pdf bestandBrochure Kerncijfers Stadsmonitor

advertisement
verbeelding werkt
Stadsmonitor 2014
Kerncijfers steden
www.stadsmonitor.be
ANTWERPEN
WAARNEMINGEN
OPPERVLAKTE
Eenheid
2014
km2
BEVOLKING
Totaal
Bevolkingsdichtheid
Buitenlandse bevolking (niet-Belgen)
HUIDIGE NATIONALITEITEN
Top 3 niet-Belgen (aandeel niet-Belgen
ten opzichte van de totale bevolking)
Nationaliteiten
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
1990
2000
2010
2014
aantal
470.349
446.525
483.505
510.610
inw/km2
2.300
2.183
2.364
2.497
1990
2000
2010
2012
11,3
13,3
16,4
18,7
%
Eenheid
2000
2014
Marokko (4,5%)
Nederland (3,5%)
2.
Turkije (1,5%)
Marokko (2,3%)
3.
Nederland (1,4%)
1.
2000
2014
125
160
165
aantal
Eenheid
Polen (1,9%)
1990
2000
2005
2010
2014
aantal
105
1.351
2.794
2.529
aantal
-877
1.736
6.460
3.320
1991
2000
2010
2014
Kinderen en jongeren (0-19 jaar)
%
21,2
21,9
23,1
23,9
Jongvolwassenen (20-29 jaar)
%
15,1
12,9
14,2
14,3
Actieve bevolking (20-64 jaar)
%
59,9
57,9
58,9
59,0
Senioren (65+)
%
18,9
20,2
18,0
17,0
Oudste ouderen (80+)
%
4,6
4,6
5,6
5,6
INKOMEN
Eenheid
Eenheid
2005
2010
2012
Gemiddeld inkomen per inwoner
euro/jaar
12.939
14.212
14.834
Mediaan inkomen per aangifte
euro/jaar
17.560
19.352
20.763
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
1990
2000
2010
2014
227.559
218.460
227.185
234.742
Private huishoudens
aantal
Personen per huishouden
aantal
2,1
2,0
2,1
2,1
%
44,0
46,4
44,9
44,6
%
11,6
11,3
12,9
13,6
Koppels met minstens 1 afhankelijk
kind (jonger dan 20 jaar)
%
18,5
16,3
18,3
19,3
Alleenstaande ouders met minstens 1
afhankelijk kind (jonger dan 20 jaar)
%
4,6
5,9
6,0
5,9
Alleenwonenden
Jonge gezinnen (koppel of alleen­staande
ouder met oudste kind jonger dan 12 jaar)
Bronnen: ADS en kadaster, bewerkingen: SVR.
2
Eenheid
204,5
ANTWERPEN
PROGNOSES
BEVOLKING
Totaal
Eenheid
aantal
2014
2020
2025
510.610
544.761
566.971
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
Eenheid
2020
2025
aantal
2.972
3.845
4.013
aantal
2.955
1.102
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
2015
Eenheid
2014
-326
2020
2025
0 - 2-jarigen
%
4,5
4,5
4,4
3 - 4-jarigen
%
2,9
2,8
2,8
5 - 10-jarigen
%
7,4
8,0
7,8
0 - 19-jarigen
%
23,9
25,3
26,1
20 - 64-jarigen
%
59,0
58,6
57,7
+64-jarigen
%
17,0
16,1
16,2
+80-jarigen
%
5,6
5,2
4,8
ratio
0,7
0,7
0,7
ratio
1,1
Afhankelijkheidsratio (0-19-jarigen en
65-plussers op de 20-64-jarigen)
Doorstromingsratio (15-24-jarigen op de
55-64-jarigen)
1,0
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
1,1
2014
2020
2025
255.911
Private huishoudens
aantal
234.742
248.085
Personen per huishouden
aantal
2,2
2,2
2,2
%
44,7
44,0
43,6
Alleenwonenden
Bron: SVR bevolkings- en huishoudensprojecties 2015-2030.
3
GENT
WAARNEMINGEN
OPPERVLAKTE
Eenheid
2014
km2
BEVOLKING
Totaal
Bevolkingsdichtheid
Buitenlandse bevolking (niet-Belgen)
HUIDIGE NATIONALITEITEN
Top 3 niet-Belgen (aandeel niet-Belgen
ten opzichte van de totale bevolking)
Nationaliteiten
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
1990
2000
2010
2014
aantal
230.543
224.180
243.366
251.133
inw/km2
1.476
1.435
1.558
1.608
1990
2000
2010
2012
7,2
7,7
10,9
12,3
%
Eenheid
1.
2000
2014
Turkije (3,4%)
Bulgarije (2,7%)
2.
Marokko (0,6%)
Turkije (1,7%)
3.
Nederland (0,6%)
Nederland (1,1%)
1990
2000
2014
116
139
156
aantal
Eenheid
2000
2005
2010
2014
aantal
198
678
1.168
750
aantal
661
1.077
2.745
970
1991
2000
2010
2014
Kinderen en jongeren (0-19 jaar)
%
21,5
21,2
21,1
21,2
Jongvolwassenen (20-29 jaar)
%
16,5
14,6
16,0
16,1
Actieve bevolking (20-64 jaar)
%
61,0
60,3
61,8
62,0
Senioren (65+)
%
17,5
18,5
17,0
16,8
Oudste ouderen (80+)
%
4,4
4,2
5,1
5,4
INKOMEN
Eenheid
Eenheid
2005
Gemiddeld inkomen per inwoner
euro/jaar
14.349
15.930
17.189
Mediaan inkomen per aangifte
euro/jaar
17.995
20.852
22.528
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
2010
2012
1990
2000
2010
2014
106.124
104.899
116.167
116.970
Private huishoudens
aantal
Personen per huishouden
aantal
2,2
2,1
2,1
2,1
%
38,9
41,4
44,1
42,8
%
13,0
12,6
12,3
12,7
Koppels met minstens 1 afhankelijk
kind (jonger dan 20 jaar)
%
21,7
18,9
18,0
18,5
Alleenstaande ouders met minstens 1
afhankelijk kind (jonger dan 20 jaar)
%
4,3
5,4
5,7
5,4
Alleenwonenden
Jonge gezinnen (koppel of alleen­staande
ouder met oudste kind jonger dan 12 jaar)
Bronnen: ADS en kadaster, bewerkingen: SVR.
4
Eenheid
156,2
GENT
PROGNOSES
BEVOLKING
Totaal
Eenheid
aantal
2014
2020
2025
251.133
261.020
265.916
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
Eenheid
2020
2025
aantal
1.023
1.358
1.338
aantal
844
-113
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
2015
Eenheid
2014
-729
2020
2025
0 - 2-jarigen
%
3,8
3,8
3,8
3 - 4-jarigen
%
2,4
2,3
2,4
5 - 10-jarigen
%
6,3
6,6
6,6
0 - 19-jarigen
%
21,2
21,8
22,4
20 - 64-jarigen
%
62,0
61,5
60,2
+64-jarigen
%
16,8
16,8
17,5
+80-jarigen
%
5,4
5,4
5,1
ratio
0,6
0,6
0,7
ratio
1,1
Afhankelijkheidsratio (0-19-jarigen en
65-plussers op de 20-64-jarigen)
Doorstromingsratio (15-24-jarigen op de
55-64-jarigen)
1,0
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
1,0
2014
2020
2025
124.339
Private huishoudens
aantal
116.970
122.406
Personen per huishouden
aantal
2,1
2,1
2,1
%
42,8
43,5
43,3
Alleenwonenden
Bron: SVR bevolkings- en huishoudensprojecties 2015-2030.
5
AALST
WAARNEMINGEN
OPPERVLAKTE
Eenheid
2014
km2
BEVOLKING
Totaal
Bevolkingsdichtheid
Buitenlandse bevolking (niet-Belgen)
HUIDIGE NATIONALITEITEN
Top 3 niet-Belgen (aandeel niet-Belgen
ten opzichte van de totale bevolking)
Nationaliteiten
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
aantal
inw/km2
%
1990
2000
2010
2014
76.245
76.313
80.043
83.347
976
977
1.025
1.067
1990
2000
2010
2012
1,7
2,1
4,4
5,4
Eenheid
2000
2014
Turkijke (0,5%)
Nederland (1,0%)
2.
Marokko (0,3%)
Congo (0,6%)
3.
Nederland (0,2%)
1.
2000
2014
41
76
120
aantal
Eenheid
Polen (0,5%)
1990
2000
2005
2010
2014
aantal
-65
-31
160
81
aantal
228
298
816
492
1991
2000
2010
2014
Kinderen en jongeren (0-19 jaar)
%
21,7
20,6
20,4
21,1
Jongvolwassenen (20-29 jaar)
%
16,1
12,6
12,1
11,7
Actieve bevolking (20-64 jaar)
%
62,8
61,1
60,5
59,8
Senioren (65+)
%
15,5
18,3
19,0
19,1
Oudste ouderen (80+)
%
3,5
3,4
5,2
5,9
INKOMEN
Eenheid
Eenheid
2005
Gemiddeld inkomen per inwoner
euro/jaar
15.150
17.154
18.194
Mediaan inkomen per aangifte
euro/jaar
19.714
22.226
24.039
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
2010
2012
1990
2000
2010
2014
29.763
32.605
35.896
37.032
Private huishoudens
aantal
Personen per huishouden
aantal
2,5
2,3
2,2
2,2
%
22,4
29,0
33,7
34,0
%
16,2
13,9
12,9
13,4
Koppels met minstens 1 afhankelijk
kind (jonger dan 20 jaar)
%
29,9
24,0
20,7
20,7
Alleenstaande ouders met minstens 1
afhankelijk kind (jonger dan 20 jaar)
%
3,6
4,4
5,2
5,5
Alleenwonenden
Jonge gezinnen (koppel of alleen­staande
ouder met oudste kind jonger dan 12 jaar)
Bronnen: ADS en kadaster, bewerkingen: SVR.
6
Eenheid
78,1
AALST
PROGNOSES
BEVOLKING
Totaal
Eenheid
aantal
2014
2020
2025
83.347
86.500
89.156
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
Eenheid
2020
2025
aantal
30
81
101
aantal
490
445
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
2015
Eenheid
425
2014
2020
2025
0 - 2-jarigen
%
3,4
3,2
3,2
3 - 4-jarigen
%
2,3
2,1
2,2
5 - 10-jarigen
%
6,3
6,8
6,4
0 - 19-jarigen
%
21,1
21,5
22,0
20 - 64-jarigen
%
59,8
58,7
56,7
+64-jarigen
%
19,1
19,8
21,3
+80-jarigen
%
5,9
6,2
6,0
ratio
0,7
0,7
0,8
ratio
0,8
Afhankelijkheidsratio (0-19-jarigen en
65-plussers op de 20-64-jarigen)
Doorstromingsratio (15-24-jarigen op de
55-64-jarigen)
0,8
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
0,8
2014
2020
2025
40.278
Private huishoudens
aantal
37.032
38.919
Personen per huishouden
aantal
2,3
2,2
2,2
%
34,0
34,5
34,8
Alleenwonenden
Bron: SVR bevolkings- en huishoudensprojecties 2015-2030.
7
BRUGGE
WAARNEMINGEN
OPPERVLAKTE
Eenheid
2014
km2
BEVOLKING
Totaal
Bevolkingsdichtheid
Buitenlandse bevolking (niet-Belgen)
HUIDIGE NATIONALITEITEN
Top 3 niet-Belgen (aandeel niet-Belgen
ten opzichte van de totale bevolking)
Nationaliteiten
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
aantal
inw/km2
%
1990
2000
2010
2014
117.460
116.246
116.741
117.377
849
840
843
848
1990
2000
2010
2012
1,6
2,2
3,3
3,8
Eenheid
2000
1.
2.
2014
Nederland (0,5%) Nederland (0,7%)
Frankrijk (0,3%)
Polen (0,3%)
3. Verenigd Koninkrijk (0,2%)
Frankrijk (0,3%)
1990
2000
2014
78
100
130
aantal
Eenheid
2000
2005
2010
2014
aantal
-51
-80
-105
-254
aantal
443
-97
223
362
1991
2000
2010
2014
Kinderen en jongeren (0-19 jaar)
%
23,0
21,7
20,0
19,3
Jongvolwassenen (20-29 jaar)
%
15,8
13,0
11,8
11,9
Actieve bevolking (20-64 jaar)
%
60,9
59,8
59,0
58,2
Senioren (65+)
%
16,1
18,5
21,1
22,5
Oudste ouderen (80+)
%
4,1
4,0
6,1
7,0
INKOMEN
Eenheid
Eenheid
2005
Gemiddeld inkomen per inwoner
euro/jaar
14.598
17.235
18.442
Mediaan inkomen per aangifte
euro/jaar
19.773
21.940
23.843
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
2010
2012
1990
2000
2010
2014
48.973
49.249
52.017
53.006
Private huishoudens
aantal
Personen per huishouden
aantal
2,4
2,3
2,2
2,2
%
31,0
31,7
34,7
35,5
%
15,0
13,6
11,6
11,3
Koppels met minstens 1 afhankelijk
kind (jonger dan 20 jaar)
%
27,5
23,6
20,0
19,2
Alleenstaande ouders met minstens 1
afhankelijk kind (jonger dan 20 jaar)
%
3,8
4,6
5,0
4,8
Alleenwonenden
Jonge gezinnen (koppel of alleen­staande
ouder met oudste kind jonger dan 12 jaar)
Bronnen: ADS en kadaster, bewerkingen: SVR.
8
Eenheid
138,4
BRUGGE
PROGNOSES
BEVOLKING
Totaal
Eenheid
aantal
2014
2020
2025
117.377
117.668
117.738
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
Eenheid
2020
2025
aantal
-282
-225
-222
aantal
351
256
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
2015
Eenheid
240
2014
2020
2025
0 - 2-jarigen
%
2,7
2,6
2,7
3 - 4-jarigen
%
1,9
1,6
1,8
5 - 10-jarigen
%
5,6
5,4
5,1
0 - 19-jarigen
%
19,3
18,4
18,3
20 - 64-jarigen
%
58,2
57,3
55,3
+64-jarigen
%
22,5
24,3
26,4
+80-jarigen
%
7,0
8,0
8,3
ratio
0,7
0,7
0,8
ratio
0,8
Afhankelijkheidsratio (0-19-jarigen en
65-plussers op de 20-64-jarigen)
Doorstromingsratio (15-24-jarigen op de
55-64-jarigen)
0,7
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
0,7
2014
2020
2025
54.509
Private huishoudens
aantal
53.006
53.952
Personen per huishouden
aantal
2,2
2,2
2,2
%
35,5
36,4
37,0
Alleenwonenden
Bron: SVR bevolkings- en huishoudensprojecties 2015-2030.
9
GENK
WAARNEMINGEN
OPPERVLAKTE
Eenheid
2014
km2
BEVOLKING
Totaal
Bevolkingsdichtheid
Buitenlandse bevolking (niet-Belgen)
HUIDIGE NATIONALITEITEN
Top 3 niet-Belgen (aandeel niet-Belgen
ten opzichte van de totale bevolking)
Nationaliteiten
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
aantal
inw/km2
%
1990
2000
2010
2014
61.343
62.842
64.757
65.399
698
715
737
744
1990
2000
2010
2012
30,0
19,8
13,0
12,8
Eenheid
1.
2000
2014
Italië (9,2%)
Italië (5,1%)
2.
Turkije (5,0%)
Turkije (1,6%)
3.
Marokko (1,7%)
Nederland (1,5%)
1990
2000
2014
43
67
101
aantal
Eenheid
2000
2005
2010
2014
aantal
176
201
187
81
aantal
-140
-42
5
-15
1991
2000
2010
2014
Kinderen en jongeren (0-19 jaar)
%
29,3
26,5
23,7
22,8
Jongvolwassenen (20-29 jaar)
%
17,5
14,4
13,1
12,8
Actieve bevolking (20-64 jaar)
%
61,1
60,0
60,0
60,0
Senioren (65+)
%
9,6
13,4
16,2
17,2
Oudste ouderen (80+)
%
1,4
2,0
4,0
4,8
INKOMEN
Eenheid
Eenheid
2005
2010
2012
Gemiddeld inkomen per inwoner
euro/jaar
12.036
13.943
14.807
Mediaan inkomen per aangifte
euro/jaar
17.416
19.904
21.569
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
1990
2000
2010
2014
20.396
22.376
24.582
25.295
Private huishoudens
aantal
Personen per huishouden
aantal
3,0
2,8
2,6
2,6
%
19,8
22,9
26,3
27,2
%
19,8
16,1
13,7
13,3
Koppels met minstens 1 afhankelijk
kind (jonger dan 20 jaar)
%
39,2
31,5
26,3
24,7
Alleenstaande ouders met minstens 1
afhankelijk kind (jonger dan 20 jaar)
%
4,3
4,8
5,3
5,0
Alleenwonenden
Jonge gezinnen (koppel of alleen­staande
ouder met oudste kind jonger dan 12 jaar)
Bronnen: ADS en kadaster, bewerkingen: SVR.
10
Eenheid
87,9
GENK
PROGNOSES
BEVOLKING
Totaal
Eenheid
aantal
2014
2020
2025
65.399
65.664
65.718
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
Eenheid
2020
2025
aantal
69
51
7
aantal
-22
-23
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
2015
Eenheid
2014
-24
2020
2025
0 - 2-jarigen
%
3,2
3,0
2,9
3 - 4-jarigen
%
2,3
2,0
2,0
5 - 10-jarigen
%
6,7
6,5
6,1
0 - 19-jarigen
%
22,8
21,7
21,3
20 - 64-jarigen
%
60,0
58,7
56,2
+64-jarigen
%
17,2
19,6
22,5
+80-jarigen
%
4,8
5,8
6,1
ratio
0,7
0,7
0,8
ratio
1,0
Afhankelijkheidsratio (0-19-jarigen en
65-plussers op de 20-64-jarigen)
Doorstromingsratio (15-24-jarigen op de
55-64-jarigen)
0,8
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
0,8
2014
2020
2025
26.272
Private huishoudens
aantal
25.295
25.884
Personen per huishouden
aantal
2,6
2,5
2,5
%
27,2
27,9
28,5
Alleenwonenden
Bron: SVR bevolkings- en huishoudensprojecties 2015-2030.
11
HASSELT
WAARNEMINGEN
OPPERVLAKTE
Eenheid
2014
km2
BEVOLKING
Totaal
Bevolkingsdichtheid
Buitenlandse bevolking (niet-Belgen)
HUIDIGE NATIONALITEITEN
Top 3 niet-Belgen (aandeel niet-Belgen
ten opzichte van de totale bevolking)
Nationaliteiten
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
aantal
inw/km2
%
1990
2000
2010
2014
66.094
68.058
73.067
75.991
646
666
715
743
1990
2000
2010
2012
3,7
3,7
5,1
5,8
Eenheid
2000
2014
1.
Nederland (0,8%)
Nederland (1,4%)
2.
Marokko (0,7%)
Polen (0,4%)
3.
Spanje (0,4%)
Marokko (0,4%)
1990
2000
2014
53
85
125
aantal
Eenheid
2000
2005
2010
2014
aantal
55
25
44
64
aantal
285
367
685
464
2014
1991
2000
2010
Kinderen en jongeren (0-19 jaar)
%
23,9
20,9
18,7
18,6
Jongvolwassenen (20-29 jaar)
%
16,6
13,7
13,0
12,5
Actieve bevolking (20-64 jaar)
%
63,4
62,4
62,4
61,5
Senioren (65+)
%
12,7
16,7
18,8
19,9
Oudste ouderen (80+)
%
2,7
3,2
5,3
6,0
INKOMEN
Eenheid
Eenheid
2005
Gemiddeld inkomen per inwoner
euro/jaar
15.247
17.558
18.575
Mediaan inkomen per aangifte
euro/jaar
19.475
22.279
23.996
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
2010
2012
1990
2000
2010
2014
25.495
28.474
32.779
34.440
Private huishoudens
aantal
Personen per huishouden
aantal
2,6
2,4
2,2
2,2
%
25,8
30,6
34,9
35,8
%
16,4
16,1
11,5
11,9
Koppels met minstens 1 afhankelijk
kind (jonger dan 20 jaar)
%
31,4
23,2
18,8
18,2
Alleenstaande ouders met minstens 1
afhankelijk kind (jonger dan 20 jaar)
%
3,9
4,1
4,5
4,7
Alleenwonenden
Jonge gezinnen (koppel of alleen­staande
ouder met oudste kind jonger dan 12 jaar)
Bronnen: ADS en kadaster, bewerkingen: SVR.
