Indeling Biologische Bestrijders

advertisement
Biologische Bestrijders;
Een nieuwe uitdaging voor het
Fonds Kleine Toepassingen
Nico van Steekelenburg
Oprichtingsdatum: 24 januari 1994.
↓
Aantal leden: 17
Aantal leden per 1-1-2000: 29
Uitbreiding met GNO-leden: vanaf 18 april 2000
↓
Aantal leden: 37
Aantal leden per 01-01-2009: 32
(o.m. door schaalvergroting)
Algemene
Ledenvergadering
Bestuur
Technische
Commissie
Wetenschappelijke
Commissie
Werkgroep Biol.
Bestrijders en
Bestuivers
Platform
IBMA-Benelux i.o.
Werkgroep
GNO
Indeling Biologische Bestrijders (volgens REBECA)
1. Macro-organismen
2. Micro-organismen
3. Feromonen en semiochemicalien
4. Plantenextracten
Categorie 1 valt onder de Flora en Faunawet (Directie Regelingen)
Categorie 2, 3 en (4) onder de Gewasbeschermingsmiddelenwet (Ctgb)
KOSTENASPECT bij macro-organismen
- Toelating
- Onderzoek n.a.v. dossiervereisten
. Overwintering
. Bedreiging inheemse soorten (biodiversiteit)
Kritische succesfactoren
 Begeleiding bij toelatingsaanvraag
 Beperken van de bureaucratie
 Eén aanspreekpunt ‘Bio Pesticide Agent’
 Tijdsduur aanvraagprocedure
 Kostenaspect
. Aanvraag
. Begeleiding
. Onderzoek.
KANSEN voor de biologische bestrijding
Duurzaamheid
 Overheid
 Maatschappij
. Consument
. Supermarktketens
Chemische middelen; beschikbaarheid neemt af.
Beschikbaarheid biologische middelen
Natuurlijke vijanden (voordracht Joop van Lenteren)
• 6000 plaagorganismen, wereldwijd
• 200 natuurlijke vijanden per plaagsoort (beschreven)
. 70 sluipwespen . 100 predatoren . 30 pathogenen
GNO’s (project Genoeg Breed, inventarisatie in 2001)
• 1200 producten, wereldwijd
• 250 met aangetoonde werkzaamheid
AMBITIE
Aantal aanvragen voor biologische bestrijders via het
FONDS KLEINE TOEPASSINGEN
In het laatste jaar van de nu lopende periode (2013)
50%
Download