Uploaded by User400

werkblad eigenschappen

advertisement
Eigenschappen van homothetieën
1.Teken h(R,-2) van  ABC
2.Meet de hoeken van beide driehoeken.
Â=
Â’=
B̂ =
B̂ ’=
Ĉ =
Ĉ ’=
Wat valt er op? ...............................................................................................................................
3.Meet de lengtes van de zijden van beide driehoeken.
AB =
A' B' =
BC =
B'C ' =
AC =
A'C ' =
Hoe veel keer langer/korter zijn de zijden van  A’B’C’? ……………………………………………………………
4.Bereken de oppervlakte van beide driehoeken
Opp.  ABC =
Opp.  A’B’C’ =
Hoe vaak kan  ABC in  A’B’C’? ………………………………………………………………………………………………
Schrijf dit in functie van de factor van de homothetie. ……………………………………………………………..
5.Welke zijden zijn overeenkomstig in de driehoeken? …………………………………………………………….
Onderzoek met je geodriehoek de onderlinge liggen van deze zijden: ……………………………………..
Eigenschappen van homothetieën
Een homothetie met centrum C en factor r  0
- Behoudt de …………………………………………………………………………………………………………………………….
- Beeldt een lijnstuk met lengte l af op een lijnstuk met lengte ………………………………………………..
- Beeldt een figuur met oppervlakte A af op een figuur met oppervlakte ………………………………..
- Beeldt een rechte af op een ……………………………………………………….. rechte
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards