07-1232_Webmagazine

advertisement
WEBMAGAZINE
MAANDAG 10 DECEMBER 2007 9:30
Jonge vrouwen vaker vakspecifiek opgeleid
Jongeren, en dan vooral jongere vrouwen, zijn vaker dan gemiddeld vakspecifiek opgeleid: zij
hebben vaker een vervolgopleiding in het mbo of hoger onderwijs afgerond.
1
Driekwart heeft vakspecifieke opleiding
Drie van de vier Nederlanders (25–64 jaar) hebben in 2006 een afgeronde vakspecifieke opleiding.
Zij kozen vooral voor de richtingen ‘gezondheidszorg, sociale dienstverlening en verzorging’,
‘techniek’ of ‘economie, commercieel management en administratie’. Het overige kwart heeft een
‘algemene’ opleiding in het basisonderwijs, mavo, havo of vwo.
2
Inhaalslag vrouwen
De jongere bevolking (25-44 jaar) heeft vaker een vakspecifieke opleiding gedaan dan de 45–64jarigen. Dit komt uitsluitend door de jongere vrouwen. Vooral het aantal vrouwen met alleen
basisonderwijs is afgenomen.
Bij de mannen zijn er nauwelijks verschillen tussen deze twee generaties. Zowel van de jongere als
van de oudere mannen volgden vier van de vijf een vakspecifieke opleiding.
3
Vakspecifieke opleiding van niet-schoolgaanden naar leeftijd, geslacht en niveau, 2006
4
Jongeren kiezen vaker economie
Jongeren kozen ook andere opleidingsrichtingen dan ouderen. Zo is economie meer in trek bij
jongeren. Van de 25–44-jarigen heeft 19 procent een economische achtergrond, tegen 12 procent
van de 45–64-jarigen. Ook dit komt vooral door vrouwen.
Daarnaast hebben ouderen vaker dan jongeren de lerarenopleiding gedaan of een opleiding in de
zorg. Overigens kiezen jongere mannen en vrouwen nog steeds traditioneel: mannen voor een
technische opleiding, vrouwen voor een opleiding in de zorg. Wel is daarbij het onderwijsniveau
van vrouwen gestegen, terwijl dat voor de mannen ongeveer gelijk is gebleven.
5
Gevolgde opleidingsrichting van niet-schoolgaanden naar leeftijd (vrouwen), 2006
6
Gevolgde opleidingsrichting van niet-schoolgaanden naar leeftijd (mannen), 2006
Francis van der Mooren en Robert de Vries
Bron: Nederlanders (25–64 jaar) naar opleidingsrichting, opleidingsniveau, leeftijd en geslacht
Download