12
Eenheid
102,2
HASSELT
PROGNOSES
BEVOLKING
Totaal
Eenheid
aantal
2014
2020
2025
75.991
78.435
80.344
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
Eenheid
2020
2025
aantal
-33
-44
-67
aantal
455
433
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
2015
Eenheid
410
2014
2020
2025
2,8
0 - 2-jarigen
%
3,1
2,8
3 - 4-jarigen
%
1,9
1,8
1,8
5 - 10-jarigen
%
5,4
5,8
5,4
0 - 19-jarigen
%
18,6
18,6
18,8
20 - 64-jarigen
%
61,5
59,0
56,4
+64-jarigen
%
19,9
22,4
24,8
+80-jarigen
%
6,0
6,7
6,8
ratio
0,6
0,7
0,8
ratio
0,7
Afhankelijkheidsratio (0-19-jarigen en
65-plussers op de 20-64-jarigen)
Doorstromingsratio (15-24-jarigen op de
55-64-jarigen)
0,7
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
0,7
2014
2020
2025
37.228
Private huishoudens
aantal
34.440
36.060
Personen per huishouden
aantal
2,2
2,2
2,2
%
35,8
36,5
36,9
Alleenwonenden
Bron: SVR bevolkings- en huishoudensprojecties 2015-2030.
13
KORTRIJK
WAARNEMINGEN
OPPERVLAKTE
Eenheid
2014
km2
BEVOLKING
Totaal
Bevolkingsdichtheid
Buitenlandse bevolking (niet-Belgen)
HUIDIGE NATIONALITEITEN
Top 3 niet-Belgen (aandeel niet-Belgen
ten opzichte van de totale bevolking)
Nationaliteiten
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
aantal
inw/km2
%
1990
2000
2010
2014
76.081
74.790
74.911
75.128
951
935
936
939
1990
2000
2010
2012
2,4
3,1
5,7
6,2
Eenheid
1.
2000
2014
Marokko (0,9%)
Frankrijk (0,9%)
2.
Frankrijk (0,7%)
Marokko (0,7%)
3.
Nederland (0,2%)
Nederland (0,5%)
1990
2000
2014
64
94
124
aantal
Eenheid
2000
2005
2010
2014
aantal
-58
-89
-36
-27
aantal
-167
39
-40
-45
2014
1991
2000
2010
Kinderen en jongeren (0-19 jaar)
%
24,1
22,8
21,6
21,4
Jongvolwassenen (20-29 jaar)
%
15,8
12,8
13,0
12,8
Actieve bevolking (20-64 jaar)
%
60,2
58,4
57,9
57,3
Senioren (65+)
%
15,7
18,8
20,5
21,3
Oudste ouderen (80+)
%
3,9
4,2
6,4
7,1
INKOMEN
Eenheid
Eenheid
2005
2010
2012
Gemiddeld inkomen per inwoner
euro/jaar
14.107
16.114
17.445
Mediaan inkomen per aangifte
euro/jaar
18.030
20.481
22.370
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
1990
2000
2010
2014
31.597
31.047
32.724
32.641
Private huishoudens
aantal
Personen per huishouden
aantal
2,4
2,4
2,2
2,3
%
32,0
31,8
35,5
35,0
%
15,4
12,7
12,0
12,7
Koppels met minstens 1 afhankelijk
kind (jonger dan 20 jaar)
%
28,8
24,7
21,3
21,1
Alleenstaande ouders met minstens 1
afhankelijk kind (jonger dan 20 jaar)
%
3,4
4,3
3,9
4,7
Alleenwonenden
Jonge gezinnen (koppel of alleen­staande
ouder met oudste kind jonger dan 12 jaar)
Bronnen: ADS en kadaster, bewerkingen: SVR.
14
Eenheid
80,0
KORTRIJK
PROGNOSES
BEVOLKING
Totaal
Eenheid
aantal
2014
2020
2025
75.128
74.298
73.366
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
Eenheid
2020
2025
aantal
-48
-46
-86
aantal
-62
-131
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
2015
Eenheid
2014
-147
2020
2025
0 - 2-jarigen
%
3,4
3,1
3,1
3 - 4-jarigen
%
2,2
2,1
2,1
5 - 10-jarigen
%
6,1
6,6
6,2
0 - 19-jarigen
%
21,4
21,3
21,5
20 - 64-jarigen
%
57,3
56,2
54,1
+64-jarigen
%
21,3
22,6
24,4
+80-jarigen
%
7,1
7,8
7,9
ratio
0,7
0,8
0,8
ratio
1,0
Afhankelijkheidsratio (0-19-jarigen en
65-plussers op de 20-64-jarigen)
Doorstromingsratio (15-24-jarigen op de
55-64-jarigen)
0,8
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
0,8
2014
2020
2025
32.499
Private huishoudens
aantal
32.641
32.742
Personen per huishouden
aantal
2,3
2,3
2,3
%
35,0
35,8
36,1
Alleenwonenden
Bron: SVR bevolkings- en huishoudensprojecties 2015-2030.
15
LEUVEN
WAARNEMINGEN
OPPERVLAKTE
Eenheid
2014
km2
BEVOLKING
Totaal
Bevolkingsdichtheid
Buitenlandse bevolking (niet-Belgen)
HUIDIGE NATIONALITEITEN
Top 3 niet-Belgen (aandeel niet-Belgen
ten opzichte van de totale bevolking)
Nationaliteiten
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
1990
2000
2010
2014
aantal
85.193
88.014
95.463
98.292
inw/km2
1.504
1.554
1.686
1.736
1990
2000
2010
2012
5,2
8,7
14,3
15,7
%
Eenheid
2000
2014
1.
Nederland (1,4%)
Nederland (1,9%)
2.
Marokko (0,8%)
China (1,1%)
3.
China (0,4%)
Polen (1,0%)
1990
2000
2014
97
134
153
aantal
Eenheid
2000
2005
2010
2014
aantal
286
454
587
454
aantal
296
184
827
50
1991
2000
2010
2014
Kinderen en jongeren (0-19 jaar)
%
20,9
19,9
19,3
19,2
Jongvolwassenen (20-29 jaar)
%
18,7
17,7
19,2
19,7
Actieve bevolking (20-64 jaar)
%
62,5
62,4
64,6
64,6
Senioren (65+)
%
16,6
17,6
16,2
16,2
Oudste ouderen (80+)
%
4,4
4,1
5,4
5,8
INKOMEN
Eenheid
Eenheid
2005
2010
2012
Gemiddeld inkomen per inwoner
euro/jaar
16.273
17.735
19.302
Mediaan inkomen per aangifte
euro/jaar
20.376
23.087
24.881
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
1990
2000
2010
2014
42.543
42.024
47.357
48.197
Private huishoudens
aantal
Personen per huishouden
aantal
2,0
2,0
2,0
2,0
%
48,3
45,3
49,0
47,4
%
12,1
11,6
11,2
11,4
Koppels met minstens 1 afhankelijk
kind (jonger dan 20 jaar)
%
18,7
17,9
16,3
16,4
Alleenstaande ouders met minstens 1
afhankelijk kind (jonger dan 20 jaar)
%
3,8
3,7
4,0
4,0
Alleenwonenden
Jonge gezinnen (koppel of alleen­staande
ouder met oudste kind jonger dan 12 jaar)
Bronnen: ADS en kadaster, bewerkingen: SVR.
