Gebruik/werking van medicatie (Nitroglycerine)

advertisement
Gebruik/werking van medicatie
(Nitroglycerine)
Uw behandelend arts heeft u de volgende medicatie voorgeschreven,
nitrostat, nitrospray of isordil. Het is belangrijk dat u goed op de hoogte
bent van het gebruik en de werking van deze medicatie. In deze folder kunt u
nog eens nalezen wat uw arts u verteld heeft. Wij adviseren u de informatie
goed door te lezen.
Hartklachten
Een beklemmend of drukkende pijn op de borst is het gevolg van een tekort aan
zuurstof in de hartspier. Zuurstof wordt via de kransslagaders om het hart naar de
hartspier vervoerd. Als de kransslagaders vernauwd zijn of zich tijdelijk
vernauwen (spasme) is het noodzakelijk dat u een tablet nitrostat/isordil of
nitrospray gebruikt. Deze medicijnen zorgen er namelijk voor dat de
kransslagaders zich verwijden. Hierdoor kan er weer genoeg bloed en dus ook
zuurstof naar de hartspier worden vervoerd. De klachten zullen daardoor
verdwijnen.
Het gebruik van de medicatie
Bij pijnklachten op de borst is het verstandig om even te stoppen met de
werkzaamheden waarmee u bezig bent. We adviseren u om te gaan zitten of
liggen.
Tabletje onder de tong, nitrostat of isordil
U legt vervolgens één tabletje onder de tong en laat dit smelten, dus niet
doorslikken.
U mag dit, als de pijnklachten niet verdwijnen, zo nodig na 5 minuten herhalen.
Houdt u nadat u twee tabletten onder de tong heeft laten smelten nog steeds
pijnklachten op de borst, bel dan uw huisarts of een ambulance.
Het gebruik van nitrospray
U sprayt vervolgens één keer onder de tong. U mag dit, als de pijnklachten niet
verdwijnen, zo nodig na 5 minuten herhalen. Houdt u nadat u twee keer gesprayd
heeft nog steeds pijnklachten op de borst, bel dan uw huisarts of een ambulance.
Bijwerkingen
Het gebruik van nitrostat, isordil of nitrospray kan wat bijwerkingen veroorzaken.
Door de vaatverwijdende werking die de medicatie heeft kunt u in sommige
gevallen last krijgen van duizeligheid, hoofdpijn of een rood gelaat. Ook kan de
bloeddruk dalen.
1
Bewaren medicatie
Zorg dat u altijd een busje spray of tabletten binnen handbereik heeft. Een
voorraad van de medicatie kunt u het beste in uw koelkast bewaren. Let op: de
medicatie is niet onbeperkt houdbaar.
Vragen
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u contact
opnemen met uw huisarts.
Instructie gebruik Nitroglycerine spray
Pijn op de borst  nee  geen actie
↓
ja
direct gaan zitten, 1 pufje onder de tong sprayen.
Pijn weg na 5 minuten  ja  geen actie
nee ↓
spray 2e pufje onder de tong, (behalve bij neiging tot flauwvallen!!), dan direct
huisarts bellen of bij geen gehoor 112 (laten) bellen.
Pijn weg na 2e pufje en 10 minuten
↓
↓
nee
ja, geen actie
laat direct uw huisarts bellen of bij geen gehoor in uiterste nood 112 bellen.
Bij regelmatig terugkerende klachten huisarts waarschuwen.
De houdbaarheidsdatum staat onder op het flesje nitroglycerinespray!
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
Gebruik/werking van medicatie (Nitroglycerine)
M05/01 23012012
2
Download