projectoproep AGNABIO 2016

advertisement
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
PROJECTAGNABIO
Projectvoorstel
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Projectoproep Agrarisch Natuurbeheer en Agrobiodiversiteit 2016 – Uitvoering 2017-2018
INHOUD
1
2
ALGEMEEN .............................................................................................................................................................................. 3
PROJECTVOORSTEL .......................................................................................................................................................... 4
2.1
2.2
Projectomschrijving En -Doelstellingen
Plan van aanpak + Timing
4
5
2.3
2.3.1
Budget
Uitgaven
7
7
2.3.2
Inkomsten
8
3
UITVOERDER ........................................................................................................................................................................ 9
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 2 van 9
projectoproep AGNABIO 2016 - projectfiche
1 ALGEMEEN




Naam organisatie – adres – rekeningnummer – IBAN- en BIC-code
Contactpersoon (telefoon / GSM/ email)
Werktitel project
Geraamd totaalbudget
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
7.06.2016
projectoproep AGNABIO 2016 - projectfiche
pagina 3 van 9
2 PROJECTVOORSTEL
2.1 PROJECTOMSCHRIJVING EN -DOELSTELLINGEN
Omschrijf het project op max. 2 A4.
Ga hierbij minimaal in op volgende vragen:
 Situering/uitgangspunt: behoefte/eigenheid waaraan dit project wil tegemoetkomen
 Projectomschrijving (aanpak, acties, werkplan)
 Doelstellingen en beoogde resultaten
 Doelgroep en eventuele partners van het project
 Locatie
 Hoe beantwoord je aan de selectiecriteria?
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 4 van 9
projectoproep AGNABIO 2016 - projectfiche
2.2 PLAN VAN AANPAK + TIMING
Projectfasen
Projectjaar 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
1.1
1.2
1.3
Fase 1: …
Deelactiviteit
Deelactiviteit
Deelactiviteit
XX
X
X
X
2 Fase 2: …
2.1 Deelactiviteit
2.2 Deelactiviteit
3
3.1
3.2
3.3
3.4
X
X X X X X
X X X
X X X X
Fase 3: …
Deelactiviteit
Deelactiviteit
Deelactiviteit
Deelactiviteit
X X
X
X
X X
X
X
4 Fase 4: …
4.1 Deelactiviteit
4.2 Deelactiviteit
…
…
Projectfasen
Projectjaar 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
1.1
1.2
1.3
Fase 1: …
Deelactiviteit
Deelactiviteit
Deelactiviteit
XX
X
X
X
X
2 Fase 2: …
2.1 Deelactiviteit
2.2 Deelactiviteit
X X X X X
X X X
X X X X
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
7.06.2016
projectoproep AGNABIO 2016 - projectfiche
pagina 5 van 9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
Fase 3: …
Deelactiviteit
Deelactiviteit
Deelactiviteit
Deelactiviteit
X X
X
X
X X
X
X
4 Fase 4: …
4.1 Deelactiviteit
4.2 Deelactiviteit
…
…
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 6 van 9
projectoproep AGNABIO 2016 - projectfiche
2.3 BUDGET
2.3.1
Uitgaven
Personeelskosten (anciënniteit, VTE en loonbarema's weergeven)
bedrag (€)
TOTAAL personeelskosten
(1)
Overhead ( = max. 10% van (1))
Overhead
(2)
bedrag (€)
Werkingskosten
bedrag (€)
TOTAAL werkingskosten
(3)
bedrag (€)
UITGAVEN TOTAAL (=1+2+3)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
7.06.2016
projectoproep AGNABIO 2016 - projectfiche
pagina 7 van 9
2.3.2
Inkomsten
Bijdragen eigen organisatie (specifieer deze bijdrage)
TOTAAL eigen inbreng organisatie
bedrag(€)
(a)
Bijdragen van andere instanties (specifieer deze bijdrage)
TOTAAL bijdragen van andere instanties
Eigen inbreng (= min. 25 % van de totale projectkosten)
TOTAAL eigen inbreng (=a+b)
bedrag(€)
(b)
bedrag(€)
(1)
Gevraagde subsidie Vlaamse overheid (= max. 75 %)
TOTAAL subsidie Vlaamse overheid
bedrag (€)
(2)
bedrag (€)
INKOMSTEN TOTAAL (=1+2)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 8 van 9
projectoproep AGNABIO 2016 - projectfiche
3 UITVOERDER
Waarom zijn uw organisatie, het team en de partners de geschikte uitvoerders voor dit project?
Toon de eigenheden aan waaruit de geschiktheid blijkt.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
7.06.2016
projectoproep AGNABIO 2016 - projectfiche
pagina 9 van 9
Download