1. Brief voor de Hebreeën

advertisement
1. B
rief voor de
Hebreeën
Lezen: Genesis 10:20 en 21,
Johannes 8:33-40
Zingen: Psalm 99:6
Als je een brief krijgt, staat er bovenaan de brief voor wie die is. We gaan
samen de brief voor de Hebreeën lezen. Maar wie zijn die Hebreeën eigenlijk
en waarom worden ze zo genoemd?
Als je een brief leest die geschreven is voor iemand die je niet kent, zul je niet alles uit
de brief begrijpen. Daarom is het belangrijk om eerst op onderzoek uit te gaan. Wie
is die persoon voor wie de brief geschreven is? De brief aan de Hebreeën ligt voor je.
Maar wie zijn die Hebreeën?
Na de zondvloed is alleen het gezin van Noach op de aarde. Maar Noachs zonen Sem,
Cham en Jafeth krijgen veel kinderen. Uit hun nageslacht groeien allerlei volken die
verspreid over heel de aarde gaan wonen en een eigen taal gaan spreken. Kanaänieten,
Cushieten, Elamieten … en nog veel meer.
Een van de kleinzoons van Sem heet Heber.
Uit hem groeit een bijzonder volk: de
Hebreeën. Waarom is dat volk bijzonder?
God heeft deze familie uitgekozen om Hem
1. Uit welke zoon van
te
dienen. De Heere woont bij hen en werkt
Noach zijn de Hebreeën
in hen. Een van de kleinzoons van Heber
voortgekomen?
is Abraham. Daarom wordt Abraham een
2. Is het belangrijk om door
Hebreeër genoemd. Uit Abraham groeit via
geboorte familie van Heber
Izak en Jakob het volk van Israël. De zonen
en Abraham te zijn?
van Jakob komen in Egypte en groeien
3. Wie zijn geestelijk familie
uit tot het volk van Israël. Ze worden
van Heber en Abraham?
ook vaak ‘de Hebreeën’ genoemd, het
nageslacht van Abraham en Heber.
Weet jij het?
12
Veel Israëlieten zijn trots op deze naam. Dat merk je in het Nieuwe Testament. ‘Wij
zijn familie van Abraham’, zeggen ze. Ze denken dat ze daarmee automatisch bij het
volk van God horen en Gods kinderen zijn. Maar de Heere Jezus zegt dat dit niet
zo is. Het is niet belangrijk of ze van Abraham afstammen. Het gaat erom dat ze net
als Abraham in Hem geloven. Dan zijn ze pas echt familie van Abraham. Dan zijn ze
niet alleen lichamelijk familie van hem door hun geboorte, maar dan zijn ze geestelijk
familie van hem door wedergeboorte. Dan zijn ze een echte Hebreeër. Lees maar in
kanttekening 72 bij Genesis 10: ‘Dat is, niet alleen de oorsprong naar het lichaam, ten
aanzien van de eerstgeboorte, maar ook een voorganger naar de geest, ten aanzien
van de wedergeboorte.’
De brief die voor je ligt, is geschreven aan de Hebreeën. Dat zijn Joden, Israëlieten,
die in de Heere Jezus geloven. Het zijn dus Joden die christenen zijn geworden.
Ze zijn niet alleen door hun geboorte, maar ook door wedergeboorte familie van
Abraham en Heber. Wij zijn geen Joden. Wij zijn heidenen. Toch lees je in de Bijbel
dat wij ook familie van Abraham en Heber kunnen zijn. Wie in Christus is, wie door
het geloof bij de Heere Jezus hoort, is een geestelijke Hebreeër.
Doe & Denk
Hebreeën kun je herkennen. Welk kenmerk lees je in Hebreeën
11 vers 9 en 10? Hebreeën waren in de ogen van anderen vaak
‘vreemdelingen’ of ‘buitenstaanders’. Waarom?
Ben jij een Hebreeër?
13
Download