Document

advertisement
Bouw uw eigen beleggingsportefeuille
Joost van Leenders, april 2014
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
Agenda
● Strategisch versus tactisch beleggingsbeleid
● Spreiding, waarom ook alweer?
● Verwacht rendement, een belangrijke bouwsteen
● De optimale portefeuille
I april 2013 I
2
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
Tactische en strategische asset allocatie
TAA
Smart Benchmark
allocatie
Strategische asset
allocatie
Beleggingshorizon
Bron: BNPP IP
● Asset allocatie is afhankelijk van de beleggingshorizon
● Smart Benchmark zit tussen zeer lange termijn en tactische asset allocatie (TAA)
● Beleggingshorizon voor Smart Benchmark is 5-7 jaar, met periodieke wijzigingen
I april 2013 I
3
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
I april 2013 I
Spreiding, hoe zat het ook alweer?
Rendementreeks asset 1
20%
TAA
Asset 1:
gemiddeld rendement: 4,0%
standaardeviatie:
8,8%
15%
Smart Benchmark
allocatie
10%
5%
asset 1
0%
1
-5%
-10%
2
3
4
5
6
4
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
I april 2013 I
Spreiding, hoe zat het ook alweer?
Rendementsreeks asset 1 en asset 2
20%
Asset 1:
gemiddeld rendement: 4,0%
standaardeviatie:
8,8%
Asset 2:
TAA
gemiddeld rendement: 4,0%
standaardeviatie:
8,8%
15%
Smart Benchmark
allocatie
10%
asset 1
asset 2
5%
0%
1
-5%
-10%
2
3
4
5
6
5
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
I april 2013 I
Spreiding, hoe zat het ook alweer?
20%
Asset 1:
gemiddeld rendement: 4,0%
standaardeviatie:
8,8%
Asset 2:
gemiddeld rendement: 4,0%
standaardeviatie:
8,8%
TAA
15%
Smart Benchmark
allocatie
10%
Rendement
Combinatie (50%/50%):
gemiddeld rendement: 4,0%
standaardeviatie:
0,9%
asset 1
asset 2
50/50
5%
0%
1
2
3
4
-5%
-10%
Periode
5
6
6
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
I april 2013 I
Begrippenlijst
TAA
● Rendement: opbrengst (waardeverandering, dividend, couponrente)
● Volatiliteit: beweeglijkheid,
Smart Benchmark
standaarddeviatie,
allocatie
risico
● Correlatie: samenhang (positief, negatief of nul)
7
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
I april 2013 I
Diversificatie van een aandelenportefeuille
Diversification of equity portfolio
25.0%
TAA
24.5%
risk as volatility (st dev)
24.0%
Smart Benchmark
allocatie
23.5%
 Volatiliteit elk individueel aandeel: 25%
23.0%
 Correlatie tussen de aandelen: 65%
 Volatiliteit van portefeuille met 50
22.5%
aandelen daalt tot ongeveer 20%
22.0%
21.5%
21.0%
20.5%
20.0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
number of stocks
8
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
… maar werkt diversificatie in de praktijk?
I april 2013 I
9
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
I april 2013 I 10
Spreiding werkt!
