Uploaded by Jordy Verstraete

1. Klimaatwet Nederland

advertisement
Wel of geen klimaatwet?
(Rob Jetten en Jesse Klaver tegen Thierry Baudet)
a. Drie verschillende bronnen met informatie over een onderwerp waarover een politiek
besluit zal moeten worden genomen. (NB: Het artikel over de nieuwe Donorwet is een
voorbeeld van zo’n bron.) De bronnen moeten duidelijk aangegeven worden met een
bronvermelding. Alleen een bronvermelding volstaat niet, voeg de hele bron bij of maak
een samenvatting van de bron.
https://www.youtube.com/watch?v=k8UiGRRNW7s
Rob Jetten tegen Thierry Baudet bij Jinek over het klimaat. De 2 vliegen elkaar flink in de haren,
waarbij Jetten blij is met de kinderen die 1 dag niet naar school gingen om de klimaatmars te lopen.
Baudet was hier niet zo blij mee en zei dat ze beter naar school hadden kunnen gaan. Ook gelooft de
heer Baudet niet in klimaatopwarming, terwijl Jetten duidelijk bezorgd is over het opwarmen van het
klimaat. Zo erg bezorgd dat hij met Nederland in de komende 30 jaar 1000 miljard euro wilt stoppen
om Nederland volledig te voorzien van groene energie. Baudet wilt dit geld liever in wat anders
stoppen.
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/23/de-ongemakkelijke-feitentwist-van-thierry-baudet-a3655130
De ongemakkelijke ‘feitentwist’ van Thierry Baudet
Forum voor Democratie Thierry Baudet presenteert zich graag als een voorvechter van de feiten. Maar
wetenschappers, journalisten en politici trekken zijn voorstelling van zaken in twijfel. „Er komt een
moment dat kiezers er doorheen prikken.”
In en buiten de Tweede Kamer trekt Thierry Baudet als partijleider van Forum voor Democratie (FvD)
de aandacht door zich af te zetten tegen zaken die op het Binnenhof als onomstotelijke waarheden
gelden, en te zwaaien met eigen cijfers.
De maatregelen van het Klimaatakkoord, die volgens Baudet „1.000 miljard euro” zouden kosten, het
verwijt aan het kabinet dat „immigratierecords” worden gevestigd met 400.000 niet-westerse
nieuwkomers: harde cijfers, gepresenteerd als feiten, die de indruk wekken dat de voorgenomen
klimaatmaatregelen „onbetaalbaar” zijn en het Nederlandse immigratiebeleid „ongecontroleerd” is.
Meer dan andere politici zet Baudet – een gepromoveerd jurist, die ooit academische ambities
koesterde – zijn politieke tegenstanders weg als feitenvrij en niet voor rede vatbaar. Maar juist zijn
eigen voorstelling van zaken wordt door anderen – politici, wetenschappers, journalisten – sterk in
twijfel getrokken. En, zo leert een rondgang, ook bij een aantal mensen met wie Baudet in de
begindagen van zijn politieke beweging optrok, valt zijn omgang met feiten niet in goede aarde. Hun
verwijt: Baudet zaait moedwillig twijfel en schermt zelf met onjuiste feiten.
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/klaver-stuur-industrie-weg-bij-onderhandelingenklimaatakkoord/
Het grote bedrijfsleven moet niet langer aanschuiven bij
onderhandelingen over het klimaatakkoord.
"Zij zijn niet de baas", zegt Groenlinks-leider Jesse Klaver vanavond in EenVandaag.
De tijd dringt. De besprekingen voor het klimaatakkoord gaan een cruciale fase in, en vóór 21
december moet er een akkoord liggen. Maar vooral aan de tafel van de industrie zitten de
onderhandelingen, volgens GroenLinks, muurvast.
Volgens Jesse Klaver is het om die reden noodzakelijk dat het bedrijfsleven van de
onderhandelingstafel verdwijnt. "Het is goed dat grote bedrijven al hun argumenten op tafel hebben
kunnen leggen, maar zij zijn niet de baas in Nederland. We mogen een klimaatakkoord niet laten
sneuvelen vanwege de economische belangen van de vervuilende industrie."
'Kabinet moet niet aan kant industrie staan'
Klaver snapt dat het bedrijfsleven voor zijn eigen economische belangen opkomt, maar ergert zich aan
het feit dat volgens hem het kabinet steeds de kant van de industrie kiest. "Als Rutte de grote bedrijven
steunt komt zijn kabinet in de problemen. Het is tijd dat de premier gaat luisteren naar al die mensen
die actie willen tegen klimaatverandering en grote bedrijven niet langer de hand boven het hoofd
houdt."
Aan vijf zogenaamde klimaattafels wordt al maanden onderhandeld om tot een akkoord te komen. De
vijf tafels zijn: gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik, elektriciteit en industrie.
Het doel is om tot afspraken te komen om in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen uitstoten als in
1990.
b. Twee verschillende politieke standpunten. Benoem de politieke partij en eventueel de
bijbehorende politicus. Wees zo volledig mogelijk in de uitwerking van elk standpunt.
Geef ook hierbij aan waar u deze informatie vandaan hebt.
D66, Rob Jetten
Het is beter om nu in actie komen dan als het al te laat is. Klimaatverandering kan leiden tot
overstromingen en mislukte oogsten, oorlog en daardoor tot vluchtelingenstromen. Alle reden om ons
in te zetten om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Wie het milieu vervuilt, gaat bij ons meer
betalen en wij sluiten de kolencentrales wél. Waar Trump oliepijpleidingen aanlegt als bypasses voor
zijn oude economie, klopt ons hart sneller door wind-, water- en zonne-energie in een nieuwe
economie.”
https://d66.nl/standpunt-over/klimaat-verandering/
Groenlinks, Jesse Klaver
“We willen een gezonde planeet met een veilig klimaat achterlaten aan onze kinderen. Daarom kiezen
we voor schone energie. Hier zal een nieuwe wet voor gemaakt moeten worden.
We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merken en de laatste die haar
kunnen stoppen. Daarom moeten er de komende jaren grote stappen worden gezet om de opwarming
van de aarde tegen te gaan. Behalve Luxemburg en Malta doen alle andere Europese landen het beter
op het gebied van schone energie dan Nederland. Dat is beschamend. Wij gaan hier verandering in
brengen. Nederland moet een koploper in hernieuwbare energie worden door windmolens op zee te
plaatsen, zonnepanelen op onze daken betaalbaar te maken én energie te besparen.”
https://groenlinks.nl/standpunten/schone-energie
Forum voor Democratie, Thierry Baudet
“Het energie’neutraal’ maken van woningen en bedrijven kost honderden miljarden, op te hoesten
voor de Nederlandse belastingbetaler. Sommige bedrijven kunnen dat niet en zullen naar het
buitenland uitwijken. Ondanks investeringen van vele miljarden is nog maar slechts 2% van alle
energie afkomstig uit wind en zon.
FvD wil dat Nederland zich terugtrekt uit het klimaatakkoord van Parijs. Laten we ernaar streven de
eerste commerciële thoriumreactor ter wereld te bouwen. En laten we ook vooral doorgaan met het
gebruik van gas, die superefficiënte, goedkope en schone energiebron. Kolencentrales moeten open
blijven. En mensen in dit land moeten niet duizend miljard aan onzindoelstellingen hoeven op te
hoesten.”
https://www.climategate.nl/2018/11/thierry-baudet-ten-strijde-tegen-de-waanzin-van-hetklimaatbeleid/
c. Standpunten zijn meestal niet alleen volledig tegenovergesteld. Vaak zijn er
overeenkomsten te vinden. Geef de verschillen en overeenkomsten aan tussen de
politieke standpunten, bijvoorbeeld in een overzicht.
