENTILATIESYSTEMEN
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
4. SYSTEEM D
•
•
Mechanische toevoer
Mechanische afvoer
GEEN PRESTATIE-EISEN AAN DE VENTILATOR
MOETEN WEL UITSCHAKELBAAR ZIJN
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
39
4 VENTILATIESYSTEMEN
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
4. SYSTEEM D :
WARMTETERUGWINAPPARAAT
•
•
•
De afgevoerde lucht geeft zijn warmte
af aan de toegevoerde lucht door een
warmtewisselaar (WW)
50 tot 85% van de warmte kan
gerecupereerd worden
Voor goed rendement moeten de
systemen in balans zijn
GEEN PRESTATIE-EISEN AAN HET
WARTETERUGWINAPPARAAT
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
40
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
WAT ?
4 SYSTEMEN VERGELIJKEN
SYSTEEM A
SYSTEEM B
SYSTEEM C
SYSTEEM D
Natuurlijk
Mech. toevoer
Mech. afvoer
Balans
Luchtkwaliteit en
debieten
redelijk
goed
redelijk
Zeer goed
Temperatuurcomfort
tochtrisico
voorverwarmen tochtrisico
goed
Lawaai van buiten
mogelijk
geen
mogelijk
geen
Lawaai van installatie
geen
Opgelet !
beperkt
Opgelet !
Elektriciteitsverbruik
geen
beperkt
Opgelet !
Opgelet !
Energierecuperatie
neen
neen
eventueel
WTW
Invloed op E-peil
beperkt
beperkt
Redelijk beperkt
Groot !!
Toepasbaar in
verbouwing
moeilijk
moeilijk
redelijk
moeilijk
onderhoud
beperkt
matig
matig
hoog
systeemkost
800-1500
1000-2000
5000-7000
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
41
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
INBLAAS- EN TOEVOERMONDEN
ER ZIJN GEEN EISEN MET BETREKKING TOT DE PLAATSING
VAN DE TOE- en AFVOERMONDEN
ADVIEZEN :
• plaats de toe- en afvoervoorzieningen diagonaal ten
opzichte van elkaar ;
• verspreid de verschillende toevoer- en afvoervoorzieningen
over de ruimte ;
• plaats de afvoervoorzieningen bij de vervuilingsbron
(douche, keuken) ;
• kies plaats en type van mechanische toevoeropeningen bij
mengventilatie zodat een goede menging
bekomen wordt (voldoende ‘worp’ of inductie in de ruimte) ;
• beperk het debiet in mechanische toe- en afvoer tot 50 m³/h
per opening.
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
42
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DEEL II
INBLAAS- EN TOEVOERMONDEN
KATHY CORTHALS 2010
43
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DEEL II
INBLAAS- EN TOEVOERMONDEN
KATHY CORTHALS 2010
44
OPO22 - COMFORT
INBLAAS- EN TOEVOERMONDEN
PETER ZUMTHOR
VENTILATIE
KOLUMBA MUSEUM KEULEN
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
45
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
KANALEN : LUCHTDICHT !
WAAROM LUCHTDICHTE KANALEN ?
• kan leiden tot vervuiling van de lucht
• drukverlies , dus totale debiet moet verhoogd worden
HOE LUCHTDICHTE KANALEN ?
• Beperken van de hulpstukken
• Tape is niet de oplossing
CONTROLEREN LUCHTDICHTHEID VAN DE KANALEN
• Toe- en afvoermonden afstoppen (ballon)
• Via één aansluiting blaast ventilator gewenst debiet
• Lekdichtheid bepalen op basis van de relatie
drukverschil - debiet
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
46
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
KANALEN : flexibel
• flexibel
• makkelijk te plaatsen
• drukverlies door niet glad zijn
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
47
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
KANALEN : rechthoekig
• moeilijker onderhoud
• bij plaatsgebrek (dikte)
• drukverlies door hoeken
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
48
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
KANALEN : rond
• makkelijk onderhoud
• minst drukverlies
GENIET VOORKEUR
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
49
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DIAMETER KANALEN BEREKENEN
V=vxA
Debiet = snelheid x kanaalsectie
m³/s
m/s
m²
VOORBEELD :
In een woning wordt 300m³/h afgevoerd met snelheid van 2m/s
Bepaal de oppervlakte en diameter van het kanaal.
300m³/h = 0,0833m³/s (omzetten naar seconden: delen door 3600)
A = V/v
A = 0,0833/2
A = 0,0417 m² = 417cm²
Oppervlakte kanaal πr²= 417
r = √417/π
r = 11,5
Minimum diameter van het kanaal = 23 cm
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
50
OPO22 - COMFORT
BEREKEN ZELF
VENTILATIE
DEEL II
DIAMETER KANALEN BEREKENEN
V=vxA
Debiet = snelheid x kanaalsectie
m³/s
m/s
m²
VOORBEELD :
In een woning wordt 200m³/h afgevoerd met snelheid van 1m/s
Bepaal de oppervlakte en diameter van het kanaal.
KATHY CORTHALS 2010
51
OPO22 - COMFORT
BEREKEN ZELF
VENTILATIE
DEEL II
DIAMETER KANALEN BEREKENEN
V=vxA
Debiet = snelheid x kanaalsectie
m³/s
m/s
m²
VOORBEELD :
In een woning wordt 200m³/h afgevoerd met snelheid van 1m/s
Bepaal de oppervlakte en diameter van het kanaal.
200m³/h = 0,0556m³/s (omzetten naar seconden: delen door 3600)
A = V/v
A = 0,0556/1
A = 0,0556 m² = 556cm²
Oppervlakte kanaal πr²= 556
r = √556/π
r = 13,3
Minimum diameter van het kanaal = 26,6cm
KATHY CORTHALS 2010
52
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DEEL II
DIAMETER KANALEN BEPALEN
KATHY CORTHALS 2010
53
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DEEL II
UITGEWERKT VOORBEELD SYSTEEM C
KATHY CORTHALS 2010
54
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DEEL II
GRONDPLAN
KATHY CORTHALS 2010
55
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DEEL II
VERDIEPING
KATHY CORTHALS 2010
56
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
GRONDPLAN : welke ruimtes ?
GEEN EIS
DOORSTROOM
RUIMTES
NATTE
RUIMTES
DROGE
RUIMTES
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
57
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
VERDIEPING : welke ruimtes ?
GEEN EIS
DOORSTROOM
RUIMTES
NATTE
RUIMTES
DROGE
RUIMTES
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
58
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
GRONDPLAN
GEEN EIS
DOORSTROOM
RUIMTES
NATTE
RUIMTES
AFVOER
TOEVOER
AFVOER
DROGE
RUIMTES
TOEVOER
AFVOER
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
59
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
GEEN EIS
VERDIEPING
TOEVOER TOEVOER
DOORSTROOM
RUIMTES
NATTE
RUIMTES
DROGE
RUIMTES
AFVOER
TOEVOER
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
60
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
GRONDPLAN : oppervlaktes
GEEN EIS
DOORSTROOM
RUIMTES
NATTE
RUIMTES
DROGE
RUIMTES
19,2m²
44,8m²
9,76 m²
24,8m²
1,35m²
8m²
DEEL II
10,9m²
KATHY CORTHALS 2010
61
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
GEEN EIS
DOORSTROOM
RUIMTES
NATTE
RUIMTES
DROGE
RUIMTES
VERDIEPING : oppervlaktes
TOEVOER TOEVOER
16,9m²
14,3m²
AFVOER
13,86m²
TOEVOER
16m²
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
62
DEBIET BEREKENEN (algemene regel)
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
3,6m³/h per m²
RUIMTE
OPPERVLAKTE
OPEN KEUKEN
19,2
69,12
WASPLAATS
9,76
35,14
LEEFRUIMTE
44,8
161,28
BUREAU
10,9
39,24
TOILET
1,35
4,86
BADKAMER
13,86
49,9
SLAAPKAMER 1
16,9
60,84
SLAAPKAMER 2
14,3
51,48
SLAAPKAMER 3
16
57,6
DEEL II
DEBIET
TOEVOER
DEBIET AFVOER
KATHY CORTHALS 2010
63
DEBIET CONTROLEREN
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
TOEVOER
RUIMTE
ONTWERPDEBIET
ALGEMENE
REGEL
Woonkamer
Slaapkamer
Studeerkamer
speelkamer
75m³/h
3,6m³/h.m²
AFVOER
RUIMTE
DEEL II
MINIMAAL
72m³/h
ONTWERPDEBIET
3,6m³/h.m²
Vrije
toevoer
(A,C)
maximaal
150m³/h
25m³/h
ALGEMENE
REGEL
Keuken, badkamer, wasen droogplaats
BOVEN
GRENS
MINIMAAL
50m³/h
Open keuken
75m³/h
WC
25m³/h
2x
nominaal
BOVEN
GRENS
75m³/h
KATHY CORTHALS 2010
64
DEBIET CONTROLEREN
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
SYSTEEM C
RUIMTE
OPPERVLAKTE
OPEN KEUKEN
19,2
69,12
MIN 75
WASPLAATS
9,76
35,14
MIN 50
LEEFRUIMTE
44,8
161,28
BUREAU
10,9
39,24
TOILET
1,35
4,86
MIN 25
BADKAMER
13,86
49,9
MIN 50
SLAAPKAMER 1
16,9
60,84
SLAAPKAMER 2
14,3
51,48
SLAAPKAMER 3
16
57,6
DEEL II
DEBIET
TOEVOER
DEBIET AFVOER
MAX 150
KATHY CORTHALS 2010
65
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
SYSTEEM C
GRONDPLAN : vereiste debieten
AFVOER
75m³/h
DO
TOEVOER
150m³/h
• In principe is er een
DO
AFVOER
50m³/h
D
O
AFVOER
25m³/h
D
doorstroomopening tussen
droge en natte ruimten
• Indien er geen aangrenzende
droge ruimte aanwezig is mag
men een DO voorzien tussen
TOEVOER
twee natte ruimten
DO
• nooit DO van garage naar
40m³/h
natte ruimte
O
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
66
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
SYSTEEM C
VERDIEPING : vereiste debieten
TOEVOER TOEVOER
61m³/h
52m³/h
D
O
AFVOER
50m³/h
D
O
D
O
DO
TOEVOER
58m³/h
DEEL II
D
O
D
O
KATHY CORTHALS 2010
67
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
SYSTEEM C
DEEL II
GRONDPLAN : verloop buizen
• Verloop via plafond
garage en berging
• via koker naar 1ste
verdieping
KATHY CORTHALS 2010
68
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
SYSTEEM C
VERDIEPING : verloop buizen
Ventilatiemotor in
technische ruimte
BELANGRIJK : verloop
van buizen en kanalen
moeten gekend zijn
in het uitvoeringsplan !