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Asset Class
27.52%
27.07%
26.33%
16.92%
16.08%
15.28%
14.75%
13.54%
11.44%
11.36%
11.19%
10.97%
10.97%
10.73%
8.13%
6.68%
0.62%
-1.48%
-2.84%
11.8%
10.9%
4.8%
3.5%
3.4%
1.6%
1.5%
1.2%
-0.9%
-1.4%
-2.4%
-3.3%
-4.2%
-8.1%
-10.4%
-10.7%
-11.5%
-15.7%
-17.5%
35.2%
29.9%
27.1%
24.9%
23.7%
23.5%
22.7%
20.0%
19.5%
17.4%
16.6%
14.7%
11.1%
9.2%
7.2%
4.7%
1.1%
1.0%
0.7%
77.2%
72.9%
59.5%
35.6%
31.6%
25.9%
25.8%
23.9%
22.6%
22.3%
18.2%
15.9%
15.2%
15.0%
8.1%
4.3%
2.9%
1.5%
-2.3%
9.3%
8.6%
4.8%
3.8%
0.0%
-0.3%
-3.5%
-7.5%
-25.5%
-26.8%
-30.7%
-32.3%
-33.6%
-34.3%
-37.6%
-43.6%
-46.4%
-50.9%
-51.9%
25.7%
6.5%
5.2%
4.8%
4.2%
2.7%
1.9%
1.7%
-0.1%
-1.7%
-1.7%
-4.3%
-4.9%
-4.9%
-5.7%
-7.5%
-13.6%
-28.2%
47.7%
29.9%
19.6%
18.2%
13.0%
9.0%
7.4%
3.1%
2.9%
2.6%
0.5%
-0.2%
-1.7%
-1.7%
-5.0%
-5.9%
-6.7%
-8.7%
54.4%
44.6%
40.2%
37.0%
27.3%
27.0%
26.2%
26.1%
22.5%
21.2%
19.0%
17.2%
6.8%
6.0%
5.4%
4.0%
3.3%
2.1%
23.2%
16.5%
14.4%
14.1%
12.2%
11.0%
7.7%
7.6%
7.5%
6.5%
4.0%
3.6%
2.2%
2.0%
0.8%
-2.2%
-5.9%
34.3%
29.6%
27.7%
18.0%
15.3%
13.1%
10.7%
8.3%
7.1%
6.8%
4.1%
3.4%
2.4%
1.7%
-2.7%
-9.9%
-15.8%
13.1%
8.6%
6.8%
3.3%
-3.6%
-6.6%
-9.2%
-13.6%
-20.4%
-23.9%
-25.7%
-30.7%
-32.0%
-34.7%
16.3%
15.7%
10.1%
6.6%
5.2%
4.5%
2.8%
-1.2%
-7.6%
-12.3%
-14.8%
-15.5%
-25.6%
US Small Caps
European Real Estate
Euro High Yield
Euro Government Bonds
Emerging Local Debt
European Small Caps
US IG Credit
Emerging External Debt
USD Cash
Euro IG Credit
Euro Inflation-Linked Bonds
Euro Cash
Emerging Equity
Global Convertibles
US Equity
Global Equity
Commodities
European Equity
Japan Equity
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
I april 2013 I 11
Smart Benchmark concept
Kenmerken
● Gespreide beleggingsportefeuille met 5-7 jaars horizon
– Aandelen (VS, Europa, Japan, opkomende markten)
– Obligaties (staats- en bedrijfsobligaties, inflation-linked, opkomende
markten)
– Vastgoed (VS, Europa, Azie)
– Converteerbare obligaties
– Grondstoffen
● Aandelen van de verschillende beleggingscategorieën op basis van:
– Verwacht rendement
– Beweeglijkheid (risico)
– Onderlinge samenhang (correlaties)
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
I april 2013 I 12
Smart Benchmark concept
Waardering als belangrijke bouwsteen voor rendement
Conversie naar het
gemiddelde
Historische waardering (bijv. risico-opslag)
Verwacht verloop
Bron: BNPP IP
Alleen ter illustratie
We hebben een dynamische aanpak die uitgaat van “koop goedkoop en verkoop duur”
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
Smart Benchmark concept
Verwachte rendementen
● Staatsobligaties: rente sterk bepaald door macro-economische
ontwikkelingen
● Bedrijfsobligaties: rente, defaults en ratings
● Aandelen: lang-termijn waardering als basis
I april 2013 I 13
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
I april 2013 I 14
Obligaties: prijs, coupon en rendement
● Nominale waarde: meestal aangeduid als 100
● Koers (marktprijs): percentage van de nominale waarde
● Coupon: vaste rentevergoeding als percentage van de nominale waarde
● Yield: coupon als percentage van de marktwaarde
● Rendement: yield + prijsverandering
● Duration: rentegevoeligheid
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
Obligaties: prijs en yield
Obligatie 1:
Obligatie 2:
-
Nominale waarde = 100
-
Nominale waarde = 100
-
Coupon = 4%
-
Coupon = 8%
-
Looptijd = 10 jaar
-
Looptijd = 10 jaar
I april 2013 I 15
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
Obligaties: prijs en yield
Obligatie 1:
Obligatie 2:
-
Nominale waarde = 100
-
Nominale waarde = 100
-
Coupon = 4%
-
Coupon = 8%
-
Looptijd = 10 jaar
-
Looptijd = 10 jaar
=> Koers bij een marktrente van 6%?
I april 2013 I 16
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
Obligaties: prijs en yield
Obligatie 1:
Obligatie 2:
-
Nominale waarde = 100
-
Nominale waarde = 100
-
Coupon = 4%
-
Coupon = 8%
-
Looptijd = 10 jaar
-
Looptijd = 10 jaar
Koers:
-
Marktrente 6%
-
Obligatie 1: 85,3%
-
Obligatie 2: 114,7%
I april 2013 I 17
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
I april 2013 I 18
Obligaties: duration
● Koers van een obligatie is afhankelijk van 3 factoren: looptijd, coupon,
aflossing en marktrente
● Duration een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie
● Langere looptijd, lagere coupon en lagere marktrente geeft hogere
duration
● Koersverandering = duration * renteverandering
– Een obligatie met een duration van 4,5 levert bij 1% rentestijging een
koersverlies op van 4,5%
– Een obligatie met een duration van 8,7 levert bij 1% rentedaling een
koerswinst op van 8,7%
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
Samenhang rente en groei
I april 2013 I 19
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
I april 2013 I 20
Rendement staatsobligaties
VS BBP & 10-jaars rente
Groei, inflatie eurozone
(1950-2012)
Trend: 1½ & 2%
BBP (% JoJ)
> 10%
Verwachte rente
Huidige marktrente
3½ %
6% - 8%
Duration: 9
Rentestijging: 0,8%
Prijsdaling: 7,2%
4% - 6%
2% - 4%
2,7%
0% - 2%
2,7%
Prijsverandering
+
Coupon yield
+
<0
1,3%
Roll yield
=
2,75%
Rendement
10-jaars rente (%)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bron: Robert Shiller, BEA en BNP Paribas IP
Volatiliteit: 4,2%
Correlatie met aandelen: -0,11 tot -0,31
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
Rendement bedrijfsobligaties
Yield staatsobligaties
Duitsland: 1,6%
+
Risico-opslag
Investment-grade : 1,1%
High-yield: 2,9%
Yield bedrijfsobligaties
Investment-grade : 2.7%
High-yield: 4,5%
I april 2013 I 21
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
Rendement bedrijfsobligaties
I april 2013 I 22
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
Rendement bedrijfsobligaties
Verwacht rendement bestaat uit:
• Couponrendement
• Verwachte verandering yield staatsobligaties
• Verwachte verandering risico-opslag
• Kans op default en verwachte recovery rate
Verwacht rendement:
 Investment-grade: 2¾ - 3½%
Volatiliteit: 4½ - 14%
 High-yield: 5¼ - 5½ %
Correlatie met aandelen: 0,0 – 0,8
I april 2013 I 23
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
Ontwikkelingen aandelen
I april 2013 I 24
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
Ontwikkelingen aandelen
I april 2013 I 25
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
I april 2013 I 26
Rendement aandelen
VS Shiller P/E & aandelenrendement
Shiller P/E
Average excess
equity return (4.6%)
> 30
25-30
20-25
15-20
10-15
< 10
-2
0
2
4
6
8
10
12
Annualised return over 7 year horizon (%)
* US equity excess returns over cash (1871-2010)
Bron: Robert Shiller, BNP Paribas Investment Partners
In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
I april 2013 I 27
Rendement aandelen
Shiller & Macro P/E
45
Actual Cycle-adjusted PE-ratio
40
Estimated Cycle-adjusted PE-ratio
35
30
25
20
15
10
5
0
49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13
Bron: Robert Shiller, BNP Paribas Investment Partners
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
I april 2013 I 28
Rendement aandelen
EQUITY VALUATION
Shiller PE
Quartile Average since 1980 * What does this mean?