Verschillen
Jetten/Klaver
Geloven in klimaatsverandering.
Willen 1000 miljard gaan besteden tegen klimaat
opwarming.
Vinden het goed dat er een klimaatmars werd
gevoerd door kinderen van basis –en middelbare
scholen en universiteiten.
Het invoeren van de klimaatwet.
Zowel D66 als Groenlinks streven naar een
volledige klimaatneutraliteit in 2050.
Baudet
Gelooft niet in klimaatsverandering.
Wilt zo weinig mogelijk geld in het klimaat
stoppen.
Vind dat de kinderen beter naar school hadden
kunnen gaan.
FvD streeft niet naar klimaatneutraliteit en noemt
het kolder. Het zal ook tegen de nieuwe
klimaatwet zijn.
Overeenkomsten
Ik heb flink gezocht naar overeenkomsten tussen de twee kanten, maar als 1 partij niet gelooft in
klimaatsverandering en de andere 2 wel, dan wordt het verrekte moeilijk om met volledig specifieke
voorbeelden te komen. Bij de FvD is helemaal niets te vinden over het klimaat(akkoord). Hiervoor
mijn excuus, ik heb geprobeerd zoveel mogelijk onderwerpen te pakken die in de buurt van het
klimaat zitten.
Alle 3 de partijen willen in elk geval wel de plastic soep in de oceanen verminderen, het hergebruik
van plastic stimuleren en statiegeld verplichten op zoveel mogelijk flessen. Dit heeft meer met het
milieu te maken dan met het klimaat, maar deze maatregelen hebben in elk geval een positieve invloed
op de natuur en hopelijk indirect hierdoor ook op het klimaat.
De FvD steunt net als D66 en Groenlinks onderzoek naar innovatie technologie, al zal bij de FvD niet
gedoeld worden op ‘Groene’ technologie, waar D66 en Groenlinks natuurlijk het liefst wel hierop
inspelen.
https://forumvoordemocratie.nl/standpunten/duurzaamheid-innovatie
https://forumvoordemocratie.nl/standpunten/dierenwelzijn-milieu
https://d66.nl/standpunt-over/klimaat-verandering/
https://d66.nl/standpunt-over/energie-innovatie/
https://groenlinks.nl/standpunten/schone-energie
d. Sluit af met het formuleren van uw eigen mening. Wat vindt u van de verschillende
standpunten? Waar bent u het mee eens of hebt u een eigen, afwijkend, standpunt?
Geef ook aan waarom u hier zo over denkt.
D.
Ik ben het eens met niemand, want beide kanten van het verhaal zijn in mijn ogen veel te extreem. De
ene partij gelooft niet in de klimaatverandering, wilt er niks aan doen en de andere partij wilt er dan
weer zo veel geld aan uitgeven, dat ik het gevoel heb dat we de volgende 30 jaar op een houtje moeten
bijten om rond te komen. Wel vind ik dat er een flink bedrag voor opzij gezet moet worden om de
klimaatverandering tegen te gaan, maar geen 1000 miljard euro. Dat bedrag moet nader bepaald
worden en dan wel zo dat we de komende 30 jaar nog fatsoenlijk aan het onderwijs/de zorg/de
infrastructuur et cetera kunnen besteden.
Het belangrijkste wat Nederland dus kan doen om klimaatverandering tegen te gaan is dat het een
signaal kan afgeven naar andere landen door wel groener te worden, maar zichzelf niet voorbij te gaan
lopen door er te veel aan uit te geven. Als andere landen hetzelfde gaan doen als Nederland, er zijn
ook al demonstraties geweest in bijvoorbeeld België en Zweden, dan wordt de druk naar nog andere
landen al een stuk groter en kan er een domino-effect gecreërd worden. Hierdoor kan er wel een grote
(politieke) verandering plaatsvinden, wat dan weer gunstige gevolgen heeft voor ons klimaat.
Download