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
69
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
SYSTEEM C
DEEL II
OPZOEKEN GESCHIKTE TOEVOER
TOEVOER VIA RAAMROOSTER
TOEVOER
52m³/h
KATHY CORTHALS 2010
70
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
OPZOEKEN GESCHIKTE TOEVOER
SYSTEEM C
TOEVOER
52m³/h
raamrooster
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
71
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
BEREKENEN DIAMETER BUIS
debiet toilet: 25m³/h
25/3600 =0,007 m³/s
A = 0,007/2 = 0,0035
r = √35/π
r = 3,33
Diameter = 6,7cm
SYSTEEM C
AFVOER
25m³/h
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
72
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DEEL II
IDEM WONING MET SYSTEEM D
KATHY CORTHALS 2010
73
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
SYSTEEM D
IDEM WONING MET SYSTEEM D
+ WTW is mogelijk
+ controleerbaar
- Duur
- buizen
Door het gebruik van een warmteterugwinapparaat (WTW) zal
De afgevoerde lucht zijn warmte afgeven aan de toegevoerde lucht
Hierdoor kan 50 tot 85% van de warmte worden gerecupereerd.
Voor een goed rendement dienen beide luchtstromen in balans te
zijn, vandaar de term balansventilatie (is geen wettelijke eis)
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
74
DEBIET BALANSEREN SYSTEEM D
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
RUIMTE
OPPERVLAKTE
OPEN KEUKEN
19,2
69,12
MIN 75
WASPLAATS
9,76
35,14
MIN 50
LEEFRUIMTE
44,8
161,28
BUREAU
10,9
39,24
TOILET
1,35
4,86
MIN 25
BADKAMER
13,86
49,9
MIN 50
SLAAPKAMER 1
16,9
60,84
SLAAPKAMER 2
14,3
51,48
SLAAPKAMER 3
16
57,6
TOTAAL
DEEL II
DEBIET TOEVOER
359 m³/h
DEBIET AFVOER
MAX 150
200 m³/h
KATHY CORTHALS 2010
75
DEBIET BALANSEREN SYSTEEM D
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
Meestal is het totale toevoerdebiet groter dan het totale
afvoerdebiet door de opgelegde minimum debieten
We bekomen een debietsbalans door :
•
•
DEEL II
Sommige afvoerdebieten te verhogen tot bovengrens
Bijkomende afvoer te voorzien bv in bergingen,
ketelruimte, de gang,…
KATHY CORTHALS 2010
76
DEBIET BALANSEREN SYSTEEM D
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
TOEVOER
RUIMTE
ONTWERPDEBIET
ALGEMENE
REGEL
Woonkamer
Slaapkamer
Studeerkamer
speelkamer
75m³/h
3,6m³/h.m²
AFVOER
RUIMTE
DEEL II
MINIMAAL
72m³/h
ONTWERPDEBIET
3,6m³/h.m²
Vrije
toevoer
(A,C)
maximaal
150m³/h
25m³/h
ALGEMENE
REGEL
Keuken, badkamer, wasen droogplaats
BOVEN
GRENS
MINIMAAL
50m³/h
Open keuken
75m³/h
WC
25m³/h
2x
nominaal
BOVEN
GRENS
75m³/h
KATHY CORTHALS 2010
77
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
AFVOER VERHOGEN TOT BOVENGRENS
RUIMTE
OPPERVLAKTE
OPEN KEUKEN
19,2
69,12
MIN 75
WASPLAATS
9,76
35,14
MIN 75
50
MAX
LEEFRUIMTE
44,8
161,28
BUREAU
10,9
39,24
TOILET
1,35
4,86
MIN 25
BADKAMER
13,86
49,9
MIN 75
50
MAX
SLAAPKAMER 1
16,9
60,84
SLAAPKAMER 2
14,3
51,48
SLAAPKAMER 3
16
57,6
TOTAAL
DEEL II
DEBIET TOEVOER
359 m³/h
DEBIET AFVOER
MAX 150
200 m³/h
m³/h
250
KATHY CORTHALS 2010
78
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
BIJKOMENDE AFVOERDEBIETEN
RUIMTE
OPPERVLAKTE
DEBIET TOEVOER
DEBIET AFVOER
OPEN KEUKEN
19,2
69,12
MIN 75
WASPLAATS
9,76
35,14
MAX 75
LEEFRUIMTE
44,8
161,28
BUREAU
10,9
39,24
TOILET
1,35
BADKAMER
13,86
SLAAPKAMER 1
16,9
60,84
SLAAPKAMER 2
14,3
51,48
SLAAPKAMER 3
16
57,6
MAX 150
BALANS
4,86
MIN 25
49,9
MAX 75
BERGING BOVEN
50
TECHNIEKEN
50
TOTAAL
DEEL II
359 m³/h
250 350
m³/hm³/h
KATHY CORTHALS 2010
79
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
BEPALEN VAN LUCHTDEBIETEN
Rekenblad via “ventilatiegids rekenblad”
• naam ruimte invoeren
• code geven
• soort ruimte aanvinken
• oppervlakte van de ruimte ingeven
DEEL II
KATHY CORTHALS 2010
80
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DEEL III
SPECIALE RUIMTES IN RESIDENTIËLE
GEBOUWEN
KATHY CORTHALS 2010
81
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
EISEN VAN DE SPECIALE RUIMTES
SPECIALE RUIMTES volgens NBN D50-001
•
•
•
•
•
•
•
•
DEEL III
Gemeenschappelijke hal of trappenhal
Gemeenschappelijke ruimtes van meerdere
wooneenheden
Garage (ook al is dit deels een wasruimte of
hobbyruimte)
Bergruimte
Liftkokers/huisvuilkokers
Sauna, zwembad geïntegreerd in de woning
Gasmeterruimtes
Brandstofopslagplaatsen
KATHY CORTHALS 2010
82
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
EISEN VAN DE SPECIALE RUIMTES
GARAGE
•
•
•
•
•
DEEL III
Verluchtingsmonden in buitengevel van de garage
De bovenzijde van de openingen max. 40cm
boven vloerpas garage
Bij garages ≤ 40m² moeten de openingen 0,2% van de opp.
bedragen
Monden verdelen over de buitenwanden, als die er zijn
GEEN DOORSTROOMOPENINGEN IN DE DEUREN NAAR
AANPALENDE WOONRUIMTES : LUCHTDICHTE PLAATSING VAN DE
BINNENDEUREN
KATHY CORTHALS 2010
83
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
EISEN VAN DE SPECIALE RUIMTES
BERGINGEN
•
•
•
•
•
DEEL III
Bergingen van min. 3m² vloeroppervlakte moet met een
geventileerde kamer of gang verbonden zijn
2 doorstroomopeningen van 150 cm² voorzien
De onderste doorstroomopening hoogtens 20 cm boven de
vloerpas van de berging
De bovenste doorstroomopening minstens 180 cm boven de
vloerpas van de berging
Wanneer de berging een afvoerkanaal heeft naar buiten of met de
basisventilatie van de woning mee, moet enkel de onderste
doorstroomopening voorzien worden
KATHY CORTHALS 2010
84
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DEEL IV
VENTILATIE IN NIET RESIDENTIËLE
GEBOUWEN
KATHY CORTHALS 2010
85
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
VENTILATIE NIET RESIDENTIEEL
Voor ventilatie in niet-woongebouwen verwijst bijlage VI van
11maart 2005 naar een aantal artikelen uit de Belgische
norm
NBN EN 13779:2004
Het besluit en de bijlagen downloaden via
http:/www.energiesparen.be/energieprestatie/
professioneel/info/download.php
Norm kan je kopen via http:/www.nbn.be
DEEL IV
KATHY CORTHALS 2010
86
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
VENTILATIE NIET RESIDENTIEEL
HET DEBIET WORDT BEPAALD DOOR ZIJN BEZETTINGSGRAAD
DE ONTWERPEISEN ZIJN AFHANKELIJK VAN HET TYPE RUIMTE
Alleen ruimten die zich binnen het beschermd volume bevinden
worden in acht genomen in EPB-regelgeving
NIET IN BESCHERMD VOLUME = GEEN VENTILATIE-EIS
DEEL IV
KATHY CORTHALS 2010
87
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
RUIMTETYPES
DE VENTILATIE-EISEN ZIJN AFHANKELIJK VAN DE RUIMTETYPES :
RUIMTE NIET BESTEMD VOOR MENSELIJKE BEZETTING
is een ruimte die bedoeld is om mensen bij een normaal gebruik maar
een relatief korte tijd te laten vertoeven.
RUIMTE BESTEMD VOOR MENSELIJKE BEZETTING
Is een ruimte die bedoeld is om mensen een langere tijd te laten
vertoeven.
EEN SPECIALE RUIMTE
is een ruimte met (een risico op) speciale verontreiniging waarvoor
andere (specifieke en/of strengere) eisen qua ventilatie kunnen gelden.
Omdat bijlage VI niet definieert wat onder een ‘relatief korte tijd’ en een
‘langere tijd’ moet worden verstaan, is het bouwteam verantwoordelijk
om dat correct te interpreteren. Er is enige interpretatievrijheid, maar
de keuze is uiteraard niet volledig willekeurig
DEEL IV
KATHY CORTHALS 2010
88
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
NIET BESTEMD VOOR MENSELIJKE BEZETTING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
circulatieruimtes (gangen, traphallen,…)
Toiletten
Archieven
Opslagruimten
Douches
Kleedkamers
Ook al is de ruimte voortdurend in gebruik, doordat het telkens om
andere mensen gaat die maar korte tijd gebruik maken van de
ruimte, zorgt ervoor dat de ruimte valt onder niet bestemd voor
menselijke bezetting
KORTE TIJD
VERBLIJVEN
DEEL IV
KATHY CORTHALS 2010
89
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
NIET BESTEMD VOOR MENSELIJKE BEZETTING
ALGEMENE REGEL
1,3m³/h per m²
vloeroppervlakte van de ruimte
De berekening houdt geen rekening met de hoogte.
KORTE TIJD
VERBLIJVEN
DEEL IV
UITZONDERING VOOR DE TOILETTEN :
• 25m³/h per toilet
• 15m³/h per m² vloeroppervlakte als het aantal wc’s nog
niet gekend is
KATHY CORTHALS 2010
90
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
NIET BESTEMD VOOR MENSELIJKE BEZETTING
AANBEVELING VOOR DOUCHES :
• Het minimaal geëiste ontwerpdebiet voor een ‘ruimte niet
bestemd voor menselijke bezetting’, is erg klein (1,3 m³/h.m²)
• is zeker niet aangepast aan doucheruimten.
• Aangeraden om het ventilatiesysteem van doucheruimten volgens
andere regels van goede praktijk te dimensioneren
NBN D 50-001 voor kleine doucheruimten (50 m³/h)
NBN EN 13779:2004, § 6.4.3. (mechanische extractie die
minstens 50% van de tijd een debiet van 7,2 m³/h.m²
afvoert, met een minimum van 36 m³/h per ruimte).
KORTE TIJD
VERBLIJVEN
DEEL IV
OPGELET :
Kleedkamers waar dezelfde personen een langere tijd aanwezig zijn
(bijvoorbeeld een kleedster, schminkster …) moeten beschouwd
worden als ‘ruimten bestemd voor menselijke bezetting’
KATHY CORTHALS 2010
91
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
BESTEMD VOOR MENSELIJKE BEZETTING
HET MINIMUM GEEIST VENTILATIEDEBIET IS AFHANKELIJK VAN
HET AANTAL PERSONEN IN DE RUIMTE : ONTWERPBEZETTING
• Het bouwteam is vrij voor de ontwerpbezetting te bepalen
• minimumbezetting = bezetting op basis van vloeroppervlakte
per persoon vermeld in tabel 1 van bijlage VI
• Als ontwerpbezetting kleiner is dan de bezetting volgens
de tabel dan moet men zich houden aan de min. bezetting
volgens tabel 1
ALGEMENE REGEL
22 m³/h per persoon bij rookverbod
43 m³/h per persoon als roken kan
LANGERE TIJD
VERBLIJVEN
DEEL IV
Het ARAB stelt dat ruimten waarin werknemers tewerk worden
gesteld, minimaal met een debiet van 30 m³/h per werknemer.
Strengste minimale eis is geldig !!!!
KATHY CORTHALS 2010
92
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DEEL IV
BESTEMD VOOR MENSELIJKE BEZETTING
KATHY CORTHALS 2010
93
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
BESTEMD VOOR MENSELIJKE BEZETTING
loero
DEEL IV
KATHY CORTHALS 2010
94
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DEEL IV
BESTEMD VOOR MENSELIJKE BEZETTING
KATHY CORTHALS 2010
95
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DEEL IV
BESTEMD VOOR MENSELIJKE BEZETTING
KATHY CORTHALS 2010
96
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
BESTEMD VOOR MENSELIJKE BEZETTING
WAT ZIJN OVERIGE RUIMTES ?
Zijn ruimtes bestemd voor menselijke bezetting, maar niet kan
beschouwd worden als één van de ruimtetypes van tabel 1
Toch steeds voorkeur geven aan expliciet benoemde ruimte,
Afhankelijk van de inrichting juist te bepalen
Voorbeeld: Overdekte
binnenruimte in een
schoolgebouw
Een schoolgebouw bevat een
overdekte en verwarmde
ruimte, centraal gelegen ten
opzichte van de verschillende
leslokalen.
DEEL IV
KATHY CORTHALS 2010
97
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
BESTEMD VOOR MENSELIJKE BEZETTING
Die ruimte kan beschouwd worden als één van
de volgende ruimtetypes:
•
een polyvalente ruimte: als die ruimte in de praktijk gebruikt
wordt als speelplaats bij slecht weer, voor turnlessen, voor
feestjes, voordrachten of vergaderingen of andere gelijkaardige
activiteiten;
• een gang: als die ruimte enkel gebruikt wordt als
doorgangsruimte tussen de andere leslokalen en nutsruimten.
Dat veronderstelt dat die ruimte door haar afmetingen of door
de aanwezigheid van een vaste uitrusting (bijvoorbeeld vaste
bloembakken, een vijver, wanden en trappen…) niet kan
gebruikt worden als polyvalente ruimte.
DEEL IV
KATHY CORTHALS 2010
98
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
VOORBEELD 1
Bureel van de directeur van een school, met een oppervlakte van 20 m²
Stap 1:
De ontwerpbezetting is voor dat bureel gelijk aan 1.
Stap 2:
Een bureel is in tabel 1 opgenomen als ‘kantoor’ =15m²/persoon
Dat leidt tot een minimumbezetting van 20/15 = 1,33 naar boven
afgerond = 2 personen.
Deze minimumbezetting is groter dan de ontwerpbezetting = 1 en
bijgevolg wordt deze minimumbezetting gebruikt om het minimaal
geëiste ontwerpdebiet te bepalen.
Stap 3:
In de ruimte wordt niet gerookt. Het minimumdebiet bedraagt dus 22
m³/h.persoon.
Stap 4:
Het minimaal geëiste ontwerpdebiet voor de ruimte is in het voorbeeld
dus gelijk aan 2 personen * 22 m³/h.persoon = 44 m³/h.
DEEL IV
KATHY CORTHALS 2010
99
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
VOORBEELD 2
Indoor speeltuin met een oppervlakte van 180 m²
Stap 1:
Volgens de bouwheer kunnen er gedurende de week 35 personen en
tijdens één namiddag per week 70 personen in de speelruimte
aanwezig zijn. Het ventilatiesysteem moet dus voor 70 personen
ontworpen worden.
Stap 2:
Een indoor speeltuin is niet expliciet in tabel 1 opgenomen. Volgens het
bouwteam benadert geen enkel ruimtetype uit de tabel die ruimte. De
speeltuin is immers voorzien van vaste speeltoestellen en kan dus
enkel als speeltuin worden gebruikt. Bijgevolg kan die ruimte niet als
polyvalente ruimte worden aanzien. Men kiest dus voor ‘overige
ruimten’. de gangbare vloeroppervlakte per persoon in een ‘overige
ruimte’ gelijk aan 15 m²/persoon.
Dat leidt tot een minimumbezetting van 180/15 = 12, naar boven
afgerond = 12 personen. Dat is kleiner dan de bezetting die door het
bouwteam werd bepaald en bijgevolg wordt niet de minimumbezetting
maar wel de ontwerpbezetting gebruikt om het minimaal geëiste
ontwerpdebiet te bepalen.
DEEL IV
KATHY CORTHALS 2010
100
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
VOORBEELD 2
Indoor speeltuin met een oppervlakte van 180 m²
Stap 3:
In de ruimte wordt niet gerookt. Het minimumdebiet bedraagt dus 22
m³/h.persoon.
Stap 4:
Het minimaal geëiste ontwerpdebiet voor de ruimte is in het voorbeeld
dus gelijk aan 70 personen * 22 m³/h.persoon = 1.540 m³/h.
OPMERKINGEN
• Een kleuterklas wordt ook als leslokaal aanzien.
• Bij niet-residentiële gebouwen wordt er geen maximumgrens
aan het ontwerpdebiet opgelegd.
• Andere regelgevingen of regels van goede praktijk kunnen ook
van toepassing zijn, zoals het Algemeen Reglement voor
ArbeidsBescherming (ARAB). Volgens het ARAB moet het debiet
minstens gelijk zijn aan 30 m³/h.werknemer of gelijkgesteld,
DEEL IV
KATHY CORTHALS 2010
101
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
SPECIALE RUIMTES
De ventilatie van speciale ruimten valt buiten het
toepassingsgebied van de wetgeving.
Onder speciale ruimten worden hier ruimten verstaan met
(een risico op) speciale verontreinigingen waarvoor andere
(specifieke en/ofmeer stringente) eisen qua ventilatie gelden.
De volgende ruimten moeten zeker als speciale ruimten
worden beschouwd:
- Garages met een oppervlakte (berekend op grond van de
binnenafmetingen)van meer dan 40 m²
- Stookplaatsen
- Brandstofopslagruimten
- Gasmeterruimten
- Ruimten voor drukreduceerinrichtingen van aardgas
- Liftkokers en liftkooien
- Huisvuilkokers en verzamelruimte voor huisvuil
- Bepaalde laboratoria (medisch, biologisch, ...)
DEEL IV
KATHY CORTHALS 2010
102
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
SPECIALE RUIMTES
Het ventilatiesysteem moet volgens die andere regelgevingen, eisen of
regels van goede praktijk ontworpen worden.
Aandachtspunt
In een speciale ruimte zou het ontwerpdebiet minstens gelijk moeten
zijn aan het minimaal geëiste ontwerpdebiet van het overeenkomstige
ruimtetype, als er geen speciale verontreiniging zou optreden.
Voorbeeld
Een sterk verontreinigde gang van 33 m², die bijvoorbeeld in verbinding
staat met een chemisch laboratorium, zal beschouwd worden als een
speciale ruimte. Het ventilatiesysteem kan volgens andere regels van
goede praktijk (bijvoorbeeld internationale of buitenlandse normen)
gedimensioneerd worden. In elk geval zou het ontwerpdebiet gelijk aan
of groter moeten zijn dan het minimaal geëiste ontwerpdebiet van een
‘ruimte niet voor menselijke bezetting’, dus 33 m² * 1,3 m³/h.m² = 42,9
m³/h.
DEEL IV
KATHY CORTHALS 2010
103
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DEEL IV
SCHEMA OM MIN. DEBIET TE BEPALEN
KATHY CORTHALS 2010
104
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
REGELEN VAN HET VENTILATIESYSTEEM
Het ontwerpdebiet hoeft bij gebruik van het gebouw niet altijd (24 uur
per dag, 7 dagen per week...) effectief gerealiseerd te worden. Het
debiet verminderen of zelfs helemaal stoppen kan.
HOE KUNNEN WE DIT REALISEREN ?
 EEN KLOK waarbij de ventilatie buiten de gebruiksuren wordt
uitgeschakeld of verlaagd in debiet. Die klok kan een eenvoudig dagnachtregime bevatten of een veel complexere instelling met
verschillende uurprogramma’s, weekenddienst…;
 EEN AANWEZIGHEIDSSENSOR zoals een infraroodsensor die
aangeeft of er personen aanwezig zijn (maar niet hoeveel);
 een regeling afhankelijk van het AANTAL AANWEZIGEN, bijvoorbeeld
een TELMECHANISME aan de ingang van een bioscoop;
 een directe CONTROLE VAN DE LUCHTKWALITEIT, bijvoorbeeld met
een CO2-meting, een vochtmeting of een meting van andere
verontreinigingen.
DEEL IV
KATHY CORTHALS 2010
105
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
REGELEN VAN HET VENTILATIESYSTEEM
VOORDEEL:
o het levert de luchtverversing die men in de praktijk nodig heeft en
het grootste deel van de tijd zal die veel lager zijn dan het
ontwerpdebiet van de installatie, zodat op elk ogenblik een aangenaam
binnencomfort kan worden gegarandeerd (bv kloksturing);
o het bespaart op de verwarmingskosten die nodig zijn om de
ventilatielucht voor te verwarmen;
o het bespaart op het elektrische verbruik van de ventilator
(afhankelijk van het soort ventilatieregeling) als men het hoge
ventilatiedebiet niet nodig heeft;
o door gebruik van de ventilatie-installatie kan, afhankelijk van het
seizoen, een koelend effect worden gerealiseerd.
DEEL IV
KATHY CORTHALS 2010
106
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
REGELEN VAN HET VENTILATIESYSTEEM
VERSCHILLENDE IDA-C-KLASSEN VOLGENS NBN EN 13779: 2004
o IDA–C1: geen controle - het systeem werkt permanent
o IDA–C2: manuele controle - het systeem heeft een handbediende
schakelaar
o IDA-C3: kloksturing
o IDA-C4: bezettingscontrole - infraroodsensoren en dergelijke
o IDA-C5: regeling afhankelijk van aantal aanwezigen
o IDA-C6: directe controle van de luchtkwaliteit.
IN NIET RESIDENTIELE GEBOUWEN MOETEN MECHANISCHE
VENTILATIESYSTEMEN MINSTENS EEN REGELSYSTEEM VAN HET
TYPE IDA-C3 BEVATTEN
DEEL IV
KATHY CORTHALS 2010
107
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
VENTILATIESYSTEEM IN BALANS ?
STREVEN NAAR EVENWICHT
EPB EIST GEEN PERFECT EVENWICHT
VOLDOEN AAN BEPAALDE DRUKVOORWAARDE (PC)
-5 Pa (onderdruk) ≤ PC ≤ 10Pa (overdruk)
De drukvoorwaarde (PC) wordt veroorzaakt in het gebouw door een
onevenwicht tussen de ontwerptoevoerdebieten (supply) en de
ontwerpafvoerdebieten (extract)
DEEL IV
KATHY CORTHALS 2010
108
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DEEL IV
DRUKVOORWAARDE : -5 Pa ≤ PC ≤ 10Pa
KATHY CORTHALS 2010
109
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
VOORBEELD DRUKVOORWAARDE
KANTOORGEBOUW
Het gebouw bestaat uit twee identieke verdiepingen met kantoren
en toiletten. Het totale volume is gelijk aan 3136 m³.
Het ontwerptoevoerdebiet in de kantoren is gelijk aan 1122 m³/h.
Het ontwerpafvoerdebiet in de toiletten is gelijk aan 360 m³/h.
De drukvoorwaarde is gelijk aan:
AAN DE EIS VOOR DE DRUKVOORWAARDE IS VOLDAAN
DEEL IV
KATHY CORTHALS 2010
110
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
LUCHTKWALITEIT
MOET DE TOEVOERLUCHT STEEDS BUITENLUCHT ZIJN OM
DE LUCHTKWALITEIT TE GARANDEREN ?
DIT IS AFHANKELIJK VAN DE SOORT RUIMTE
RUIMTEN BESTEMD VOOR MENSELIJKE BEZETTING
• het minimum moet gerealiseerd worden met buitenlucht
• bijkomende debieten mogen gerealiseerd worden met afvoerlucht
Uit andere ruimtes met een kwaliteit ETA1
RUIMTEN NIET BESTEMD VOOR MENSELIJKE BEZETTING
• het ontwerptoevoerdebiet kan volledig gerealiseerd worden met
afvoerlucht uit andere ruimtes met een kwaliteit ETA 1 en ETA 2
• mag volledig of deels met buitenlucht !!
DEEL IV
KATHY CORTHALS 2010
111
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DEEL IV
LUCHTKWALITEITSCLASSIFICATIE
KATHY CORTHALS 2010
112
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DEEL IV
LUCHTKWALITEITSKLASSEN
KATHY CORTHALS 2010
113
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DEEL IV
LUCHTKWALITEIT VAN ≠ RUIMTEN
KATHY CORTHALS 2010
114
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
DEEL IV
VOORBEELD PROBE GEBOUW
KATHY CORTHALS 2010
115
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
VOORBEELD PROBE GEBOUW
• KANTOORGEBOUW MET TWEE VERDIEPINGEN
• ELK VERDIEP VERSCHILLENDE KANTOREN,CENTRALE
GANG EN TOILETTEN
• GEBOUW IS ONDERKELDERD
MENSELIJKE BEZETTING
DEEL IV
KATHY CORTHALS 2010
116
OPO22 - COMFORT
VOORBEELD
NIET VOOR MENSELIJKE
BEZETTING
MENSELIJKE
BEZETTING
VENTILATIE
DEEL IV
KATHY CORTHALS 2010
117
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
VOORBEELD : hoeveel toevoeren ?
TOTAAL TE LEVEREN
BUITENLUCHTDEBIET
660 + 550 + 110 =
1320m³/h
DEEL IV
KATHY CORTHALS 2010
118
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
VOORBEELD : hoeveel afvoeren ?
TOTAAL AF TE VOEREN
LUCHTDEBIET
110 + 2x125 + 604 =
964m³/h
DEEL IV
KATHY CORTHALS 2010
119
OPO22 - COMFORT
VENTILATIE
VOORBEELD
TOTAAL AF TE VOEREN
LUCHTDEBIET
110 + 2x125 + 604 =
964m³/h
TOTAAL TE LEVEREN
BUITENLUCHTDEBIET
660 + 550 + 110 =
1320m³/h
HET VENTILATIESYSTEEM IS NIET IN BALANS
HET GEBOUW BEVINDT ZICH IN OVERDRUK
MAAR VOLDOET AAN DRUKVOORWAARDE 0,8 Pa
DEEL IV
KATHY CORTHALS 2010
120
Download