Diensten en het BOA breedbandnetwerk

advertisement
Aanvraagformulier extra EVC’s
1. Inleiding
Dit formulier dient te worden gebruikt indien een reeds aan het BOA netwerk gekoppelde
dienstenleverancier extra verbindingen (EVC’s) aan haar configuratie wil toevoegen.
De tarieven voor het aanleggen van extra EVC’s zijn in essentie gelijk aan die bij initiële
aanleg. Er wordt echter voor naderhand toe te voegen EVC’s per opdracht een éénmalige
‘change-fee‘ gerekend van 250 Euro.
2. Aansluiting dienstverlener op BOA elektronische marktplaats (POP)
Gegevens dienstverlener
Naam organisatie:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Factuuradres
Adres/ Postbus:
Postcode:
Plaats:
Referentie:
T.a.v.:
Aanvraag heeft betrekking op:
Aanpassing / uitbreiding EVC
Aanvraagformulier extra EVC’s op het BOA netwerk. Datum 15-10-2014
Pagina 1 van 10
Aanvraagformulier extra EVC’s
Realisatie datum/ periode
Vermeld de periode of datum waarin/ waarop u de gevraagde uitbreiding of aanpassing
gerealiseerd wilt hebben. (Minimale doorlooptijd aanvraag 6 werk weken)
3. Layer 2 diensten poort op de POP locatie
Huidige POP locatie
SARA
Kruislaan
Amsterdam
ROC van Amsterdam
Tempelhofstraat
Amsterdam
4. Gegevens Ethernet Virtual Connection (EVC)
Type verbinding
Type verbinding
Éénmalige kosten per locatie
1) Uitbreiding
bestuursring
0
2) Point to Point /
Multipoint
3) Point to Multipoint
+
Q-in Q
(vul de gegevens in bij type 2,3)
(vul de gegevens in bij type 2,3)
Eenmalige
change fee per
opdracht
130
660
250
Aanvraagformulier extra EVC’s op het BOA netwerk. Datum 15-10-2014
Pagina 2 van 10
Aanvraagformulier extra EVC’s
Locatiegegevens voor type 2 en 3 verbindingen
Locatiecode
(staat bij aansluitgegevens deelnemer)
Naam locatie
Bestuur
Contactpersoon
Straat en huisnr
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Technische gegevens
Op deze locatie het verkeer tagged ontvangen
Tagging
Op deze locatie het verkeer untagged ontvangen
Snelheid (Mbps) en prijzen per maand (kruis aan wat van toepassing is)
10
20
50
100
200
500
1000
5,30€
10,50€
15,80€
21,00€
26,30€
31,55€
36,80€
Beschikbaar op alle locaties
Aanvraagformulier extra EVC’s op het BOA netwerk. Datum 15-10-2014
Pagina 3 van 10
Alleen beschikbaar op
hoofdlocaties
Aanvraagformulier extra EVC’s
Locatiegegevens voor type 2 en 3 verbindingen
Locatiecode
(staat bij aansluitgegevens deelnemer)
Naam locatie
Bestuur
Contactpersoon
Straat en huisnr
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Technische gegevens
Op deze locatie het verkeer tagged ontvangen
Tagging
Op deze locatie het verkeer untagged ontvangen
Snelheid (Mbps) en prijzen per maand (kruis aan wat van toepassing is)
10
20
50
100
200
500
1000
5,30€
10,50€
15,80€
21,00€
26,30€
31,55€
36,80€
Beschikbaar op alle locaties
Aanvraagformulier extra EVC’s op het BOA netwerk. Datum 15-10-2014
Pagina 4 van 10
Alleen beschikbaar op
hoofdlocaties
Aanvraagformulier extra EVC’s
Locatiegegevens voor type 2 en 3 verbindingen
Locatiecode
(staat bij aansluitgegevens deelnemer)
Naam locatie
Bestuur
Contactpersoon
Straat en huisnr
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Technische gegevens
Op deze locatie het verkeer tagged ontvangen
Tagging
Op deze locatie het verkeer untagged ontvangen
Snelheid (Mbps) en prijzen per maand (kruis aan wat van toepassing is)
10
20
50
100
200
500
1000
5,30€
10,50€
15,80€
21,00€
26,30€
31,55€
36,80€
Beschikbaar op alle locaties
Aanvraagformulier extra EVC’s op het BOA netwerk. Datum 15-10-2014
Pagina 5 van 10
Alleen beschikbaar op
hoofdlocaties
Aanvraagformulier extra EVC’s
Locatiegegevens voor type 2 en 3 verbindingen
Locatiecode
(staat bij aansluitgegevens deelnemer)
Naam locatie
Bestuur
Contactpersoon
Straat en huisnr
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Technische gegevens
Op deze locatie het verkeer tagged ontvangen
Tagging
Op deze locatie het verkeer untagged ontvangen
Snelheid (Mbps) en prijzen per maand (kruis aan wat van toepassing is)
10
20
50
100
200
500
1000
5,30€
10,50€
15,80€
21,00€
26,30€
31,55€
36,80€
Beschikbaar op alle locaties
Aanvraagformulier extra EVC’s op het BOA netwerk. Datum 15-10-2014
Pagina 6 van 10
Alleen beschikbaar op
hoofdlocaties
Aanvraagformulier extra EVC’s
Locatiegegevens voor type 2 en 3 verbindingen
Locatiecode
(staat bij aansluitgegevens deelnemer)
Naam locatie
Bestuur
Contactpersoon
Straat en huisnr
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Technische gegevens
Op deze locatie het verkeer tagged ontvangen
Tagging
Op deze locatie het verkeer untagged ontvangen
Snelheid (Mbps) en prijzen per maand (kruis aan wat van toepassing is)
10
20
50
100
200
500
1000
5,30€
10,50€
15,80€
21,00€
26,30€
31,55€
36,80€
Beschikbaar op alle locaties
Aanvraagformulier extra EVC’s op het BOA netwerk. Datum 15-10-2014
Pagina 7 van 10
Alleen beschikbaar op
hoofdlocaties
Aanvraagformulier extra EVC’s
Locatiegegevens voor type 2 en 3 verbindingen
Locatiecode
(staat bij aansluitgegevens deelnemer)
Naam locatie
Bestuur
Contactpersoon
Straat en huisnr
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Technische gegevens
Op deze locatie het verkeer tagged ontvangen
Tagging
Op deze locatie het verkeer untagged ontvangen
Snelheid (Mbps) en prijzen per maand (kruis aan wat van toepassing is)
10
20
50
100
200
500
1000
5,30€
10,50€
15,80€
21,00€
26,30€
31,55€
36,80€
Beschikbaar op alle locaties
Aanvraagformulier extra EVC’s op het BOA netwerk. Datum 15-10-2014
Pagina 8 van 10
Alleen beschikbaar op
hoofdlocaties
Aanvraagformulier extra EVC’s
Locatiegegevens voor type 2 en 3 verbindingen
Locatiecode
(staat bij aansluitgegevens deelnemer)
Naam locatie
Bestuur
Contactpersoon
Straat en huisnr
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Technische gegevens
Op deze locatie het verkeer tagged ontvangen
Tagging
Op deze locatie het verkeer untagged ontvangen
Snelheid (Mbps) en prijzen per maand (kruis aan wat van toepassing is)
10
20
50
100
200
500
1000
5,30€
10,50€
15,80€
21,00€
26,30€
31,55€
36,80€
Beschikbaar op alle locaties
Aanvraagformulier extra EVC’s op het BOA netwerk. Datum 15-10-2014
Pagina 9 van 10
Alleen beschikbaar op
hoofdlocaties
Aanvraagformulier extra EVC’s
Akkoordverklaring
Naam
Datum
Naam
Datum
BOA
Dienstverlener
Per betrokken bestuur
Bestuur 1
Aanvraagformulier extra EVC’s op het BOA netwerk. Datum 15-10-2014
Pagina 10 van 10
Download