Uploaded by User240

Yoshida

advertisement
Dit idee diende als basis voor de Enri ("Yenri"), a
Je gaat het gebied van de goniometrische figuren door opdelen in rechthoekjes en de breedte van de
rechthoekjes ga je verkleinen naar nul En met maximum en minimum kan je zo op pi komen.
https://epdf.tips/science-and-art-scientific-american-special-online-issue-no-21.html
https://prezi.com/7fkqk_cm6u84/history-of-japanese-mathematics/
Download