Literatuur

advertisement
HAAGSE HOGESCHOOL.
Onderzoeksplan
Lycogel bij target therapie geassocieerde mucocutane reacties
Diana van de Meent
11014512
HDT-3E
Haagse Hogeschool
Inhoudsopgave
Inleiding ................................................................................................................................................... 3
Aanleiding ................................................................................................................................................ 4
Hoofdvraag:......................................................................................................................................... 4
Deelvragen: ......................................................................................................................................... 4
Operationalisatie ..................................................................................................................................... 5
Methode .................................................................................................................................................. 7
Literatuur ............................................................................................................................................ 7
Dataverzameling ................................................................................................................................. 8
Analyse ................................................................................................................................................ 8
WMO ................................................................................................................................................... 8
Relevantie ................................................................................................................................................ 9
Argumentatie opleidingsniveau .......................................................................................................... 9
Planning ................................................................................................................................................. 10
Literatuur ............................................................................................................................................... 11
Inleiding
In dit onderzoeksplan wordt het onderzoek beschreven waarbij Lycogel bij patiënten met
targeted therapie geassocieerde muco-cutane reacties wordt toegepast. Dit onderzoek moet
aanwijzen dat Lycogel de muco-cutane reacties verlichten en camoufleren wat de
behandeling van targeted therapie dragelijker maakt.
Diana van de Meent
11014512
HDT-3E
Haagse Hogeschool
Huidtherapie
Cohort: Gezondheidzorg
Cursus: Voorbereiding Afstudeerplan
Code: HDT-H840-12
Docent:
Meelezer:
S. Hassane
[email protected]
A. Barten
[email protected]
Opdrachtgever: C.B. Boers-Doets
LUMC
[email protected]
Ingangseisen
Om dit onderzoek te starten zijn bovenstaande toetsen vereist om met een V of 5,5 behaald
te zijn.
Aanleiding
Dit onderzoeksplan wordt geschreven naar aanleiding van de cursus Targeted Therapie voor
verpleegkundige. Dit is georganiseerd door ONCO. In deze cursus wordt de achtergrond, de
behandelwijze en de bijwerkingen besproken. Uit ervaring op de werkvloer is gebleken dat
patiënten de behandeling stopzetten door de bijwerkingen die de medicatie met zich
meebrengt.
Het onderzoeksplan geeft aan of Lycogel de muco-cutane reacties kan verminderen. Het zal
ook in kaart brengen of dit dan resultaat heeft op het behandelingsproces. Alleen als de
patiënten de behandeling volledig doorlopen kan het doel, namelijk de kankercellen
bestrijden, volstaan. (C.B.Boers-Doets, 2013)
Het doel van dit onderzoek is dat de Lycogel de bijwerkingen zodanig verlichten en
camoufleren dat het behandelproces volledig kan worden doorlopen.
Om resultaat te verkrijgen in dit onderzoek zijn de volgende hoofdvraag en deelvragen
opgesteld die door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek worden beantwoord:
Hoofdvraag:
‘Hoe kan Lycogel de targeted therapie geassocieerde muco-cutane reacties zodanig
verlichten, genezen of verbergen dat de muco-cutane reacties niet hinderend zijn in het
volledige proces van de target therapie?.
Deelvragen:
-
Welke doelgerichte therapieën hebben muco-cutane reacties al bijwerking?
Hoe kunnen deze muco-cutane reacties het volledige proces van de doelgerichte
therapieën hinderen ?
Heeft het camouflerend effect van Lycogel invloed op het algemeen welbevinden bij
de patiënten ?
Heeft Lycogel effect op het genezingsproces van de muco-cutane reacties ?
Operationalisatie
Doelgerichte therapieën
Doelgerichte therapieën zijn speciaal ontworpen behandelingen om biologische processen in
kankercellen te onderbreken of te voorkomen. Ze zijn specifiek gericht op maligne cellen
zodat normaal weefsel gespaard kan worden. Ook zorgen zij dat de bloedvat aanmaak
geremd wordt zodat de kankercellen geen zuurstof of voedingstoffen tot zich krijgen. De
kankercellen worden gestimuleerd om zichzelf te vernietigen. De verschillende soort
medicijnen zijn monoklonale antilichamen, angioneseremmers en small molecules. De
doelgerichte therapieën die in dit onderzoek aan bod komen zijn MAB, TKI en mTORI. Dit zijn
de doelgerichte therapieën die kans hebben op de muco-cutane reacties als bijwerking.
(kankerberstrijding, 20013
Muco-cutane reacties.
