Uploaded by YHO

Eindopdracht th 3 dieren (3)

advertisement
Leerjaar 3
OPDRACHT DIERENTUIN
Thema GEDRAG
3 MAVO
In deze opdracht ga je met de klas ga je op excursie naar dierenpark Burgers ZOO.
Je kiest een dier uit en maakt een ethogram van het gedrag van het gekozen dier.
Tijdens de excursie ga je jouw dier observeren en het gedrag noteren in het
ethogram. Je vergelijkt dit gedrag met het gedrag van het dier in het wild, en trekt
hier conclusies uit.
Voor deze eindopdracht ga je een verslag en foto’s maken van de excursie.
Wat ga je doen?
Je onderzoekt het gedrag van een diersoort.
1.
2.
In het dierenpark staan verschillende dieren zoals apen, leeuwen, tijgers,
enz.
Kiest 1 dier uit dat je gaat observeren
A. Ethogram maken
3. Zoek één actief dier/meerdere actieve dieren van de soort die je hebt
gekozen.
4. Maak een ethogram in dit werkdocument:
a. Vul daartoe de tabel op de volgende bladzijde in.
b. Je kunt per gedragselement 1 of meer regels gebruiken.
c. Kijk minstens 10 minuten.
5. Laat iemand anders controleren of het ethogram duidelijk is.
6. Verbeter onduidelijkheden
B. Protocolleren
o
o
o
o
o
Je schrijft 3 minuten. Let op de tijd.
Noteer elke 4 seconden 1 afkorting op het protocolformulier.
Na 3 minuten houd je kort ‘pauze’.
Verbeter daarna eventuele fouten in het protocol.
Ook vul je (indien nodig) het ethogram aan. Dit doe je als het dier plotseling iets
nieuws heeft gedaan.
o Wat doe je als het dier niets meer doet of weggaat? Kies een ander dier van
dezelfde soort
o Klaar? Controleer opnieuw je werk.
Leerjaar 3
Thema GEDRAG
Ethogram van de diersoort ………………………………………………………………
datum ……………………
Afkorting
Gedragselement
Omschrijving
Leerjaar 3
Thema GEDRAG
Protocol van (diersoort)
……………………………………………………………………………………… datum
……………………
De eerste 10 seconden gebruik je om op te starten, vul daarna elke 4 seconden
de tabel hieronder in. Laat desnoods iemand anders de tijd bijhouden:
Tijd
(sec)
gedrag
Tijd
(sec)
gedrag
Tijd
(sec)
10
50
90
14
54
94
18
58
98
22
62
102
26
66
106
30
70
110
34
74
114
38
78
118
42
82
46
86
gedrag
C. Foto’s maken



Maak van je dier een aantal foto’s, zowel close-ups, mediumshots, als foto’s van
het hele dier.
Maak de foto’s vanuit verschillende gezichtshoeken: staand, op je hurken zittend
enz.
De foto’s kun je gebruiken bij het eindwerkstuk van je dier.
D Leefwijze van het dier noteren



Leeft het dier alleen of in een groep?
Hoe is jouw dier gehuisvest? Staan ze in een hok, of buiten?
Wat krijgen de dieren te eten en te drinken?
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Leerjaar 3
Thema GEDRAG
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Dit is het einde van de opdracht in de dierentuin. Verzamel nu informatie over
jouw dier in het wild en vergelijk deze informatie met jouw ethogram en wat je
verder gezien hebt in de dierentuin mbt huisvesting, voeding etc.
Maak hiervan een mooi verslag (zie je boekje) en gebruik hierbij ook de foto’s
die je hebt gemaakt in de dierentuin.
Wat heb je nodig?





Dit werkblad
Potlood of een pen
Ethogram om in te vullen
Camera op je telefoon
Stopwatch op je telefoon
Afronding van de opdracht
Lever de opdracht (je verslag) in bij YHO, uiterlijk 4 juni 2019. De opdracht wordt
beoordeeld en je krijgt hier een cijfer voor.
Veel succes! Ik ben benieuwd naar jullie verslagen!
Download