Renovatie Kunstgrasvelden GMHC

advertisement
Renovatie Kunstgrasvelden
GMHC
Uitwerking varianten
Voor Bestuur GMHC
Vs 21 mei 2016
Proces (19 mei)
• Afronding uitwerking varianten 19 mei
– Gebruikersgroep
– Bespreken met H1 en D1
• Bestuursvergadering 25 mei
– Besluitvorming over voorstel ALV
• ALV 22 juni
– Accorderen voorstel van bestuur
• Voorbereiding renovatie velden
• Renovatie velden 2017
Huidige situatie velden
• Veld 1 (2003):
– semi-waterveld, beregeningsinstallatie, wedstrijdverlichting, lavarubber
ondergrond.
• Veld 2 (1999):
– Zandingestrooid, trainingsverlichting, zand ondergrond.
• Beide velden worden regelmatig gekeurd in opdracht van d KNHB
en zijn speltechnisch goedgekeurd tot in elk geval zomer 2017.
• Beide velden krijgen twee keer per jaar een onderhoudskeuring
door Edelgrass.
• Veld 1 wordt als glad ervaren op sommige delen door spelers en is
aan slijtage onderhevig (Edelgrass rapport 6-4-2016).
• Vervanging is noodzakelijk voor optimaal spelplezier.
Huidige situatie financieel
• Beide velden zijn financieel afgeschreven
• Door het doorlopen van de huurbedragen heeft SKG een eigen
vermogen van €180.000,= opgebouwd.
• Huur veld 1 en 2
Door de verhuur van de velden aan derden betaalt GMHC minder
huur.
Huidige situatie 2015-2016
– GMHC: € 32.000 per jaar
– Derden: € 21.000 per jaar
Situatie 2016-2017
– GMHC: €39.000 per jaar
– Derden: €15.000 per jaar
De Goudse waarden gaat a.g.v. een bezuiniging in de zomer van 2016
minder uren opnemen.
Alternatieven 1e ronde (2015)
In 2015 zijn de volgende scenario’s financieel in beeld gebracht.
Scenario’s
groei en top-ambitie ˂---˃ stabiel en behoudend
1+2*)
Veld
1
2
3
4
5
veld
water
semi-water
semi-water
semi-water
verlichting
wedstrijd
wedstrijd
wedstrijd
wedstrijd
veld
semi-water
semi-water
semi-water
semi-water**)
verlichting
wedstrijd
wedstrijd
training
training
*) Het verschil tussen 1 en 2 betrof varianten voor veld 4 , die zijn hier buiten beschouwing gehouden
**) zonder beregeningsinstallatie
Verdiepingsslag 2e ronde (2016)
•
Voorkeur bestuur ALV juni 2015:
– 2 keer semi water met wedstrijdverlichting en beregening
(scenario 3)
•
Vraag aan SKG t.b.v. verdiepingsslag n.a.v. ALV:
1. Breng de kosten van een waterveld nauwkeuriger in beeld (de
investeringsraming uit de 1e ronde wordt als hoog ervaren).
2. Breng de alternatieven van de semi-watervelden in beeld m.b.t.
toplaag en ondergrond.
3. Onderzoek alternatieve bronnen voor beregening met
kraanwater (slootwater en grondwater).
4. Onderzoek LED-verlichting i.v.m. kostenbesparing
En betrek een vertegenwoordiging van leden bij de
verdiepingsslag.
Aanvullende wensen GMHC
•
•
•
•
•
Nieuwe dug-outs veld 1 en 2
Nieuw hekwerk rond veld 1 en 2
Nette betegeling rondom de velden
Verplaatsen/vernieuwen hekken rondom de velden
Electriciteitskasten (van veldverlichting 1 en 2)
verplaatsen van het voorplein af
• Voorziening aanleggen voor scorebord achter veld 1
• Voorziening aanleggen vanaf veldverlichtingskast veld 3
naar clubhuis
• Meer ruimte tussen veld 1 en 2 (haalbaarheid wordt tzt
met leverancier besproken)
1. Waterveld
• Investeringsraming 2015: €350.000,= excl. BTW
• Edelgrass:
€338.000,= excl. BTW (catalogus)
– Met geheel nieuwe ondergrond
– Met Lava Chockpads/Sporttechnische onderlaag
• Greenfields:
€398.500,= excl. BTW (catalogus)
– Met geheel nieuwe ondergrond a €157.500,=
– Met sporttechnische onderlaag
• Ervaring Pollux: €250.000,= excl. BTW
– Edelgrass, normale onderlaag
– Gebruik makend van onderlaag en ondergrond semi-waterveld
Conclusie: investeringsraming waterveld zit in de goede
hoek uitgaande van sporttechnische onderlaag.
2. Semi-waterveld
• Voor de top laag zijn diverse goede leveranciers
• Voor de onderlaag kan gekozen worden voor een
aanvullende sporttechnische laag.
– Deze laag, tussen de grondlaag en het grastapijt, bepaalt in
hoge mate de stabiliteit van het veld en is van invloed op het
balgedrag en de bewegingen van de spelers. Een goede sporttechnische laag voorkomt oneffenheden in het veld en daarmee
blessures.
• Aan de scenario’s is 2a toegevoegd een semiwater veld
+ sporttechnische laag
3. Bron voor beregening
Huidig
Kraanwater
Toekomstig
Kraanwater
Toekomstig
Slootwater
2 keer 20 m3 tanks
2 keer 20.000m3 tanks
2 keer 20.000m3 tanks
Aansluiting 3 m3 (2m3 voor
het clubhuis en 1m3 voor de
tanks
Aansluiting 5 m3
Investering: €10.000,=
Aanpassing huidige inst.
Investering: €16.000,=
Waterrekening:
€700,= per jaar
Waterrekening:
€1.700,= per jaar
Waterrekening:
-
-
-
Extra onderhoud algvorming
€2.500,= per jaar
• In de berekening van investeringskosten is rekening gehouden met een investering van
€16.000,= tbv overstap naar slootwater.
• Extra kosten onderhoud t.b.v. algvormng worden nog gechecked.
• Het vullen van de lege tanks duurt in de huidige situatie 36 uur.
• Voor de optie grondwater moet een watermonster worden genomen om de geschiktheid te
bepalen.
4. Verlichting
• LED-verlichting hebben we niet meegenomen, want die
kent een aparte business case. het komt er op neer, dat
zelfs met subsidie je in tien jaar ongeveer quitte speelt.
Het is een gok. Aanpassing veld 2 naar
wedstrijdverlichting is wel meegenomen.
Scenario’s
Veld
2
2a
3
1
Water
Semi water met STL*)
Semi water met LR
2
Semi water
Semi water met LR *)
Semi water met LR
Veld 1
350.000
250.000
155.000
Veld 2
180.000
180.000
180.000
Bijkomende
kosten
124.500
124.500
124.500
Totaal
654.500
554.500
459.500
Huur per jaar***)
95.000 **)
75.000
50.000
*) STL=Sporttechnische laag – LR = Lavarubber = huidige ondergrond veld 1
**) Deze huur wordt feitelijk hoger omdat het waterveld niet verhuurd kan worden aan derden.
***) Huidige huur is €39.000
Bijlage
Ervaringen
spelcomfort
nat/droog
snel/traag
stuiter
vering
Ypenburg
Water
Minder goed
nat
snel
Bal stuiterde meer dan op een
normaal waterveld
goed
Berkel
Water
Goed
nat
middelmatig
ja stuitert maar wel op een fijne
manier (niet te hard, niet te zacht.
Stuithoogte wordt ongeveer
gehalveerd na stuiter).wijkt de bal af
bij rechtdoor slaan: geen afwijking
Goed, fijn
om op te
hockeyen
en rennen
Cartouche
Water
Goed
nat
snel
Ja, maar een normale stuiter voor een
waterveld
prima
nat
snel
De bal stuitert maar niet teveel
goed
nat
Het veld is
heel glad.
NB nieuw
veld
Nee, het veld is stug
Alliance
Water
Purmerend
Semi-water
Minder goed
Leonidas
Semi-water
Goed
Download