SC
Verwacht rendement:
 Opkomende markten 9½
WORLD
20.1
2
21.3
USA
22.6
3
20.1
"US EXPENSIVE both OUTRIGHT and REGIONAL"
-
 Europa: 6 ¾ %
EUROPE
17.0
3
18.2
"EUROPE NEUTRAL OUTRIGHT, but CHEAP REGIONAL"
=
 Japan 5%
JAPAN
22.8
1
43.5
"JAPAN NEUTRAL both OUTRIGHT and REGIONAL "
=
 VS 5%
EM
15.5
1
20.0
"EM Cheap vs DEVELOPED, OUTRIGHT fairly neutral"
+
Volatiliteit: 17,0 tot 25,9
UK
12.5
2
15.2
"UK NEUTRAL vs EUROPE"
=
SWITSERLAND
21.9
3
21.7
"SWISS RICH vs EUROPE"
-
* For EM we have data starting since 2003 for the average
Bron: Robert Shiller, BNP Paribas Investment Partners
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
Source: BNPP IP
I april 2013 I 29
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
I april 2013 I 30
Geschiedenis Smart Benchmark*
2002 – 2013
Verbeteringen
Smart Benchmark II
oktober 2005
Smart Benchmark III
juni 2009
- Bear market na internet
zeepbel met lage
rendementen
- Lage rentes.
- Profiteren van expertise op
nieuwe beleggingscategorieën
- Profiteren van lage waardering
van beleggingscategorieën
- Toevoeging van small caps,
vastgoed, bedrijfsobligaties en
converteerbare obligaties
- Toevoeging van grondstoffen,
aandelen opkomende
markten, hoogrentende
bedrijfsobligaties, obligaties
opkomende markten en
absolute return
Smart Benchmark I
november 2002
- Hoger gewicht
bedrijfsobligaties en aandelen
opkomende markten
Smart Benchmark IV
Juni 2011
- Risico-opslagen dichter bij
langjarig gemiddelde: lager
totaal risico
- Rente gaat oplopen: lagere
duration
- Groei komt terug: hoger
gewicht aandelen opkomende
markten
*Zoals toegepast in onze flagship fund range.
Bron: BNPP IP
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
I april 2013 I 31
Bouw uw eigen beleggigsportefeuille
I april 2013 I 32
Disclaimer
Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de
financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.
Voordat u investeert in enig product van BNP Paribas Investment Partners* dient u zich te informeren over de
(financiële) risico's die verbonden zijn aan een belegging in dit product en mogelijke restricties die u en uw
beleggingsactiviteiten als gevolg van de op u van toepassing zijnde wet- en regelgeving ondervinden. Indien u na
het lezen van deze presentatie een belegging in dit product overweegt, wordt u dan ook geadviseerd om een
zodanige belegging te bespreken met uw relatiebeheerder of persoonlijke adviseur en na te gaan of dit product gezien de daarmee verbonden risico's - past binnen uw beleggingsactiviteiten.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging
weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele
verloren gaat.
BNP Paribas Investment Partners* heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit
materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen
informatie en opinies kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. BNP Paribas Investment Partners is
niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen.
BNP Paribas Investment Partners” is de wereldwijde merknaam van de vermogensbeheerdiensten van BNP
Paribas Groep. Dit document is uitgegeven door BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. adres:
Burgerweeshuispad Tripolis building 200, P.O Box 71770 dat deel uitmaakt van de BNP Paribas groep.
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards