Presentatie de heer Kroonenberg in PDF

advertisement
Agri Business club Westland, 19 november 2009
IPCC voorspelt klimaatverandering en verdere zeespiegelstijging.
Hoe erg is dat?
November 15, 2009
Het hangt er vanaf hoe het verder gaat
2
November 15, 2009
3
November 15, 2009
4
November 15, 2009
6
Vredesprijs voor angstzaaier
1972
November 15, 2009
1976
7
Global warming!
Publieke opinie: De ijstijd komt!
November 15, 2009
Wanneer treedt de volgende trendbreuk op?
Oplossing: kijk naar het verleden
8
Warme Middeleeuwse periode
Kleine IJstijd
IPCC 1995
“Hockeystick” curve
McIntyre, McKitrick, 2003
Mann et al., 1998, IPCC 2001
November 15, 2009
Ook op grotere tijdschalen zijn natuurlijke variaties
belangrijker
IPCC 2007
9
November 15, 2009
Wijngaarden in Engeland in de Warme
Middeleeuwen en nu
10
Warme Middeleeuwse periode
Kleine IJstijd
November 15, 2009
Graanprijzen in Europa vanaf de Middeleeuwen
11
Wat hebben wij mensen eigenlijk al meegemaakt?
Homo sapiens
Laatste warme tijd
Laatste ijstijd
-10000
+10000
Hockeystick tijd
10 000 jaar geleden was het einde van de laatste ijstijd
… en over 10 000 jaar zijn we op weg naar de volgende
November 15, 2009
12
November 15, 2009
13
Vermelding onderdeel organisatie
Greenland 1992
Greenland 2002
Amersfoort aan Zee
November 15, 2009
14
Zeespiegelstijging volgens Al Gore
Amersfoort aan Zee,
120 000 jaar geleden
+ 6 m zeespiegel,
Amersfoort
aan Zee
door natuurlijke
oorzaken
November 15, 2009
16
Zeespiegel 6 m hoger in Eemien, bij normale CO2 gehalten
Homo sapiens
•In de ijstijd stond de zeespiegel 120 meter lager dan nu
•in de vorige warme tijd 6 m hoger dan nu
November 15, 2009
17
drijfijs
poolwoestijn
toendra
steppe
bos
Planten en dieren in de ijstijd
ijskap
CO2 van laatste 10 000 jaar
Al Gore: Klimaat stabiel
laatste 11 000 jaar
November 15, 2009
Laatste 10 000 jaar: CO2 stijgt nauwelijks,
zeespiegel stijgt 50 meter (4 m/eeuw, nu 17 cm)
19
November 15, 2009
Wie op de bodem van de Noordzee woonde
moest zich maar zien te redden
20
De opwarming gaat te snel,
de natuur kan het niet bijbenen
spar
eik
November 15, 2009
Eiken en sparren migreren noordwaarts
na de ijstijd: 150 km/eeuw. Nu: 60 km/eeuw
21
Midden-Oosten
Mexico
Mexico
Kazakhstan
November 15, 2009
Driekwart van onze biomassa is exotisch
Dtsld:van 12000 soorten is 8000 exotisch
Peru
22
November 15, 2009
Weidevogels horen thuis in de steppe in ZO Europa
Moeten ze weer terug? Geen nulpunt in de natuur!
23
November 15, 2009
Eerst ruilverkaveling voor de landbouw
24
Aanleg en onderhoud van kikkerpoel en paddentunnel
Terug naar de natuurlijke staat?
November 15, 2009
Nu: Natuurbouw
25
November 15, 2009
En wat moeten we met CO2?
Nu: 380 ppm, maar vooral boven Nederland
26
1945-1975: CO2 stijgt, T daalt
November 15, 2009
Temperatuur en CO2 varieren niet één op één.
27
November 15, 2009
Laatste 10 jaar: CO2 stijgt, temperatuur niet
28
November 15, 2009
Global surface air temperature and
atmospheric CO2, updated to June 2009
29
November 15, 2009
30
November 15, 2009
Moeten we wel energie sparen, duurzame energie?
Jawel, want fossiele brandstoffen raken op
31
November 15, 2009
32
November 15, 2009
OCAP: CO2 van industrie naar tuinders:
ook OK
33
November 15, 2009
Mitigatie: bomen planten in Nederland? Niet doen!
Werkt averechts! Veroorzaakt opwarming!
34
November 15, 2009
CO2 onder de grond? Niet doen! Als het niet
helpt voor het klimaat is het weggegooid geld
35
Aanpassen?
Ja, maar niet hier!
November 15, 2009
36
November 15, 2009
Maar hier
37
Dijkenbouw, Gangesdelta
Wat te doen als het kouder wordt?
Zoals bij afkoeling
1945-1975
November 15, 2009
• Tuinman: de mens is de baas over de
natuur; het klimaat mag niet
veranderen. Dus: stoken!! (maar dan
zijn de fossiele brandstoffen nog eerder
op!)
• Milieuactivist: CO2 is afval, doorgaan
met emissies reduceren, energie sparen
Maar: dan accepteer je dat het kouder
wordt (en waarom accepteer je nu dan
niet dat het warmer wordt?)
• Natuurliefhebber: : past zich aan aan
veranderingen, want de natuur
verandert altijd, ook zonder de mens.
38
•Meet de natuur niet alleen met de menselijke
maat, maar ook met de maat van de natuur
•Het klimaat verandert altijd, ook als de mens
niets doet: Of het wordt warmer, of het wordt
kouder, maar stilstaan doet het nooit. De
natuur kent geen nulpunt.
•Dus: aanpassen inplaats van CO2 onder de
grond stoppen.
•Scheid energiebeleid van klimaatbeleid
•Wie de lange termijn kent, neemt ook betere
beslissingen voor de korte termijn
Download