Indicator 61: Beheerkosten programma

advertisement
Indicator 61: Beheerkosten programma
KOSTEN & BETAALBAARHEID
Indicatornaam
Beheerkosten programma
Definitie van de indicator
Deze indicator relateert de kosten van de landelijke coördinatie van het programma
aan de totale kosten van het programma
Rationale
Deze indicator geeft informatie over relatieve kosten en doelmatigheid van de
coördinatie van het programma, ook wel efficiëntie van overhead genoemd.
De kosten van de landelijke coördinatie van een programma moeten in redelijke
verhouding staan tot de totale kosten van het programma. Relatief hoge kosten
kunnen een aanwijzing voor een (te) lage arbeidsproductiviteit of een (te) hoog
ambitieniveau.
Kwaliteitsdomein: kosten en betaalbaarheid & kwaliteit/ doelmatigheid programma
Deze indicator is niet van toepassing op specifieke rollen binnen de keten.
Berekening van indicator
(teller, noemer)
Relevante dimensies en/ of
subgroepen
Voorkeur bron data &
type data
Data beschikbaarheid
Data periodiciteit
Opmerkingen
Referenties
Nog uit te voeren werk
Methodologische
overwegingen
Hoe hoger de waarde, hoe hoger de relatieve kosten van de landelijke coördinatie
Teller: aantal euro dat wordt uitgegeven aan de landelijke coördinatie in een bepaalde
periode
Noemer: het aantal euro dat het programma kost in een bepaalde periode
Geen specifieke dimensies nodig, het is vooral van belang voor gehele populatie.
Eventueel kunnen leeftijdsgroepen overwogen worden.
Databron: CvB financiële gegevens per programma
Ja
Jaarlijks
Norm is 7%
Kostenhandleiding CVZ:
College voor Zorgverzekeringen, Richtlijnen voor farmaco-economisch onderzoek;
evaluatie en actualisatie. Diemen: College voor Zorgverzekeringen, 2005.
Download