Beeldende therapie

advertisement
Beeldende therapie
informatie voor patiënten van de Rembrandthof
Wat is beeldende therapie?
Bij deze therapievorm staat het werken met beeldende materialen centraal. Het gaat daarbij
vooral om het doen en ervaren en niet zozeer om het uiteindelijke werkstuk.
Materiaal is tastbaar en heeft specifieke eigenschappen. Zo zijn kleurpotloden bijvoorbeeld
geschikt om heel precies en beheerst te werken, klei laat zich gemakkelijk vormen, steen en
hout bieden veel weerstand.
Welke materialen u kiest, de manier waarop u ermee omgaat en wat u ermee uitdrukt, zegt
iets over u. Wat u bezighoudt wordt zichtbaar, voelbaar en bewust. Soms bieden
‘toevalligheden’ in het beeldend werk een nieuwe kijk op uw situatie en kunt u in uw
beeldend werk oefenen met nieuwe mogelijkheden. Al doende en in gesprek met de
therapeut en groepsgenoten kunt u meer grip krijgen op uw problemen.
Doel van de therapie
Afhankelijk van het doel en de fase van de behandeling zal de nadruk liggen op:
- Diagnostiek, kennismaken met de therapievorm en komen tot doelstellingen voor een
vervolgbehandeling.
- Zien, ervaren en begrijpen waar uw problemen liggen.
- Ontdekken van uw kwaliteiten en mogelijkheden tot groei.
- Uzelf uiten en vormgeven waar u nog niet zo gemakkelijk over kunt praten óf waar praten
alleen geen oplossing biedt.
- Actief ander gedrag oefenen en/of nieuwe vaardigheden aanleren.
De therapie in praktijk
In de therapie kan zowel individueel in de groep worden gewerkt aan thema’s die uzelf
inbrengt of door de therapeut worden aangedragen. Ook kan er gewerkt worden met
groepsgerichte opdrachten.
Het beeldend werken wordt afgerond met een nabespreking waar u kunt aangeven wat u
heeft ervaren en welke betekenis het werk voor u heeft. Belangrijk hierbij is de vertaling naar
het dagelijks leven.
De therapiegroep
Beeldende therapie vindt plaats in een groep van maximaal acht personen.
Individuele therapie is op indicatie ook mogelijk.
De bijeenkomst duurt maximaal 90 minuten en vindt over het algemeen één keer per week
plaats.
Voor wie is deze therapie bedoeld?
Beeldende therapie is mogelijk voor mensen die opgenomen zijn in de kliniek, in
deeltijdbehandeling zijn of een ambulante behandeling volgen.
Aanmelding
Aanmelding vindt plaats nadat in het behandeloverleg is besloten dat beeldende therapie
een zinvol onderdeel van de behandeling zou kunnen zijn.
Hierna volgt een kennismakingsgesprek met de beeldend therapeut. Daarin bespreekt u de
mogelijkheden en uw doelen voor de therapie.
Inlichtingen
Voor een afspraak met de beeldend therapeut kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Kosten
Voor algemene informatie over de kosten van behandeling bij GGz Centraal verwijzen wij u
graag naar de algemene patiëntenfolder of naar onze website
www.ggzcentraal.nl/clienten/kosten/.
© GGz Centraal Rembrandthof, juni 2015, auteur: Esther Bos en Frans Bogers
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards