Java Java SE6 Programmeren

advertisement
Java
Java SE6 Programmeren
Duur
Duur
5 dagen
Doelgroep
Doelgroep
Iedereen die professioneel met Java gaat programmeren
Doelstelling
Doelstelling
Leren programmeren met Java
Voorkennis
Voorkennis
Java SE6 Fundamentals
Werkwijze
Werkwijze
Open Leercentrum
Globale inhoud
Globale inhoud
Deze cursus is een logisch vervolg op de cursus Java SE
Fundamentals. Het behandelt noodzakelijke Java kennis
voor de gevorderde Java programmeur, zoals input en
Specifieke inhoud
" De geschiedenis van JAVA " Java VM platform onafhankelijk " Java VM als Compiler, Interpreter
en Runtime " Java en anderen programmeertalen " Java-compilers en Sun JDK Het eerste Java
programma met JDK " JDK installeren " Compiler en Interpreter opties " Documentatie met javadoc
" Debugging met jdb Java Applet " Verschil tussen Java Application en Java Applet " Objecten en
Classes " Voorbeeld: Het inlezen van een getal Gegevenstypen " De standaard gegevenstypen in
Java " Declareren van een variabele Rekenen " Standaard operatoren " Toekenningsoperatoren "
Vergelijkingsoperator " Uitvoer naar scherm " Invoer van toetsenbord Data type conversie "
Impliciete typecast " Expliciete typecast Functies " Modulair bouwen met functies " Functie met of
zonder Return " Rekenkundige functie Scoop van een variabele " De optie static Controlestructuren
" Conditioneel statement IF .. ELSE " Het switch statement " Break en Continu - Ongestructureerde
statements " While lus " Een do while lus " Een For lus Introductie Object Oriëntatie " Van Klassiek
naar OO " Ontstaan, concepten, voor- en nadelen van OOP " Toepassingsgebieden Klasse, Object,
Message en Method " Klasse, Instance Variabelen / datamembers, en Methoden " Objecten en
Messages " De implementatie in Java " Overerving, Aggregatie, Multiple inheritance, Polymorfisme
" Constructor, Inner Class " Abstract Class en method " Static " Interface " Klasse als Abstract
Data Type Werken met objecten " Objecten maken " Objecten gebruiken " Objecten opruimen
Eenvoudige objecten " Strings " Wrappers voor primitieve datatypes " De Math klasse " Java SE
class library specificatie en API Arrays " Een-dimensionale array " Meer dimensionale arrays
(Cursuscode: OCJV05)
output streams, networking, opmaak van strings, het
werken met datums, Scanner klasse, de format() methode
van java.io.PrintWriter en database benadering met JDBC.
Samen met de cursussen Java SE Fundamentals en
Object-Oriented Analyse en Design met UML, behandelt
dit de stof voor de Sun Certified Java Programmer (SCJP)
certificering. De opleiding bestaat voornamelijk uit
praktijkoefeningen (± 75% praktijk, 25% theorie). Er wordt
dan ook veel inzet en initiatief van u verwacht. De docent is
doorlopend aanwezig voor het bespreken van opdrachten,
vragen en extra uitleg.
Download