Franken-Friezen-Saksen-Karel

advertisement
Franken
Waar woonden de Franken in de Romeinse tijd?
___________________________________________________________________________
Wanneer lukte het de Franken om Nederland binnen te dringen?
___________________________________________________________________________
Kleur op het kaartje hiernaast het
koninkrijk van de Franken rond 760
na Christus.
Het rijk van de Franken was toen
heel machtig.
Waren de Franken Germanen of Romeinen?
___________________________________________________________________________
Noem enkele gebruiken die de Franken van de Romeinen overnamen:
1. _________________________
2. _________________________
Waren de Franken Christenen, of geloofden zij in meerdere (Germaanse) goden?
___________________________________________________________________________
Noem drie zendelingen (missionarissen) die de bewoners probeerden over te halen
om Christenen te worden.
1. _________________________
3. _________________________
2. _________________________
Waar leefden de Franken vooral van?
___________________________________________________________________________
Leg uit wat een horige (ook wel lijfeigene genoemd) was.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Saksen:
Waar woonden de Saksen?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Waar leefden de Saksen vooral van?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Waren de Saksen bevriend met de Franken of niet? _______________________
Waarom wel / niet?
1. ______________________________________________________________
________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
________________________________________________________________
Hadden de Saksen veel contact met de Romeinen of niet? __________________
Friezen
Waar woonden de Friezen nadat de
Romeinen uit ons land vertrokken
waren?
Teken het op de kaart hiernaast.
Hadden de Friezen wel eens wat met de Romeinen te maken gehad? Zo ja, wat dan?
____________________________________________________________
________________________________________________________________
Waarvan leefden de Friezen?
1. _________________________
3. _________________________
2. _________________________
Maak de volgende zin af: De Friezen waren vrije Germanen, totdat ____________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Karel de Grote
Wanneer leefde Karel de Grote?
Van _________ tot __________
Van welk volk was hij de leider?
___________________________
De ontwikkeling van welke zaken vond Karel de Grote heel belangrijk?
1. _________________________
3. _________________________
2. _________________________
Hoe zorgde Karel de Grote dat hij genoeg soldaten had die voor hem vochten?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Wat gebeurde er met mensen die zich niet aan de wetten en regels van Karel
hielden?
________________________________________________________________
Karels rijk was heel groot. Hij kon het niet in zijn eentje regeren. Wat deed hij om te
zorgen dat toch zijn hele rijk geregeerd werd?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Wat moesten de graven en hertogen doen voor Karel?
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
Waar woonde Karel de Grote? (Let op!)
________________________________________________________________
Wat deed een heer? (tip: heer – boeren – leen – bebouwen - belasting)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Waaraan heeft Karel de Grote waarschijnlijk zijn naam te danken?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Download