Uploaded by Edi Zeka

test

advertisement
Naam afzender
Straat en huisnummer afzender
Postcode en plaats afzender
Naam ontvanger
Straat en huisnummer ontvanger
Postcode en plaats ontvanger
Betreft: Contract opzeggen abonnement
Plaats en datum
Geachte heer/mevrouw, Beste (Naam)
Al een aantal jaar, sinds (datum) heb ik een contract bij u lopen voor de afname van de
leesportefeuille. Dit contract wil ik graag beëindigen per de eerst mogelijke datum. Zoals ik in
uw algemene voorwaarden heb kunnen teruglezen, kan ik het contract opzeggen per (datum).
De afgelopen tijd kom ik wegens diverse redenen niet meer toe aan het lezen van de bladen.
Daarom wil ik het contract nu opzeggen. Wij hebben altijd met veel plezier gebruik gemaakt
van uw diensten.
Via deze weg wil ik u bedanken voor uw diensten. Graag ontvang ik een bevestiging van deze
opzegging met een datum van de afloop van het contract.
In afwachting op uw reactie verblijf ik,
Met vriendelijke groet,
Naam afzender
Handtekening afzender
Download