Mucocutaan is tot betrekking van huid en slijmvliezen. De reacties zijn bijwerkingen van de
doelgerichte therapieën. Dit zijn huid- en subcutane weefsel veranderingen en
slijmvliesveranderingen. In dit onderzoek wordt er alleen gekeken naar huid en subcatune
weefsel veranderingen. Hieronder valt:
- Rash
- Droge huid
- Huidkloven
- Jeuk
- Overige huidveranderingen ( gele kleur en couperose)
(C.B.Boers-Doets, 2013)
Volledig proces
Doelgerichte therapie wordt vaak in langere periodes toegediend. Vaak is dit in de vorm van
tabletten en soms wordt het toegediend via infuus waarvoor de patiënt eenmaal in de drie
weken naar het ziekenhuis moet. Doelgerichte therapie is maatwerk op de verschillende
soorten tumoren en stadia hiervan. Het volledige proces is dus wanneer het lichaam schoon
is van tumoren. (UMC, 2006-2014)
Lycogel
Lycogel is een foundation die gericht is op huidverbeteringen. Het laat de huid ademen en
heeft een hoge SPF. Oorspronkelijk is het ontwikkeld voor artsen om aan te brengen na een
cosmetische ingreep en is geschikt voor de meest gevoelige huidtype. Een gist extract dat
toegevoegd is in het product stimuleert het helen van wondjes. (The skincare edit, 2013)
Camouflerend effect
Huidaandoeningen met een kleurafwijking worden minder zichtbaar. Hierbij is het ook
belangrijk dat de camouflage watervast, veegvast en huidvriendelijk zijn. (NVH, 2014)
(zieke) Huid
De muco-cutane reacties zijn in deze zin de ziekte van de huid. Met de gewone huid wordt
bedoeld een huid zonder rash, zonder huidkloven, zonder couperose, geen gele kleur, die
niet jeukt en van nature hydrateerd.
Genezingsproces
Met het genezingsproces wordt de periode bedoeld vanaf de eerste behandeling tot het
moment dat de kankercellen minder of helemaal niet meer aanwezig zijn in het lichaam.
Methode
Literatuur
Om de werking van lycogel bij doelgerichte therapie geassocieerde mucocutane reacties te
onderbouwen wordt er gebruik gemaakt van een literatuuronderzoek. Hierbij kan gericht gezocht
worden naar bruikbare literatuur in verschillende databanken. De criteria waar de literatuur aan
moet voldoen zijn de volgende:
- Er wordt gekeken naar patiënten die behandeld zijn door MAB, TKI of mTORI;
- Er wordt alleen gezocht naar mucocutane reacties en Lycogel;
- Er wordt gezocht naar mucocutane reacties na het behandelen van MAB, TKI of mTORI;
- Er wordt gekeken naar zowel mannen als vrouwen;
- Het artikel is in het Engels of Nederlands geschreven;
- Het artikel is maximaal 10 jaar oud, dit omdat actuele artikelen vaak niet geheel toegankelijk zijn;
- Mocht er relevante informatie in een samenvatting staan mag dit worden gebruikt.
Er zal uitsluitend gebruik worden gemaakt van de volgende databanken:
- Applied Social Sciences Index and Abstracts
- BSL Vakbibliotheek
- CINAHL
- Cochrane Library
- Company.info
- DigiBib.JGZ
- MEDLINE
- PubMed
- Web of Science
Er zal in de databanken worden gezocht met verschillende soorten zoektermen om zo de
hoeveelheid informatie te vergroten en zoveel mogelijk informatie te kunnen achterhalen.
Er zal voornamelijk worden gekeken of het artikel antwoord zou kunnen geven, of een rol zou
kunnen spelen, in het beantwoorden van de hoofd- of deelvragen. Mochten artikelen niet aan deze
criteria voldoen zullen zij ook niet worden opgenomen in het onderzoek. Ook zal er gebruik worden
gemaakt van Targeted Therapies In The Treatment Of Cancer cursusboek.
Alle gebruikte informatie zal als bron in de tekst en in de literatuurlijst worden vermeld. Bij de
bronvermelding wordt gemaakt van de APA-stijl.
Dataverzameling
Voor dataverzameling wordt er een enquete opgesteld. De enquete zal bestaan uit
kwantitatieve en kwalitatieve vragen. Dit zal uit de volgende categorieën bestaan:
- algemene huidveranderingen
- specifieke huidreacties
- gebruik verzorgingsproducten
- gebruik aanvullende verzorgingsproducten
- tevredenheid over Lycogel
Om de vragenlijst geloofwaardig en betrouwbaar te maken zal de enquête aan de volgende
criteria voldoen:
- De vragen zullen bruikbaar zijn voor het onderzoek.
- De vragen zullen niet meer dan voor één uitleg vatbaar zijn.
- De vragen zullen compleet zijn
- De vragen zullen meten wat er gemeten moet worden voor het onderzoek
- Het zijn neutrale vragen zonder dat de respondenten in een richting worden gestuurd
- De vragen zullen compact mogelijk zijn.
- De structurering zal voor alle respondenten gelijk zijn.
- De formulering van de vragen zal voor alle respondenten gelijk zijn.
- De antwoordmogelijkheden en de formulering hiervan zullen voor alle respondenten
gelijk zijn.
- Er zit een logische volgorde in.
- Er zit een logische opbouw in.
Het doel van de enquête zal vooraf mondeling of schriftelijk worden uitgelegd aan de
respondenten. (Verhoeven, 2011)
De vragenlijsten zullen worden afgenomen bij zowel mannen als vrouwen. Er zit geen
leeftijdscategorie aan. Dit wordt breed genomen omdat de behandeling wordt toegepast bij
verschillende tumorsoorten die ieder voor zich weer een ander risicogroep treffen.
Analyse
In de analyse periode worden de enquetes gecodeerd. De resultaten zullen weergegeven
worden in procenten.
WMO
Dit onderzoek valt niet onder de reikwijdte van de WMO omdat het onderzoek een
toepassing is van een bestaand product dat tevens is onderzocht. Ook de enquête valt niet
onder de WMO mits de enquête kort is en geen ingrijpende, belastende en/of intieme
vragen omvat.
Relevantie
Er is al een hoop vooruitgang geboekt in de biologie en celwerking en vooral in de
wijzigingen van de normale celwerking die tot kwaadaardige vormingen neigen. Door deze
ontwikkelingen is het percentage dat geneest van kanker gegroeid en is ook het levensduur
van de patiënten verlengd. Alsnog is kanker doodsoorzaak nummer één. Ruim 1 op de 3
mensen in Nederland hebben te maken met een vorm van kanker. Een man heeft 9.8% kans
en een vrouw 12,7% kans om een vorm van kanker te krijgen. Ondanks de ontwikkelingen
zijn het aantal overledenen aan kanker alleen maar gestegen. (CBS, 2013)
Er zijn cijfers die laten zien dat de ontwikkelingen in het bestrijden van kanker ongetwijfeld
aan de basis blijft. Zo ook de doelgerichte therapieën.
Echter is er nog te weinig informatie over het tegengaan of verbeteren van de muco-cutane
reacties, die de therapie tot zijn gevolg kan hebben. Deze kunnen een belangrijke rol spelen
in de kwaliteit van leven van deze patiënten. Door deze reacties kunnen de patiënten zelfs
tot een besluit komen om niet verder te strijden tegen hun ziekte waar de doelgerichte
therapie duidelijk effect op heeft. (Mallo, 2013)
Een huidtherapeut kan door middel van camouflage therapie kleurafwijkingen minder
zichtbaar maken. (NVH, 2014) Lycogel is een camouflageproduct met helende
werkzaamheden. (The skincare edit, 2013)
Camouflagetherapie is een behandeling die een toepast in de praktijk. Het toepassen van
deze behandeling kan er voor zorgen dat het behandelproces volledig kan worden
doorlopen, ondanks de muco-cutane reacties.
Argumentatie opleidingsniveau
De belanghebbende bij dit onderzoek zijn onder andere de NVH, de huidtherapeuten,
oncologen en de verpleegkundige op dit vakgebied. Dit vereist een kennis over de
handelingen in een multidisciplinaire samenwerking. De disciplines zijn allen HBO of hoger
geschoold.
Planning
Week
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Informeren
x x
x x
Literatuur lezen
x
x x x
Verzamelen van gegevens
x
x x
Analyseren
Toetsen van gegevens
Rapporteren en presenteren.
x
x
x
x
x x
x
x x
x
x x
x
x
x
x
x
x
Literatuur
C.B.Boers-Doets. (2013). Traget cursus, managment van targeted therapie geassocieerde mucocutane reacties. Den-Haag: ONCO.
CBS. (2013, 6 21). Centraal bureau van statistiek. Opgeroepen op 2 19, 2014, van cijfers
doodsoorzaak nieuwvormingen:
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=7052_95&D1=a&D2=a&D3=0&D4=0,41,5
1,l&HDR=G2,G1,G3&STB=T&VW=T
kankerberstrijding, K. (20013, 4 19). doelgerichte therapie. Opgeroepen op 3 19, 2014, van KWF:
https://www.kanker.nl/bibliotheek/doelgerichte-therapie/behandeling/783-doelgerichte-therapie
Mallo, D. H. (2013). Target cursus. Den Haag: European Oncology Nursing Society.
NVH. (2014). Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. Opgeroepen op 3 19, 2014, van
camouflage therapie: www.huidtherapie.nl
The skincare edit. (2013, 7 1). Opgeroepen op 3 19, 2014, van lycogel:
http://theskincareedit.blogspot.nl/2013/07/lycogel-de-oorspronkelijke-bb-cream.html
UMC. (2006-2014). doelgerichte therapie. Opgeroepen op 3 19, 2014, van medische oncologie:
://www.umcutrecht.nl/subsite/MedischeOncologie/Voor-patienten/Doelgerichte-targeted-therapie/
Verhoeven, N. (2011). Wat is onderzoek? In N. Verhoeven, Wat is Onderzoek? Den Haag: Boom
Lemma uitgevers.
Download