16
Eenheid
56,6
LEUVEN
PROGNOSES
BEVOLKING
Totaal
Eenheid
aantal
2014
2020
2025
98.292
99.206
97.757
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
Eenheid
2020
2025
aantal
422
506
467
aantal
-27
-663
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
2015
Eenheid
2014
-972
2020
2025
3,5
0 - 2-jarigen
%
3,5
3,5
3 - 4-jarigen
%
2,2
2,0
2,1
5 - 10-jarigen
%
5,7
5,7
5,6
0 - 19-jarigen
%
19,2
19,4
19,8
20 - 64-jarigen
%
64,6
63,2
60,7
+64-jarigen
%
16,2
17,4
19,5
+80-jarigen
%
5,8
6,0
6,0
ratio
0,5
0,6
0,6
ratio
1,2
Afhankelijkheidsratio (0-19-jarigen en
65-plussers op de 20-64-jarigen)
Doorstromingsratio (15-24-jarigen op de
55-64-jarigen)
1,1
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
1,1
2014
2020
2025
48.042
Private huishoudens
aantal
48.197
48.874
Personen per huishouden
aantal
2,0
2,0
2,0
%
47,5
48,0
47,7
Alleenwonenden
Bron: SVR bevolkings- en huishoudensprojecties 2015-2030.
17
MECHELEN
WAARNEMINGEN
OPPERVLAKTE
Eenheid
2014
km2
BEVOLKING
Totaal
Bevolkingsdichtheid
Buitenlandse bevolking (niet-Belgen)
HUIDIGE NATIONALITEITEN
Top 3 niet-Belgen (aandeel niet-Belgen
ten opzichte van de totale bevolking)
Nationaliteiten
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
1990
2000
2010
2014
aantal
75.622
75.438
80.940
83.194
inw/km2
1.160
1.157
1.242
1.276
1990
2000
2010
2012
7,3
8,7
8,7
9,5
%
Eenheid
2000
2014
1.
Marokko (5,5%)
Marokko (2,6%)
2.
Nederland (0,6%)
Nederland (1,3%)
3.
Spanje (0,2%)
2000
2014
57
90
123
aantal
Eenheid
Armenië (0,6%)
1990
2000
2005
2010
2014
aantal
134
262
498
424
aantal
29
387
421
194
1991
2000
2010
2014
Kinderen en jongeren (0-19 jaar)
%
22,8
23,7
23,7
24,0
Jongvolwassenen (20-29 jaar)
%
15,6
12,8
13,6
13,4
Actieve bevolking (20-64 jaar)
%
59,7
57,7
58,9
58,8
Senioren (65+)
%
17,5
18,6
17,3
17,2
Oudste ouderen (80+)
%
4,3
4,0
5,3
5,5
INKOMEN
Eenheid
Eenheid
2005
2010
2012
Gemiddeld inkomen per inwoner
euro/jaar
14.423
16.465
17.528
Mediaan inkomen per aangifte
euro/jaar
19.141
22.018
23.781
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
1990
2000
2010
2014
31.260
31.927
34.617
35.078
Private huishoudens
aantal
Personen per huishouden
aantal
2,4
2,3
2,3
2,4
%
30,3
33,4
35,4
34,8
%
14,4
13,7
14,1
14,7
Koppels met minstens 1 afhankelijk
kind (jonger dan 20 jaar)
%
25,1
22,5
22,4
23,0
Alleenstaande ouders met minstens 1
afhankelijk kind (jonger dan 20 jaar)
%
4,0
4,9
5,2
5,2
Alleenwonenden
Jonge gezinnen (koppel of alleen­staande
ouder met oudste kind jonger dan 12 jaar)
Bronnen: ADS en kadaster, bewerkingen: SVR.
18
Eenheid
65,2
MECHELEN
PROGNOSES
BEVOLKING
Totaal
Eenheid
aantal
2014
2020
2025
83.194
86.925
90.333
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
Eenheid
2020
2025
aantal
431
536
566
aantal
145
135
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
2015
Eenheid
122
2014
2020
2025
0 - 2-jarigen
%
4,2
4,2
4,2
3 - 4-jarigen
%
2,8
2,6
2,7
5 - 10-jarigen
%
7,2
7,7
7,5
0 - 19-jarigen
%
24,0
24,6
25,2
20 - 64-jarigen
%
58,8
58,0
56,4
+64-jarigen
%
17,2
17,4
18,3
+80-jarigen
%
5,5
5,3
5,0
ratio
0,7
0,7
0,8
ratio
1,0
Afhankelijkheidsratio (0-19-jarigen en
65-plussers op de 20-64-jarigen)
Doorstromingsratio (15-24-jarigen op de
55-64-jarigen)
0,9
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
1,0
2014
2020
2025
38.192
Private huishoudens
aantal
35.078
36.817
Personen per huishouden
aantal
2,4
2,4
2,4
%
34,8
35,0
35,0
Alleenwonenden
Bron: SVR bevolkings- en huishoudensprojecties 2015-2030.
19
OOSTENDE
WAARNEMINGEN
OPPERVLAKTE
Eenheid
2014
km2
BEVOLKING
Totaal
Bevolkingsdichtheid
Buitenlandse bevolking (niet-Belgen)
HUIDIGE NATIONALITEITEN
Eenheid
1990
2000
2010
2014
aantal
68.527
67.279
69.064
70.274
inw/km2
1.817
1.783
1.831
1.863
1990
2000
2010
2012
2,2
2,9
5,6
6,9
%
Eenheid
1.
Top 3 niet-Belgen (aandeel niet-Belgen
2.
ten opzichte van de totale bevolking)
3.
Nationaliteiten
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
2000
2014
Frankrijk (0,5%)
Verenigd Koninkrijk
(0,4%)
Nederland (0,3%)
Nederland (0,7%)
Afghanistan
(0,6%)
Frankrijk (0,4%)
1990
2000
2014
60
94
130
aantal
Eenheid
2000
2005
2010
2014
aantal
-367
-334
-412
-333
aantal
470
510
947
555
2014
1991
2000
2010
Kinderen en jongeren (0-19 jaar)
%
20,2
18,7
17,4
17,0
Jongvolwassenen (20-29 jaar)
%
14,5
11,2
10,5
10,9
Actieve bevolking (20-64 jaar)
%
59,7
57,5
56,7
55,9
Senioren (65+)
%
20,1
23,8
26,0
27,0
Oudste ouderen (80+)
%
5,1
5,3
7,7
8,5
INKOMEN
Eenheid
Eenheid
2005
2010
2012
Gemiddeld inkomen per inwoner
euro/jaar
13.606
15.671
16.733
Mediaan inkomen per aangifte
euro/jaar
16.506
19.029
20.744
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
1990
2000
2010
2014
32.213
33.002
35.211
36.026
Private huishoudens
aantal
Personen per huishouden
aantal
2,1
2,0
1,9
1,9
%
39,7
41,8
44,5
45,4
%
12,3
10,5
9,1
8,8
Koppels met minstens 1 afhankelijk
kind (jonger dan 20 jaar)
%
20,7
16,3
14,1
13,4
Alleenstaande ouders met minstens 1
afhankelijk kind (jonger dan 20 jaar)
%
4,7
5,1
5,4
5,2
Alleenwonenden
Jonge gezinnen (koppel of alleen­staande
ouder met oudste kind jonger dan 12 jaar)
20
37,7
Bronnen: ADS en kadaster, bewerkingen: SVR.
OOSTENDE
PROGNOSES
BEVOLKING
Totaal
Eenheid
aantal
2014
2020
2025
70.274
71.388
72.268
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
Eenheid
2020
2025
aantal
-385
-329
-330
aantal
548
513
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
2015
Eenheid
513
2014
2020
2025
2,5
0 - 2-jarigen
%
2,6
2,5
3 - 4-jarigen
%
1,6
1,5
1,6
5 - 10-jarigen
%
4,9
4,8
4,6
0 - 19-jarigen
%
17,0
16,5
16,4
20 - 64-jarigen
%
55,9
54,7
53,2
+64-jarigen
%
27,0
28,8
30,4
+80-jarigen
%
8,5
9,2
9,3
ratio
0,8
0,8
0,9
ratio
0,7
Afhankelijkheidsratio (0-19-jarigen en
65-plussers op de 20-64-jarigen)
Doorstromingsratio (15-24-jarigen op de
55-64-jarigen)
0,6
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
0,6
2014
2020
2025
37.575
Private huishoudens
aantal
36.026
36.943
Personen per huishouden
aantal
2,0
1,9
1,9
%
45,4
45,7
46,0
Alleenwonenden
Bron: SVR bevolkings- en huishoudensprojecties 2015-2030.
21
ROESELARE
WAARNEMINGEN
OPPERVLAKTE
Eenheid
2014
km2
BEVOLKING
Totaal
Bevolkingsdichtheid
Buitenlandse bevolking (niet-Belgen)
HUIDIGE NATIONALITEITEN
Top 3 niet-Belgen (aandeel niet-Belgen
ten opzichte van de totale bevolking)
Nationaliteiten
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
aantal
inw/km2
%
1990
2000
2010
2014
52.512
54.199
57.432
59.714
878
906
960
999
1990
2000
2010
2012
0,9
1,1
2,8
3,9
Eenheid
2000
2014
1.
Frankrijk (0,2%)
Roemenië (0,9%)
2.
Nederland (0,1%)
Polen (0,6%)
3.
Marokko (0,1%)
Rusland (0,4%)
1990
2000
2014
37
52
101
aantal
Eenheid
2000
2005
2010
2014
aantal
4
157
104
68
aantal
197
208
608
420
1991
2000
2010
2014
Kinderen en jongeren (0-19 jaar)
%
24,7
23,3
22,2
21,6
Jongvolwassenen (20-29 jaar)
%
16,0
13,1
12,2
12,7
Actieve bevolking (20-64 jaar)
%
60,6
59,5
58,7
58,8
Senioren (65+)
%
14,8
17,2
19,0
19,6
Oudste ouderen (80+)
%
3,6
3,5
5,2
5,9
INKOMEN
Eenheid
Eenheid
2005
2010
2012
Gemiddeld inkomen per inwoner
euro/jaar
13.780
15.890
17.047
Mediaan inkomen per aangifte
euro/jaar
18.989
21.381
23.379
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
1990
2000
2010
2014
19.610
21.868
24.341
25.671
Private huishoudens
aantal
Personen per huishouden
aantal
2,6
2,4
2,3
2,3
%
21,2
26,5
30,0
31,5
%
17,7
15,6
14,1
14,0
Koppels met minstens 1 afhankelijk
kind (jonger dan 20 jaar)
%
33,9
27,7
24,2
23,1
Alleenstaande ouders met minstens 1
afhankelijk kind (jonger dan 20 jaar)
%
3,0
3,8
4,7
4,6
Alleenwonenden
Jonge gezinnen (koppel of alleen­staande
ouder met oudste kind jonger dan 12 jaar)
Bronnen: ADS en kadaster, bewerkingen: SVR.
22
Eenheid
59,8
ROESELARE
PROGNOSES
BEVOLKING
Totaal
Eenheid
aantal
2014
2020
2025
59.714
62.462
64.127
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
Eenheid
2020
2025
aantal
77
133
115
aantal
412
250
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
2015
Eenheid
129
2014
2020
2025
0 - 2-jarigen
%
3,3
3,3
3,3
3 - 4-jarigen
%
2,3
2,1
2,2
5 - 10-jarigen
%
6,4
6,5
6,3
0 - 19-jarigen
%
21,6
21,4
21,8
20 - 64-jarigen
%
58,8
58,3
56,4
+64-jarigen
%
19,6
20,3
21,8
+80-jarigen
%
5,9
6,6
6,8
ratio
0,7
0,7
0,8
ratio
1,0
Afhankelijkheidsratio (0-19-jarigen en
65-plussers op de 20-64-jarigen)
Doorstromingsratio (15-24-jarigen op de
55-64-jarigen)
0,8
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
0,8
2014
2020
2025
27.970
Private huishoudens
aantal
25.671
27.092
Personen per huishouden
aantal
2,3
2,3
2,3
%
31,5
31,9
32,3
Alleenwonenden
Bron: SVR bevolkings- en huishoudensprojecties 2015-2030.
23
SINT-NIKLAAS
WAARNEMINGEN
OPPERVLAKTE
Eenheid
2014
km2
BEVOLKING
Totaal
Bevolkingsdichtheid
Buitenlandse bevolking (niet-Belgen)
HUIDIGE NATIONALITEITEN
Top 3 niet-Belgen (aandeel niet-Belgen
ten opzichte van de totale bevolking)
Nationaliteiten
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
aantal
inw/km2
%
1990
2000
2010
2014
67.979
68.290
71.806
73.716
811
815
857
880
1990
2000
2010
2012
4,3
4,5
5,3
6,3
Eenheid
2000
2014
Marokko (1,6%)
Nederland (1,2%)
2.
Turkijk (1,0%)
Marokko (0,9%)
3.
Nederland (0,6%)
1.
2000
2014
44
75
111
aantal
Eenheid
Turkije (0,5%)
1990
2000
2005
2010
2014
aantal
67
112
192
109
aantal
140
420
376
354
1991
2000
2010
2014
Kinderen en jongeren (0-19 jaar)
%
24,2
22,7
22,6
22,9
Jongvolwassenen (20-29 jaar)
%
15,6
13,1
12,4
12,5
Actieve bevolking (20-64 jaar)
%
60,9
59,9
58,3
57,3
Senioren (65+)
%
14,9
17,4
19,1
19,9
Oudste ouderen (80+)
%
3,5
3,6
5,2
5,9
INKOMEN
Eenheid
Eenheid
2005
2010
2012
Gemiddeld inkomen per inwoner
euro/jaar
14.047
15.840
16.792
Mediaan inkomen per aangifte
euro/jaar
18.806
21.301
23.053
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
1990
2000
2010
2014
25.706
28.029
30.331
31.084
Private huishoudens
aantal
Personen per huishouden
aantal
2,6
2,4
2,3
2,3
%
23,1
28,9
31,7
32,3
%
16,2
14,1
13,6
13,8
Koppels met minstens 1 afhankelijk
kind (jonger dan 20 jaar)
%
31,4
24,9
22,4
22,2
Alleenstaande ouders met minstens 1
afhankelijk kind (jonger dan 20 jaar)
%
3,8
4,4
5,3
5,3
Alleenwonenden
Jonge gezinnen (koppel of alleen­staande
ouder met oudste kind jonger dan 12 jaar)
Bronnen: ADS en kadaster, bewerkingen: SVR.
24
Eenheid
83,8
SINT-NIKLAAS
PROGNOSES
BEVOLKING
Totaal
Eenheid
aantal
2014
2020
2025
73.716
76.476
78.251
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
Eenheid
2020
2025
aantal
143
193
183
aantal
343
215
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
2015
Eenheid
2014
86
2020
2025
0 - 2-jarigen
%
3,6
3,6
3,6
3 - 4-jarigen
%
2,5
2,3
2,4
5 - 10-jarigen
%
7,0
7,2
6,9
0 - 19-jarigen
%
22,9
23,5
24,0
20 - 64-jarigen
%
57,3
56,0
54,3
+64-jarigen
%
19,9
20,6
21,7
+80-jarigen
%
5,9
6,5
6,7
ratio
0,7
0,8
0,8
ratio
1,0
Afhankelijkheidsratio (0-19-jarigen en
65-plussers op de 20-64-jarigen)
Doorstromingsratio (15-24-jarigen op de
55-64-jarigen)
0,9
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
1,0
2014
2020
2025
33.122
Private huishoudens
aantal
31.084
32.346
Personen per huishouden
aantal
2,4
2,4
2,4
%
32,3
32,7
32,9
Alleenwonenden
Bron: SVR bevolkings- en huishoudensprojecties 2015-2030.
25
TURNHOUT
WAARNEMINGEN
OPPERVLAKTE
Eenheid
2014
km2
BEVOLKING
Totaal
Bevolkingsdichtheid
Buitenlandse bevolking (niet-Belgen)
HUIDIGE NATIONALITEITEN
Top 3 niet-Belgen (aandeel niet-Belgen
ten opzichte van de totale bevolking)
Nationaliteiten
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
aantal
inw/km2
%
1990
2000
2010
2014
37.669
38.596
40.763
42.281
672
688
727
754
1990
2000
2010
2012
4,2
5,7
10,3
12,0
Eenheid
2000
2014
1.
Nederland (3,0%)
Nederland (5,4%)
2.
Marokko (1,0%)
Roemenië (1,9%)
3.
Italië (0,2%)
2000
2014
36
72
112
aantal
Eenheid
Marokko (0,6%)
1990
2000
2005
2010
2014
aantal
104
69
90
82
aantal
21
106
365
221
1991
2000
2010
2014
Kinderen en jongeren (0-19 jaar)
%
23,4
21,7
20,5
20,7
Jongvolwassenen (20-29 jaar)
%
17,7
13,5
13,1
13,0
Actieve bevolking (20-64 jaar)
%
62,8
62,0
61,0
60,2
Senioren (65+)
%
13,8
16,3
18,5
19,1
Oudste ouderen (80+)
%
3,0
3,1
4,5
5,2
INKOMEN
Eenheid
Eenheid
2005
2010
2012
Gemiddeld inkomen per inwoner
euro/jaar
14.211
15.951
16.707
Mediaan inkomen per aangifte
euro/jaar
18.776
21.084
22.739
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
1990
2000
2010
2014
14.948
16.813
18.298
18.934
Private huishoudens
aantal
Personen per huishouden
aantal
2,5
2,3
2,2
2,2
%
26,3
32,8
35,0
35,6
%
16,9
13,2
12,4
12,4
Koppels met minstens 1 afhankelijk
kind (jonger dan 20 jaar)
%
29,4
22,0
19,4
19,4
Alleenstaande ouders met minstens 1
afhankelijk kind (jonger dan 20 jaar)
%
4,3
5,2
5,7
5,2
Alleenwonenden
Jonge gezinnen (koppel of alleen­staande
ouder met oudste kind jonger dan 12 jaar)
Bronnen: ADS en kadaster, bewerkingen: SVR.
26
Eenheid
56,1
TURNHOUT
PROGNOSES
BEVOLKING
Totaal
Eenheid
aantal
2014
2020
2025
42.281
43.728
44.371
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
Eenheid
2020
2025
aantal
70
89
70
aantal
204
78
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
2015
Eenheid
2014
12
2020
2025
3,2
0 - 2-jarigen
%
3,3
3,2
3 - 4-jarigen
%
2,3
2,0
2,1
5 - 10-jarigen
%
6,1
6,5
6,0
0 - 19-jarigen
%
20,7
21,1
21,3
20 - 64-jarigen
%
60,2
58,7
56,5
+64-jarigen
%
19,1
20,2
22,2
+80-jarigen
%
5,2
6,0
6,2
ratio
0,7
0,7
0,8
ratio
0,9
Afhankelijkheidsratio (0-19-jarigen en
65-plussers op de 20-64-jarigen)
Doorstromingsratio (15-24-jarigen op de
55-64-jarigen)
0,8
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
0,8
2014
2020
2025
20.161
Private huishoudens
aantal
18.934
19.769
Personen per huishouden
aantal
2,2
2,2
2,2
%
35,6
36,1
36,4
Alleenwonenden
Bron: SVR bevolkings- en huishoudensprojecties 2015-2030.
27
VLAAMS GEWEST
WAARNEMINGEN
OPPERVLAKTE
Eenheid
2014
km2
BEVOLKING
Totaal
Bevolkingsdichtheid
Buitenlandse bevolking (niet-Belgen)
HUIDIGE NATIONALITEITEN
Top 3 niet-Belgen (aandeel niet-Belgen
ten opzichte van de totale bevolking)
Nationaliteiten
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
aantal
inw/km2
%
1990
2000
2010
2014
5.739.736
5.940.251
6.251.983
6.410.705
424
439
462
474
1990
2000
2010
2012
4,5
4,9
6,4
7,1
Eenheid
2000
2014
1.
Nederland (1,3%)
Nederland (2,0%)
2.
Marokko (0,7%)
Polen (0,5%)
3.
Turkije (0,6%)
Marokko (0,4%)
1990
2000
2014
151
188
179
aantal
Eenheid
2000
2005
2010
2013
aantal
4.375
7.016
11.502
5.870
aantal
8.120
26.897
40.998
22.918
2014
1991
2000
2010
Kinderen en jongeren (0-19 jaar)
%
24,4
23,1
22,0
21,7
Jongvolwassenen (20-29 jaar)
%
15,6
12,6
12,0
12,0
Actieve bevolking (20-64 jaar)
%
61,2
60,2
59,8
59,2
Senioren (65+)
%
14,5
16,7
18,2
19,1
Oudste ouderen (80+)
%
3,4
3,4
5,0
5,6
INKOMEN
Eenheid
Eenheid
2005
2010
Gemiddeld inkomen per inwoner
euro/jaar
14.441
16.599
17.765
Mediaan inkomen per aangifte
euro/jaar
19.561
22.131
24.054
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
2012
1990
2000
2010
2014
2.212.634
2.396.446
2.629.733
2.707.723
Private huishoudens
aantal
Personen per huishouden
aantal
2,6
2,4
2,3
2,3
%
24,9
27,3
30,3
30,8
%
16,8
15,1
13,6
13,7
Koppels met minstens 1 afhankelijk
kind (jonger dan 20 jaar)
%
31,8
26,8
23,6
22,9
Alleenstaande ouders met minstens 1
afhankelijk kind (jonger dan 20 jaar)
%
3,5
4,1
4,8
4,7
Alleenwonenden
Jonge gezinnen (koppel of alleen­staande
ouder met oudste kind jonger dan 12 jaar)
Bronnen: ADS en kadaster, bewerkingen: SVR.
28
Eenheid
13.522,3
VLAAMS GEWEST
PROGNOSES
BEVOLKING
Totaal
Eenheid
aantal
2014
2020
2025
6.410.705
6.577.814
6.700.612
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
Eenheid
2020
2025
aantal
5.512
7.378
4.930
aantal
25.742
17.861
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
2014
Eenheid
2014
14.968
2020
2025
0 - 2-jarigen
%
3,3
3,2
3,2
3 - 4-jarigen
%
2,3
2,2
2,2
5 - 10-jarigen
%
6,5
6,7
6,6
0 - 19-jarigen
%
21,7
21,8
22,0
20 - 64-jarigen
%
59,2
57,7
55,7
+64-jarigen
%
19,1
20,5
22,3
+80-jarigen
%
5,6
6,1
6,3
ratio
0,7
0,7
0,8
ratio
0,9
Afhankelijkheidsratio (0-19-jarigen en
65-plussers op de 20-64-jarigen)
Doorstromingsratio (15-24-jarigen op de
55-64-jarigen)
0,8
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
0,8
2014
2020
2025
2.891.888
Private huishoudens
aantal
2.707.723
2.818.594
Personen per huishouden
aantal
2,4
2,3
2,3
%
n.b.
n.b.
n.b.
Alleenwonenden
Bron: Vooruitzichten 2013-2060, FPB, FOD Economie en ADS.
29
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
WAARNEMINGEN
OPPERVLAKTE
Eenheid
2014
km2
BEVOLKING
Totaal
Bevolkingsdichtheid
Buitenlandse bevolking (niet-Belgen)
HUIDIGE NATIONALITEITEN
Eenheid
1990
2000
2010
2014
aantal
964.385
959.318
1.089.538
1.163.486
inw/km2
5.975
5.944
6.751
7.209
1990
2000
2010
2012
28,5
28,5
30,0
32,6
%
Eenheid
Top 3 niet-Belgen (aandeel niet-Belgen
ten opzichte van de totale bevolking)
Nationaliteiten
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
2000
2014
1.
Marokko (6,5%)
Frankrijk (5,0%)
2.
Frankrijk (3,6%)
Marokko (3,3%)
3.
Italië (3,0%)
2000
2014
160
186
182
aantal
Eenheid
Italië (2,6%)
1990
2000
2005
2010
2013
aantal
3.413
5.795
9.179
8.909
aantal
1.099
3.734
16.587
-827
1991
2000
2010
2014
Kinderen en jongeren (0-19 jaar)
%
23,1
23,4
24,4
24,9
Jongvolwassenen (20-29 jaar)
%
16,0
15,3
15,4
15,2
Actieve bevolking (20-64 jaar)
%
59,5
59,8
61,7
61,8
Senioren (65+)
%
17,4
16,8
14
12,5
Oudste ouderen (80+)
%
4,7
4,3
4,6
4,3
INKOMEN
Eenheid
Eenheid
2005
2010
2012
Gemiddeld inkomen per inwoner
euro/jaar
11.482
12.593
13.312
Mediaan inkomen per aangifte
euro/jaar
16.035
17.228
18.526
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
1990
2000
2010
2014
487.810
472.385
522.566
540.440
Private huishoudens
aantal
Personen per huishouden
aantal
2,0
2,0
2,1
2,1
%
51,5
50,2
48,6
46,8
%
11,7
12,7
14,4
15,1
Koppels met minstens 1 afhankelijk
kind (jonger dan 20 jaar)
%
16,8
17,3
18,6
19,6
Alleenstaande ouders met minstens 1
afhankelijk kind (jonger dan 20 jaar)
%
6,3
6,9
7,9
8,0
Alleenwonenden
Jonge gezinnen (koppel of alleen­staande
ouder met oudste kind jonger dan 12 jaar)
Bronnen: ADS, FOD Economie en kadaster, bewerkingen: SVR.
30
161,4
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PROGNOSES
BEVOLKING
Totaal
Eenheid
aantal
2014
2020
2025
1.163.486
1.228.775
1.258.085
ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING
Natuurlijke aangroei (aantal geboorten
- aantal overlijdens)
Migratiesaldo
Eenheid
2020
2025
aantal
8.709
10.600
10.418
aantal
4.176
-3.454
STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING
2014
Eenheid
2014
-6.403
2020
2025
0 - 2-jarigen
%
4,6
4,6
4,6
3 - 4-jarigen
%
3,0
2,8
2,9
5 - 10-jarigen
%
7,6
7,9
7,8
0 - 19-jarigen
%
24,9
25,6
26,0
20 - 64-jarigen
%
61,8
61,1
60,1
+64-jarigen
%
13,3
13,3
13,9
+80-jarigen
%
4,3
4,0
3,9
ratio
0,6
0,6
0,7
ratio
1,2
Afhankelijkheidsratio (0-19-jarigen en
65-plussers op de 20-64-jarigen)
Doorstromingsratio (15-24-jarigen op de
55-64-jarigen)
1,2
PRIVATE HUISHOUDENS
Eenheid
1,2
2014
2020
2025
585.557
Private huishoudens
aantal
553.713
575.927
Personen per huishouden
aantal
2,1
2,1
2,1
%
48,3
47,9
47,7
Alleenwonenden
Bron: Vooruitzichten 2013-2060, FPB, FOD Economie en ADS.
31
COLOFON
Samenstelling
Studiedienst Vlaamse Regering, Annelies Jacques
Medewerkers
Annelies Jacques, Edith Lodewijckx, Edwin Pelfrene, Hilde Schelfaut en Jo Noppe
Verantwoordelijke uitgever
Guido Decoster, Administrateur-generaal
Agentschap Binnenlands Bestuur
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel
Foto cover
Karim Cherroud
Grafische vormgeving en opmaak
Lemento, Berchem
Drukwerk
Drukkerij Artoos, Kampenhout
Depotnummer
D/2015/3241/060
www.stadsmonitor.be
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards